web analytics
11. junija, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Zahteva za strokovno utemeljene odgovore zainteresirani javnosti

Različne civilne iniciative, ki že dolgo časa delujejo z zelo podobnimi nameni in cilji sodelujejo v Skupnosti civilnih iniciativ in gibanj (SCIG). Vse spodaj navedene civilne iniciative (CI) v sporočilu za javnost zagotavljajo, da so v naslednji zadevi popolnoma enotne: vsi pristojni organi in institucije prelagajo odgovornost na druge, svojega dela ne opravljaj in nenazadnje kaže, da so sami sebi v namen … na račun vseh davkoplačevalcev v državi.

V omenjenih CI so na NIJZ naslovili številna vprašanja. Prejeli so prazne in nezadostne odgovore, brez strokovnih ali znanstvenih podlag, ki so bili temu primerno zelo pomanjkljivo pripravljeni. Pri tem so v CI v sporočilu za javnost zapisali, da otroci v kaosu prekomernih ukrepov in strokovne ignorance potrebujejo zaščito staršev in drugih odraslih. To bi morala biti moralna in zakonita dolžnost vsakega starša in/ali skrbnika.

Strokovne podlage za ukrep večurnega nošenja mask med poukom ni. To so med “vrsticami” priznali celo na NIJZ, prav tako pa to potrjuje ignoranca, ki so je deležni vsi, ki zahtevajo odgovore o strokovni utemeljenosti. V CI zatrjujejo, da so strokovne temelje za ukrep preverili sami, prav tako pa so proučili druge veljavne študije s področja učinka nošenja mask. Ugotavljajo, da je večurno nošenje mask škodljivo za telesni in duševni razvoj otrok!

V priponkah spodaj so tudi povezave do 50ih študij o vplivu nošenja mask pri otrocih.

V CI ugotavljajo, da ministrice za šolstvo v situaciji praktično NI opaziti, oziroma zgolj in samo sledi navodilom “stroke” brez slehernega napora, prevetritve stališč, zgledov iz tujine in podobnega. Pravijo, da je ministričino delo jasen odraz njenega odnosa do otrok ter njene (ne)odgovornosti za vse, kar se z njimi že dogaja in se še bo. Kaže, da je ministrici veliko bolj od celostnega dobrega počutja otrok (kar je ključno tudi za kakovosten izobraževalni proces), pomembno trdno držanje za funkcijo ministrice.

Kratka kronologija od uvedbe ukrepa in izvedene aktivnosti:

8. marca je v veljavo stopil odlok vlade RS, ki zapoveduje obvezno nošenje mask učencev od 6. razreda OŠ do 4. letnika SŠ.

Ukrep obveznega nošenja mask za šolarje in dijake naj bi utemeljevali strokovnjaki na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), ukrep strokovno podpirajo v Združenju pediatrov, izvajajo pa ga ravnatelji osnovnih in srednjih šol.

Ukrep stalnega nošenja mask se je nesorazmeren in tudi škodljiv, zato so starši v imenu otrok 15. marca vložili pobudo za presojo ustavnosti tega ukrepa. 7. aprila je bila vložena še dopolnitev te ustavne presoje, vendar odgovora niso dobili.

Ker odlok strokovno utemeljuje NIJZ, so na to institucijo naslovili prošnjo za pridobitev dotičnih strokovnih vsebin. Dobili so nepodpisan odgovor s štirimi spletnimi povezavami do WHO in ECDC, katerih skupni imenovalec je samo to, da tega ukrepa ne priporočajo brezpogojno. V primeru, da je tak ukrep sprejet, pa je potrebno stalno preverjanje njegove upravičenosti. V CI ob tem ugotavljajo, da odgovor v nobenem pogledu ni strokoven, poleg tega pa je nespoštljiv in izrazito pomanjkljiv. V poslanstvu Nacionalne agencije za javno zdravje je med drugim zapisano: (KLIK)

Poslanstvo NIJZ je prispevati k boljšemu zdravju in blaginji prebivalcev Slovenije.
Skupaj s partnerji je NIJZ vir podatkov in informacij, ki so podlaga za odločanje in ukrepanje posameznikov, strokovnjakov in zdravstvene politike.

NIJZ prepoznava ključne javnozdravstvene izzive v populaciji vključno z determinantami, ki vplivajo na zdravje, in predlaga ukrepe za izboljšanje zdravja.

NIJZ spremlja sistem zdravstvenega varstva, pripravlja analize delovanja sistema in predlaga ukrepe za večjo dostopnost in učinkovitost ter razvoj prioritet.
NIJZ prepoznava morebitne grožnje zdravju, ocenjuje tveganja in pripravlja ukrepe za varovanje in zaščito zdravja.
Z raziskovanjem in mednarodnim sodelovanjem NIJZ prispeva k novim spoznanjem ter razširja nova vedenja in dobre prakse.

Slogan: z znanjem do zdravja

Gorenjska Online lahko podprete z gesto dobre volje. Vzelo vam bo le trenutek. Hvala.

V CI ugotavljajo, da odgovori NIJZ niso v skladu z zgoraj navedenim, niso strokovni in niso dostojni stroke!!

