web analytics
7. marca, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Zadnja tri vprašanja

Pišem: Marko LUKAN

Tako, dragi bralci. Današnja tri vprašanja in odgovori nanje, zaključujejo nekaj tednov trajajoč projekt, s katerim sem prebivalcem občine Jesenice skušal kar najbolje predstaviti vseh sedem kandidatov za županski stolček. Sledil bo še zadnji članek, v katerem bodo kandidati izkoristili možnost za samostojen nagovor volivcev, brez mojih neposrednih vprašanj. V tem zadnjem, predvidoma ga bom objavil v petek zjutraj, bom celotno kampanjo tudi pokomentiral. 

Današnja vprašanja se dotikajo problematike otroških igrišč. Kot primerjavo in primer ene od vzornih ureditev, sem ponudil otroško igrišče v Radovljici. Dalje – kandidate sem nekoliko zaslišal o vlogi Občine pri razvoju turizma v mestu in okolici. Pri zadnjem vprašanju pa je šlo v bistvu za sklop vprašanj, ki so se dotikala volilne strategije kandidatov. Gre sicer za pozno objavljeno vprašanje, saj se kampanja počasi zaključuje; so pa odgovore nanj vsi kandidati – razen enega – podali že pred tedni. V istem sklopu jih je čakalo tudi direktno vprašanje o tem, kdo bo po njihovem mnenju njihov najbolj “nevaren” nasprotnik na prihajajočih volitvah ter zaključno vprašanje – kdo bo prihodnji župan/županja Jesenic.

Veliko “užitkov” pri branju želim 😈

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Razdrobljena otroška igrišča niso ustrezen ekvivalent večjemu igrišču.
Otroška igrišča bi umestila v« JESENIŠKI VRT«, igrala bi bila ustrezno nameščena (varovalne travne podloge), redno pregledana in servisirana.
V JESENIŠKEM VRTU bi tako združevali najmlajšo populacijo (igrišča), generacijo mladih (šport, plavanje), staršev, ki bi ob varovanem igrišču za svoje otroke lahko tudi sami sebi privoščili kako urico rekreacije, pa vse do starejše in stare generacije, ki bi v tem VRTU našla možnost vrtnarjenja, druženja ali pa samo posedeli v hladni senci.
JESENIŠKI VRT bi moral biti dobro transportno povezan z mestom, vrt kot tak daje odgovor sprostitve ob odhodu iz mesta ter iz betonskih stolpnic, pretesnih stanovanj. Ljudi je treba ponovno naučiti gibanja po svežem zraku, dihanja in s tem povezanega dobrega počutja ter zdravja.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni ponudil odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

V Radovljici je to možno ker je na enem mestu in je skoncentrirano. Jesenice so pa v bistvu dolga vas in potrebujejo vsaj tri. Najbolje bi bilo, da so taka igrišča pri otroških vrtcih, ki bi najbolje skrbela za vzdrževanje in da jih vandali ne bi uničili

