web analytics
24 novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

VAU! Tako se skrbi za najmlajše!

Radovljiške vrtce bo od 1. septembra lahko obiskovalo največ 767 otrok, od tega jih bo 207 otrok prvič prestopilo prag vrtca. Tudi v šolskem letu 2020/2021 bo v vrtcih odprtih skupaj 44 oddelkov.

V enotah vrtca so med počitnicami izvajali nujna vzdrževalna dela. Poleti sta bili odprti enoti vrtca v Radovljici in Lescah, ki ju je skupaj v povprečju obiskovalo 219 otrok.

Občina Radovljica za nakup opreme in investicijsko vzdrževalna dela v radovljiških vrtcih v letu 2020 v proračunu namenja približno 102 tisoč evrov. Med večja dela v letošnjem letu sodi obnova vodovodnih inštalacij v Vrtcu Posavec, vredna približno 30 tisoč evrov.

Osnovne šole v radovljiški občini bo v novem šolskem letu obiskovalo 1.867 učencev, kar je kar 43 več kot leto poprej. Med njimi bo 195 prvošolcev, 20 več kot preteklo šolsko leto.

Tudi v osnovnih šolah so med počitnicami izvajali vzdrževalna dela. Za investicijsko vzdrževanje šol in nakup opreme občina letos namenja 195 tisoč evrov, med drugim tudi za prenovo dveh toplotnih podpostaj na OŠ A. T. Linharta Radovljica, za kar je v proračunu predvidenih 60 tisoč evrov ter nakup športne opreme za sanirano telovadnico OŠ Staneta Žagarja Lipnica v vrednosti 50 tisoč evrov.

Zaključuje se obnova Osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica

Do začetka novega šolskega leta bo končana celovita energetska sanacija OŠ Staneta Žagarja Lipnica. Opravljena dela obsegajo popolno energetsko sanacijo objekta z zamenjavo azbestne strešne kritine, toplotno izolacijo celotnega ovoja stavbe in zamenjavo stavbnega pohištva. V delu objekta s telovadnico je vgrajeno mehansko prezračevanje z rekuperacijo. Svetila so zamenjana z varčnejšo razsvetljavo, vgrajeni so termostatski ventili. V sklopu prenove je bila dograjena tudi kotlovnica z zalogovnikom na lesno biomaso, prenovljena velika telovadnica ter urejena okolica z dostopno cesto in parkiriščem.

Vrednost del, ki jih izvaja podjetje Adaptacije – vzdrževanje znaša približno dva milijona evrov. Projekt je sofinanciran z nepovratnimi sredstvi. Ministrstvo za infrastrukturo iz Kohezijskega sklada za naložbo prispeva 405 tisoč evrov, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pa 337 tisoč evrov nepovratnih in 106 tisoč evrov brezobrestnih povratnih sredstev.

Previdno na cesti

Krajevna skupnost Ljubno je v Otočah uredila novo nadkrito čakališče za šolarje, za kar je namenila približno 9400 evrov. S tem so zagotovili varno točko za otroke, ki čakajo šolski avtobus.

Policisti, občinski redarji, gasilci in drugi prostovoljci bodo v prvih šolskih dneh pozorno spremljali varno pot otrok na najbolj obremenjenih križiščih in šolskih poteh. Voznike na začetek novega šolskega leta opozarjajo že nameščeni transparenti in druge označbe, medobčinski inšpektorat pa s tem namenom že v tem tednu izvaja meritve hitrosti.

Vir: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

5 min read
2 min read
2 min read
1 min read