Ker so torej »strokovne podlage«, ki je posredoval NIJZ neustrezne, so starši v Civilni iniciativi staršev za presojo ustavnosti, proučili druge raziskave. Iz le-teh izhaja, da je večurno nošenje mask škodljivo. To je na vzorcu 25.930 otrok potrdila raziskava na univerzi Witten/Herdecke (Nemčija). Prav tako je družinsko sodišče v Weimarju v Nemčiji 8. aprila 2021 razsodilo, da je od učencev prepovedano zahtevati, da nosijo med poukom kakršne koli maske, se držijo socialne distance ter opravljajo hitre teste za SARS-CoV-2. V CI ob tem pripominjajo, da so raziskavo o stranskih učinkih mask naredili tudi starši sami in dobili podobne rezultate, kot so jih dobili v Nemčiji.

Za strokovne podlage, ki naj bi podpirale ukrep nošenja mask, so v nadaljevanju zaprosili tudi Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport. Odgovor je bil, da tam s takšnimi raziskavami ne razpolagajo, saj da ukrep strokovno podpira NIJZ.

Nošenje mask med poukom vztrajno zagovarjajo tudi pediatri, zato so v CI za raziskave, ki bi to utemeljevale, prosili tudi le-te. Odgovorili so, da sledijo navodilom NIJZ, v nadaljevanju pa so preko odvetnika zaključili vsakršno nadaljnjo komunikacijo z njimi.

Podoben je bil tudi odziv Zveze ravnateljev, ki so na neki ravni izvrševalci te politike, pri čemer pa je bil njihov odgovor celo podan v žaljivem tonu, ne oziraje se na dejstvo, da izvršujejo ukrepe, ki so strokovno neutemeljeni.

Na NIJZ ne pa niso pisali zgolj iz SCIG; pišejo tudi pravniki, odvetniki, zdravniki, državljanke in državljani, vsi s podobnimi vprašanji in strahotno praznimi odgovori. Lep primer modusa operandi je v priponki spodaj.

V SCIG zahtevajo, da jim pristojni – torej Center za zdravstveno ekologijo (Peter Otorepec) in Center za nalezljive bolezni (Mario Fafangel) – kot instituciji, ki pripravljata strokovne temelje ukrepa nošenja mask med poukom, odgovorijo na naslednji vprašanji:

 1. Kako lahko trdite, da so maske neškodljive, če je na voljo več kot 50 študij, ki govorijo o izjemni nevarnosti dolgotrajnega nošenja mask? Pri tem navajajo povzetek dveh študij, v priponki spodaj pa so same študije tudi na razpolago.

 2. Kako lahko trdite, da so maske neškodljive, če ste poslali dopis, da nimate o tem nobenih študij??? Pripenjajo tudi odgovor, ki so ga prejeli pred nekaj tedni.

 Povzetek prve raziskave – metaanalize, kjer je zajeto 44 raziskav:

 Znanstveno dokazani stranski učinki dolgotrajnega nošenja mask

 • Povečanje dihalnega upora

 • Povišanje ogljikovega dioksida v krvi

 • Zmanjšanje nasičenosti krvi s kisikom

 • Povečanje srčnega utripa

 • Zmanjšanje kardiopulmonalne zmogljivosti

 • Občutek izčrpanosti

 • Povečanje stopnje dihanja

 • Težave z dihanjem in težko dihanje

 • Glavobol

 • Omotica

 • Lokalni občutek vlage in toplote

 • Zaspanost – kvalitativni nevrološki primanjkljaji

 • Zmanjšanje zaznavanja empatije

 • Akne, srbenje in poškodbe kože

 • Povečanje prostornine mrtvega prostora v pljučih.

Iz tega je moč zaključiti, da dolgoročnih učinkov – ko se bodo neželeni učinki prepletli med seboj – sploh ne poznamo in lahko predvidevamo, da bodo hudi.

Povzetek druge raziskave:

Na univerzi Witten / Herdecke je bil tako na primer vzpostavljen spletni register, kamor so lahko starši, zdravniki in pedagogi vnašali svoja opažanja povezana z dalj časa trajajočim nošenjem maske. 20.10.2020 je bilo 363 zdravnikov pozvanih, naj vpišejo podatke in starše in učitelje seznanijo z registrom.

Rezultati so bili sledeči. Do 26.10.2020 je register uporabilo 20.353 oseb, vneseni pa so bili podatki o skupno 25.930 otrocih. Povprečni čas nošenja maske je bil 270 minut na dan, kar je sicer manj kot znaša pouk v zadnji triadi osnovne šole in srednji šoli.

O težavah in posledicah nošenja maske je poročalo 68% staršev in sicer je zaradi posledic dolgotrajnega nošenja mask prihajalo do hujšega draženja kože (60%), glavobolov (53%), težav s koncentracijo (50%), nezadovoljstvo (49%), nepripravljenost za šolanje (44%), slabo počutje(42%), težave pri učenju (38%) ) in zaspanost ali utrujenost (37%).

WHO in ECDC v svojih dokumentih kot smo omenili že zgoraj tega ukrepa ne priporočajo brezpogojno, v skrajnih primerih, če je sprejet pa je nujno stalno preverjanje njegove učinkovitosti.

 

Sporočilo za javnost so v pričakovanju adekvatnih pojasnil podpisali:

Skupnost civilnih iniciativ in gibanj (SCIG):

Civilna iniciativa otrok ne damo

Odvetniki za človekove pravice

Civilna iniciativa delavcev VIZ proti prisili

Združenje za naravni razvoj otrok

Civilna iniciativa Starši za ustavno pobudo proti uporabi mask v šoli od 12. leta do konca SŠ

Gibanje zdrava družba

Civilna iniciativa Maske dol

CI Združeni gostinci

Odbor za človekove svoboščine

Advertisements