Vase investiraj - duševno zdravje profitiraj - Gorenjska-online.com
29 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Vase investiraj – duševno zdravje profitiraj

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je – z namenom promocije duševnega zdravja in spodbujanja prizadevanj za boljše duševno
zdravje – 10. oktober razglasila za svetovni dan
duševnega zdravja. Vodilna tema letošnjega dneva je:

Duševno zdravje za vse; večji vložek – boljša dostopnost; vsi-povsod.

Letos se odpira vprašanje duševnega zdravja v smislu naložb/vložka in boljše dostopnosti do služb. Duševno zdravje naj bo realnost za vse – za vsakogar in povsod. Zato je vlaganje v duševno zdravje najbolj pomembno, še posebej zdaj v času Covida-19. V času, ko je duševnih stisk vse več tudi zaradi okoliščin zdravstvene krize, je potrebno omogočiti neposreden in dejanski dostop do pomoči in podpore.

Na nedavni mednarodni konferenci z imenom Pravična razdelitev sredstev za duševno zdravje, ki jo je ŠENT (Slovensko združenje za duševno zdravje) s partnerji organiziral v Novi Gorici, je bilo govora tudi o dostopnosti in investiranju v duševno zdravje, torej v storitve in programe na tem področju. Zaključki so bili, da so osnovne pravice uporabnikov služb (npr. do zdravstva, ustreznih življenjskih pogojev, varnosti, socialne pomoči služb in dostopnega bivanja) uresničljive le, če jih spremlja ustrezno financiranje.

 

Za osebe s težavami v duševnem zdravju je pomembno, da izvajalci socialnovarstvenih programov in druge službe ponujamo različen nabor programov in storitev, da lahko izbirajo in so obravnavani celostno. Pomembno je, da se programi in storitve izvajajo v skupnosti. Financiranje storitev je treba prilagoditi potrebam posameznikov.

Velika pomanjkljivost v sedanji dostopnosti oz. financiranju programov in storitev na področju duševnega zdravja je v tem, da zakonodaja ne omogoča prelivanja sredstev med različnimi nivoji oskrbe, zato je potrebno vztrajati pri sodelovanju. Vsaj 20 % sredstev za vse (v Italiji je to 50 %), tudi socialnovarstvene programe, ki omogočajo kvalitetno življenje v skupnosti, mora priti iz zdravstvenega sektorja, tako za storitve, kot za kadre v programih socialnega varstva.

V ŠENT-u opozarjajo, da so danes programi psihosocialne rehabilitacije pomanjkljivo financirani in zato imajo manjše možnosti razvoja. Zato zahtevajo, da se zagotovi ustrezno plačilo za strokovnega delavca v socialnovarstvenih programih. Breme duševnih motenj v času zdravstvene in ekonomske krize narašča, posebej pri starejših, ki so tudi sicer izpostavljeni številnim socialnim in ekonomskim tveganjem. Ta skupina potrebuje razširitev in prilagoditev obstoječih programov v skupnosti. Samo z dostopnimi, vsestranskimi in kakovostnimi programi in službami se da vplivati tudi na zmanjšanje potreb po namestitvah v zavode, saj so se le-te v marsikaterem primeru izkazale za škodljive zdravju in duševnemu zdravju.

Pandemija je razkrila številne krivice in nemoč sistema, da bi odgovoril na potrebe ljudi s težavami v duševnem zdravju. Zaustavil se je proces deinstitucionalizacije, dostop do zdravstvene pomoči in proces destigmatizacije duševnih motenj. Posvetiti se je potrebno tudi premagovanju revščine in tehnološki pismenosti, saj osebe s težavami v duševnem zdravju in starejši nimajo ali ne znajo uporabljati novih komunikacijskih tehnologij. Prav tako šolanje na daljavo povzroča razlike in duševne stiske, saj nimajo vsi enakih možnosti dostopa do tehnologije.

Tudi ŠENT se letošnjemu svetovnemu dnevu duševnega zdravja pridružuje z različnimi dejavnostmi, ki bodo potekale v lokalnih okoljih, kjer ima svoje enote. Z njimi bodo investirali v duševno zdravje preko gibanja na svežem zraku, saj je le-to za zdaj še dostopno vsem brez finančnih vložkov. Duševno zdravje je osnovna pravica. Dejavnosti za ohranjanje duševnega zdravja je treba financirati v zadostni meri, da bodo dostopne vsem.

 

ŠENT-ovo geslo letošnjega svetovnega dneva duševnega zdravja se glasi:

VASE INVESTIRAJ – DUŠEVNO ZDRAVJE PROFITIRAJ

Ker je letošnje praznovanje svetovnega dneva duševnega zdravja zaradi specifičnih razmer povezanih s COVID 19 posebno, bodo tudi akcije temu prilagojene oziroma izvedene v skladu s priporočili NIJZ. V okviru akcij bodo potekali rekreacijski dogodki kot so pohodi (v Mariboru, Trbovljah, Radljah ob Dravi, Kopru, Velenju, Novi Gorici, Škofji Loki, Ljubljani, Metliki itd.), kolesarjenje, risanje in razna predavanja. Več o dejavnostih je na voljo na naslednji povezavi: KLIK.

Ne pozabimo na zelene pentlje, ki so simbol dobrega duševnega zdravja.

V Dnevnem centru Škofja Loka v petek, 9.10.2020 v ta namen organizirajo pohod v vasico Crngrob. Odhod iz prostorov DC je ob 10:00 uri. Za dodatne informacije so dosegljivi na tel. št.: 04/518-37-30.

Vir: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

1 min read
5 min read