Delite:

V preteklih mesecih so v Občini Medvode uredili pet poti po gozdovih na njihovem območju. Rekonstruirali so gozdne vlake na naslednjih poteh: Pod Borovljekom, Rjava pot, Pod Bobnom, Pri Rusu in Pasja pot.

Skupna dolžina vseh urejenih poti znaša približno 5.100 metrov, vse pa so bile rekonstruirane kot gozdne vlake v širini 3,5 metra. Pri pripravi in izvedbi projekta so sodelovali revirni gozdarji Zavoda za gozdove Slovenije, dela pa je izvedel Janez Trobec s.p.. Vrednost celotnega projekta znaša dobrih 35.000 € (z DDV), od tega bo slabih 15.000 € prispeval Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. 

Občina Medvode je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pridobitev nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, in sicer projekt ureditve gozdne infrastrukture – gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo gozdnih vlak. Urejena gozdna infrastruktura omogoča trajnostno gospodarjenje z gozdovi, hkrati pa občanom omogoča zdravo rekreacijo v naravi in prostor za spoznavanje okolja. Gozdne vlake ter morebitna kasnejša izgradnja povezanega sistema vlak omogoča varno sečnjo in spravilo lesa. 

Projekt je sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

Vir informacij ter fotografij: MATEJ OSOLNIK, Urad župana, Občina Medvode

Delite:
Advertisements