web analytics

IMATE ZA NAS KAKO INFORMACIJO? PIŠITE NAM NA:

29 maja, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

ŽELEZNIKI – omejitve in prepovedi

Delite:

Na Občini Železniki so izdali naslednji

S K L E P

0 podrobnejši opredelitvi dostopov na javne površine določenih v odloku o začani splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji v Občini Železniki 

  1. Prepove se zbiranje in zadrževanje na območju Krekove koče na Ratitovcu.
  1. Ob sobotah in nedeljah se zapreta lokalni cesti LC 494071 Železniki Podlonk Železniki, na odseku od športne dvorane Železniki do začetka Dašnice in LC 494072 Podlonk-Prtovc, razen za stanovalce in lastnike zemljišč s tega območja ter za nujne vožnje (gasilci, reševalci, policija, redarji ...).

  1. Omeji, na določenih območjih pa zapre, se dostop do izletniških točk in parkirišč na območju občine Železniki.

  1. Na območju celotne občine je prepovedano izvajanje športnih aktivnosti s povečanim tveganjem za nastanek poškodb.

  1. Prepovedana je uporaba klopi za počitek na javnih površinah, ob planinskih in lovskih kočah ter ob večstanovanjskih objektih na območju celotne občine.

  1. Ta sklep začne veljati dne 4.4.2020 od 00.00 ure dalje in velja do preklica.

Obrazložitev:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 2. člena in osmega odstavka 20. člena Zakona o vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 ZDU-lG, 65/14, 55/17) in v zvezi z 2. in 3 . točko prvega odstavka 39 . člena Zakona o nalezljivih boleznih /ZNB/ (Uradni list RS, st. 33/06

uradno prečiščeno besedilo) izdala Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20), s katerim se zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije SARSCoV-2 (COVID-19) do nadaljnjega prepoveduje gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, prepoveduje dostop na javna mesta in površine v Republiki Sloveniji ter prepoveduje gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča, razen če odlok določa drugače (1. člen Odloka).

4. člena odloka določa, da je dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih poti dovoljen le v občini stalnega ali začasnega prebivališča. Za območje občine lahko župan s sklepom, ki se javno objavi določi način, pogoje dostopa ali prepove dostop na določene javne kraje in površine v občini. Za nadzor nad določili odloka in sklepa lahko župan na območju občine uporabi tudi vpoklicane pripadnike Civilne zaščite. Če pri nadzoru pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o primeru nemudoma obvesti najbližjo postajo policije.

Vir: KLIK
Vir naslovne fotografije: KLIK

Delite:
Advertisements

Morda ste zgrešili

x