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Manjša igrišča so seveda nujna, prav gotovo pa ne morejo zadovoljiti vseh potreb mladih družin z otroki.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Prav gotovo v tem pogledu razdrobljena igrišča niso ekvivalent nekemu centralnemu igrišču. Vendar Jesenice imajo večje športno središče v Podmežaklji, ki bi potreboval le nekaj prenove in morebiti novih objektov, sicer pa tudi naše krajevne skupnosti potrebujejo primerna športna igrišča saj s tem občina vzpodbuja šport in rekreacijo tudi izven samega območja Jesenic.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Nenehno se moramo truditi za izboljšanje razmer za igro otrok. V naslednjem mandatu moramo po sodobnih merilih nadaljevati z obnovo dveh otroških igrišč na Plavžu – Tim in Rožle. V KS Sava smo pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za izvedbo otroškega igrišča Katja pri Mladinskem centru. V mojem programu se zavzemam tudi za izgradnjo mladinskega igrišča t.i. ”pump-track” poligona na nekdanjem otroškem igrišču pod spomenikom padlim borcem NOV v KS Podmežakla. Občina Jesenice ima sicer poleg 17 otroških igrišč še igrišča ob vrtcih in šolah. Menim, da je potrebno slediti sprejetemu Programu vzdrževanja in ureditvi otroških igrišč vendar z mislijo o tem, da dve gugalnici ter tobogan še ne predstavljata otroškega igrišča. V prvi vrsti morajo biti igrala funkcionalna, sodobna, namenska (za različne starostne skupine), uporabna, predvsem pa kontinuirano in dosledno vzdrževana.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Otroška igrišča so tam, kjer so otroci, v bližini bivališč in tako z vidika varnosti kot mobilnosti je to primerna rešitev.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Vloga občine pri razvoju turizma v mestu in njegovi okolici je bistvenega pomena, saj je potrebno to dejavnost omogočiti z prostorskimi plani, umestitvi v prostor ter pridobivanju sredstev iz različnih virov.
Ko govorimo o evropskih sredstvih, se malo ljudi zaveda, da gre pri tem za NAŠ denar, ki ga vplačujemo v skupno evropsko blagajno, »dvignemo« pa ga lahko le skozi pripravljene V NAPREJ IN PREDHODNO PRIPRAVLJENE PROJEKTE (tu zopet dober primer prakse prejšnjega župana g. Borisa Breganta). Ta denar ne prosimo, ta denar nam pripada! Vsekakor pa ponovno pridobiti ljudi, ki so že delali v okviru občine na pridobivanju evropskih sredstev.
S primernim komercialnim pristopom k projektom, ki so poleg obče družbene vrednosti tudi projekti, ki jih je moč tržiti (zopet se vračam na JESENIŠKI VRT, Staro Savo, Ruardovo graščino, cerkev, tržnico, športno dvorano, kamp.. gostinsko ponudbo itd.) je moč povečati ponudbo in prispevati k proračunu občine in s tem omogočiti razne druge programe, hkrati pa tudi nuditi malo več ljubeznivih možnosti subvencioniranja kulture, rekreacije, prevoza našim jeseniškim upokojencem ter občanom z nizkimi osebnimi prihodki.
Kot gospodarstvenica vem, da ima bilanca vedno dve strani- prihodkovno in odhodkovno.
Potrebno je z viri sredstev ravnati predvsem gospodarno.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni podal odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Občina bi morala pomagati, da se oblikuje hotel na Jesenicah ali pa penzioni. Nekaj se je že zgodilo z Kazino Jesenice. Samo bi bilo potrebno zagotoviti dodatne zmogljivosti z občinsko pomočjo. Prav tako bi morala občina pomagati tudi Pircu na Lipcah za boljšo ureditev campa bodisi v smislu, da postavi tam bivalne prikolice, podobno kot jih imajo v mnogih evropskih mestih in pomeni nizkocenovno prenočevanje.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Občina je spodbujevalec razvoja turizma, a brez zasebnikov, ki bodo izvajali dejavnost, in s turizmom povezanih nevladnih organizacija (turističnih društev) razvoja turizma ne bo. Naloga občine je usklajevati oziroma koordinirati interese deležnikov v vseh treh sferah (javni, zasebni, nevladni).

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Poleg že znanih jeseniških turističnih znamenitosti v naši občini obstajajo številni turistični biseri oz. lokacije, ki bi to lahko postale, vendar zanje ve izjemno malo turistov: soteska Vintgar, planinska koča Pristava, Trilobit, koča na Golici, turistična kmetija Betel, itd. Višine in imena najvišjih jeseniških hribov in nekatere druge zanimivosti so zgodbe, ki jih premalo poznamo celo domačini. Za uspeh v današnji turistični industriji so namreč ključne zanimive zgodbe, ki pritegnejo obiskovalce. Želim si ponovne oživitve Turističnega društva Jesenice, v katerem bi bil svež, mlad strokovni kader. Mladi preprosto razmišljajo drugače. TD bi izvajalo delavnice, obiske, povezovanje z drugimi, kar je ogromnega pomena. Premalo se namreč povezujemo. Če bomo imeli zgolj nek TIC, v katerem bo nekdo čakal in sprejemal turiste… to ne bo šlo. Brez povezovanja z drugimi ne pridemo daleč.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Turizem je ena izmed največjih panog svetovne industrije. Za številne regije in lokalne skupnosti predstavlja pomemben vir financ in omogoča številna zaposlovanja. Skozi turizem se lokalna skupnost predstavlja svetu. Tudi pri nas je v zadnjih letih zaznati turistični preboj. Prenočitvene kapacitete na Jesenicah, kar je v preteklosti zares predstavljalo težavo, so se bistveno povečale. V lokalni skupnosti, na katero mejita dva velika stebra slovenskega turizma, bi bilo, ob očitnem razvoju turističnih ponudnikov, nespametno gledati stran. Zato bom ponudnikom razpršenih prenočitvenih kapacitet predlagal vzpostavitev hotela po zadružnem principu. Kaj je to? Gre za ponudbo razpršenih turističnih nastanitev, povezano v celoto, z dogovorjenimi standardi kakovosti storitev. Tovrstna rešitev ponuja učinkovite in centralizirane storitve (rezervacija, prijava, promocija, ipd.). Tako razpršene namestitve z enotnim nastopom organizacijsko postanejo dejansko »hotel«, ki prinaša koristi celotni skupnosti. Vlagateljem v turizem je potrebno začeti nuditi vso potrebno podporo, kar bo med drugim omogočal tudi Zavod za šport in turizem, ki ga nameravam ustanoviti. Le-ta bi organiziral in promoviral dogodke na Jesenicah, jih tudi koordiniral. Večji problem na Jesenicah je, da se dogodki prekrivajo in zato noben nima polnega števila obiskovalcev. To bi bil sistemski prispevek k ureditvi turističnih programov in dogodkov. S kakovostnim in gospodarnim upravljanjem lahko zemljišče v Finidi predstavlja trajen vir prihodkov iz naslova turizma za občinski proračun. Potrebno je čimprej pričeti z ureditvijo parcel znotraj samega zemljišča v Finidi. Z določitvijo mej med parcelami bom na obstoječem zemljišču dodal nove možnosti za najem in hkrati večje proračunske prihodke. Pričel bom tudi z revitalizacijo bivalnih enot v letovišču Pinea. Podpiral bom nadaljnji razvoj turizma v Zgornjesavski dolini. Igralniški turizem v občini Kr. Gora predstavlja za našo občino pomemben vir prihodkov zato bom v prihodnje na področju razvoja turizma tesneje sodeloval z omenjeno občino. Naše potenciale lahko gradimo s skupnimi prizadevanji za nadaljevanje ohranjanja čistega in zelenega turizma. S podporo kolesarskemu in gorskemu turizmu in vzpostavitvijo privlačnejšega, učinkovitejšega ter čistejšega javnega prometa bomo ohranili enkratne naravne danosti, ki nas obkrožajo.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Občina je že doslej namenjala veliko pozornosti temu področju. V prihodnje se je potrebno še bolj povezati z občinami Kranjska Gora, Bled in Bohinj, nadaljevati z urejanjem kolesarskih poti skozi mesto, poligona za gorsko kolesarjenje (Pristava). Izkoristiti je potrebno pohodniške poti (nov projekt Julijske Alpe, stara rudna pot), čebelarski turizem, podpreti urejanje turističnih kmetij. Krepiti prepoznavnost: z Golico, ključavnicami-narcisami, vstopom v sotesko Vintgar, Slovensko literarno potjo, Staro Savo, meteoritom. Skrbeti za promocijo, v povezavi s športom in kulturo.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Spoštovani g. Lukan, za to zadnje vprašanje bi se zahvalila ter si dovolila, da nanj ne odgovorim.
Zahvaljujem pa se Vam za možnost predstavitve svojega programa.
Srečno.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni ponudil odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

