Delite:

Dvigala in stopnišča so mesta, kjer se na majhnem prostoru srečuje veliko ljudi. