web analytics
28 novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

ZDAJ JE JASNO – v Škofji Loki so lahko ponosni

V torek, 1. septembra 2020, se je začelo novo šolsko leto. Prvi šolski dan je zelo pomemben dan, posebej seveda še za prvošolčke, ki na ta dan prvič prestopijo šolska vrata in sedejo v šolske klopi.

Letošnji prvi šolski dan je bil drugačen in poseben, saj so bili zaradi pandemije koronavirusa tudi v Občini Škofja Loka v veljavi posebni preventivni zaščitni ukrepi.

V šolskem letu 2020/2021 je šolski prag prvič prestopilo 270 prvošolčkov (9 manj kot v lanskem šolskem letu). Tudi letos so prvošolci vpisani v prav vse podružnične osnovne šole v občini.

 

Število prvošolcev

Število učiteljic/ vzgojiteljic

OŠ Jela Janežiča

9

6

OŠ Ivana Groharja

55

6

OŠ Cvetka Golarja

80

6

OŠ Škofja Loka – Mesto

87

8

Bukovica

10

2

Bukovščica

5

2

Lenart

4

2

PŠ Reteče

20

2

SKUPAJ:

270

34

 

Zaradi sprejetih preventivnih ukrepov in priporočil za zaščito pred koronavirusom, je letos odpadel tradicionalni obisk župana na vseh osnovnih in podružničnih osnovnih šolah v občini.

Zato so Tine Radinja, župan Občine Škofja Loka, mag. Robert Strah, podžupan in predsednik SVCP Škofja Loka ter Jana Cankar, vodja policijskega okoliša prvošolčke, njihove starše ter njihove učiteljice in učitelje pozdravili v video nagovoru:

V novo šolsko leto naše šole in vrtci zopet obnovljeni

V preteklih letih so v občini potekale obsežne energetske sanacije javnih objektov, ki so vključevale tudi celovito energetsko sanacijo objektov osnovnih in podružničnih šol ter enot vrtca Škofja Loka. Pred koncem lanskega leta pa so namenu predali povsem nov, sodoben skoraj nič-energijski objekt enote vrtca ”Kamnitnik”.

Pred začetkom novega šolskega leta so bila letos izvedena nekatera večja in manjša investicijsko-vzdrževalna dela, ki bodo izboljšala funkcionalnost, energetsko učinkovitost in s katerimi smo izvedli trajnostne ekološke rešitve na šolskih in vrtčevskih objektih.

OŠ IVANA GROHARJA:
– izvedena je bila celovita obnova tartanske atletske steze za tek in skok v daljino;
– obnovljena je bila šolska kuhinja;
– odkupljenih je bilo nekaj funkcionalnih površin v okolici podružnične POŠ Lenart za ureditev parkirišča;
– uredili so okolico POŠ Bukovščica: prestavili so igrala, uredili parkirišče ter v sklopu investicije širitve ceste in novega mostu uredili vrt.

OŠ MESTO:
– popravili in sanirali so streho objekta
– sanirali so oporni zid in ograjo na zahodnem delu šolskega parka;
– izvedli so zamenjavo glavne vodovodne cevi in sanirali rešetke v kuhinji
– nabavili so nov čistilni stroj;
– dodatno so opremili in posodobili opremo učilnic.
– izvajajo ureditev igrišča na Novem svetu

OŠ CVETKA GOLARJA:
– zaradi povečanja števila otrok so uredili dodatno učilnico;
– sanirali so streho nad osrednjim šolskim hodnikom
– zamenjali so luči in prebelili 2 učilnici
– postavili so dodatne garderobne omarice
– za poslopjem osnovne šole so uredili igrišče z umetno travo za mlajše otroke
– zamenjali so ograjo okoli igrišča pri POŠ Reteče ter ogradili senzorični vrt;

OŠPP JELA JANEŽIČA:
– pripravili so projektno dokumentacijo za nadzidek šole s posebnimi potrebami;

 

VRTEC ŠKOFJA LOKA

Enota ”NAJDIHOJCA”:
– sanacija elektro inštalacij v enoti vrtca;
– ureditev sanitarij v enem atriju enote vrtca;
– sanacija razdelilne kuhinje;
– namestitev dodatne računalniške opreme v enoti vrtca (nekaj dodatne računalniške opreme pa so namestili tudi v ostalih enotah vrtca)

Enota ”KAMNITNIK”:

Sem je potrebno prišteti predvsem investicijske stroške povezane z odprtjem, zagonom in optimalnim poslovanjem novega 15-oddelčnega vrtca:
– nabava 2 vozil za razvažanje hrane iz centralne kuhinje po ostalih enotah vrtca
– namestitev dodatne kuhinjske oprema in dodatna oprema igralnic
– ureditev optičnih povezav in telefonije

Stroški, ki so nastali nastal z izvedbo investicijsko-vzdrževalnih del in dobavo dodatne opreme po naštetih (podružnični) osnovnih šolah in enotah vrtca v letu 2020 tako skupaj znašajo cca 380.000 EUR.

Vir: Jernej Tavčar, Občina Škofja Loka

Advertisements

Morda ste zgrešili

3 min read
3 min read
10 min read
1 min read