O tem ne razmišljam, niti nismo razmišljali v OO SDS Jesenice, ker smo mnenja, naj vsak pove kaj misli napraviti.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Konkurenca je dobrodošla. V političnih tekmecih ne vidim nevarnosti, ampak zgolj priložnosti, da dokažem, da sem najboljši kandidat za župana.
Strategije volilne kampanje javno ne razkrivam. V volilni kampanji bom vnovčil vse svoje znanje, novinarske izkušnje, sposobnosti in življenjsko energijo.
V volilno tekmo sem se podal z namenom, da postanem župan občine Jesenice. Od cilja ne odstopam in sem prepričan, da mi bodo volivci naklonjeni in me bodo podprli v prizadevanjih, da NAREDIMO PONOSNE JESENICE.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Kdo bo bodoči župan bodo pokazale volitve, saj bodo to izbrali volivke in volivci občine Jesenice. Ne obremenjujem se s protikandidati sama imam s svojo ekipo pripravljen dober program in strategijo s katerim vstopamo v volilno kampanjo.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Vsi kandidati oziroma kandidatki za župana/županjo imamo odprte možnosti za uspeh zato, ne bi rad nikogar izpostavljal. Vodil bom korektno kampanjo, v kateri bom osredotočen na moje dosedanje rezultate, moj program, vizijo mesta, na moje izkušnje in znanje za skupno reševanje prihodnjih izzivov naše lokalne skupnosti. Upam, da bo bodoči župan tisti, ki bo volivke in volivce prepričal z realnim programom in jasno vizijo prihodnjega razvoja naših Jesenic.
Gospod Lukan, zahvaljujem se vam za ponujeno možnost, da vašim bralkam in bralcem predstavim svoje odgovore na vaša postavljena vprašanja glede nadaljnje prihodnosti naše občine.
Lep pozdrav.
Srečno Jesenice!

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Kandidatki in kandidati so konkurenti, ne nasprotniki. Strategija bo spoštovanje
konkurentov in konkurentk.
O županu bodo odločili volivke in volivci, upam pa na dober rezultat.

_____________________________________________________________

Opomba: tako, kot vedno, so tudi tokrat odgovori kandidatov objavljeni v surovi obliki. 

Upam in sklepam, da se tudi mojim bralcem počasi že oblikuje prepričanje, komu podariti svoj glas. Predvsem pa – apeliram na čisto vsakega polnoletnega prebivalca občine, da se volitev udeleži! Do petka zjutraj pa – na branje 😉  

O t.i. Iniciativi Q: še vedno velja, da sistem za zdaj tiste, ki se odločijo za sodelovanje, nagrajuje z ZASTONJ-skimi enotami. Povezavo do možnosti za registracijo podajam spodaj.
Kliknite torej na povezavo, izvedite več in se vpišite:

https://initiativeq.com/invite/Smskq7i3Q

[socialpoll id=”2524137″]
(Visited 10 times, 1 visits today)