Delite:

Ministrstvo za javno upravo je za lažje razumevanje novega zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) pripravilo nekaj najpogostejših vprašanj in odgovorov. Ti se nanašajo na področja sodnih in upravnih zadev, prekrškov, izvrševanje kazenskih sankcij in delovanja notarskih pisarn.

Interventni zakon bo začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS (predvidoma 28.3.2020), njegovi ukrepi pa bodo veljali do prenehanja razlogov zanje (kar bo ugotovila Vlada RS s sklepom, ki ga bo objavila v Uradnem listu RS), vendar najdlje do 1. julija 2020.

V zvezi z upravnimi zadevami, ki jih rešujejo tudi občine, zakon med drugim določa, da v času trajanja posebnih ukrepov roki za opravljanje procesnih dejanj, kot so dopolnitve vlog, v smislu odpravljanja pomanjkljivosti in prilaganja dokazov, ne tečejo (razen v določenih nujnih postopkih, o čemer boste obveščeni). Nadalje zakon določa, da interventni zakon prekinja tek rokov za izdajo odločb, prav tako se v času posebnih ukrepov ne bo izvajalo osebno vročanje, razen v nujnih primerih.

Vprašanja in odgovori so v celoti dostopni TU.

Vir: KLIK
Vir naslovne fotografije: KLIK

Delite:
Advertisements