web analytics
28 novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

ZMAGA OBČINE KRANJSKA GORA NA DUNAJU

Na dunajskem arbitražnem sodišču se je pred enim tednom zaključila še ena izmed bitk Občine Kranjska Gora proti nemški multinacionalki WTE. Z zmago v tej bitki je dolgoletna saga o izgradnji in upravljanju kanalizacijske infrastrukture dobila epilog.

Občina Kranjska Gora je 27. 10. 2020 prejela obvestilo, da je Mednarodno arbitražno sodišče pri Gospodarski zbornici Avstrije na Dunaju sprejelo odločitev v zadevi tožbe nemške družbe WTE Wassertechnik GmbH zoper Občino. Arbitražno sodišče je v celoti zavrnilo tožbeni zahtevek družbe WTE, ki je nekdanji koncesionar Občine in odločilo, da je WTE dolžan povrniti Občini tudi stroške
arbitražnega postopka v višini 214.000 EUR.

Družba WTE je imela na osnovi koncesijske pogodbe z dne 30. 1. 1998 koncesijo za zbiranje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini Kranjska Gora. Koncesijsko razmerje se je izteklo dne 30. 1. 2016, čemur je WTE kot koncesionar nasprotoval. Posledično je koncesionar pričel arbitražni postopek na Dunaju, v katerem je zahteval povračilo davka na dodano vrednost in povračilo domnevne škode, ki naj bi mu nastala zaradi zatrjevanega predčasnega prenehanja koncesije. Vrednost spornega predmeta oziroma zahtevkov koncesionarja je presegala 1,5 mio EUR. Arbitražno sodišče je v sporu pritrdilo stališčem Občine in zavrnilo vse koncesionarjeve zahtevke.

Večletna in glasna namigovanja, da je pogodba finančno in okoljsko škodljiva, so se izkazala za pravilna, saj so bile ugotovljene številne nepravilnosti v izgradnji in delovanju kanalizacijskega sistema. Prav tako Občini Kranjska Gora in županu Hrovatu ni bilo poznano, da bi obstajala še kakršnakoli obveznost do koncesionarja, zato je vse zahtevke WTE, izven obsega koncesijske pogodbe, zavrnila. Kljub temu je v letu 2017 nemška družba WTE vložila tožbo na arbitražno sodišče na Dunaj.

Z julijem 2016 je upravljanje kanalizacijskega omrežja prešlo na Komunalo Kranjska Gora. Z revizijo, vezano na pregled izgradnje in delovanja kanalizacijskega sistema družbe WTE, so se potrdili vsi sumi o nepravilnostih. Za sanacijo te infrastrukture in vzpostavitev pravilnega delovanja je bil potreben s strani Občine Kranjska Gora znaten finančni vložek.  S tem se je preprečilo, da bi več tisoč kubičnih metrov neprečiščene vode in blata izteklo v dotoke reke Save, kot se je to dogajalo v času, ko je s kanalizacijskim sistemom upravljal WTE. Sanacija je preprečila nadaljnje onesnaževanje reke Save. Tako je bila dobljena še ena bitka.

Zmaga na dunajski arbitraži ima zagotovo velik pomen za Občino Kranjska Gora, saj je s tem dokončno in v njeno korist rešen spor z nekdanjim koncesionarjem. Pomen te odločitve pa je tudi širši, saj je do sedaj v javnosti veljalo prepričanje, da so Republika Slovenija in njene institucije v tovrstnih in podobnih postopkih v tujini praviloma neuspešne. Tako je bila v konkretnem primeru relativno majhna občina uspešna v igri denarja in moči z multinacionalno gospodarsko družbo na mednarodnem arbitražnem sodišču na Dunaju.

Tokrat največjo zmago slavita okolje in reka Sava, ki je po zaslugi neizprosnega boja Občine Kranjska Gora, Komunale Kranjska Gora in drugih posameznikov, ki so verjeli, da na koncu vedno zmaga pravica in resnica, ponovno čista in se v čudovitih zelenih odtenkih ponosno vije skozi občino Kranjska Gora.

Vir: Občina Kranjska Gora
Fotografije: Dali Grujičić

Advertisements

Morda ste zgrešili

3 min read
3 min read
10 min read
1 min read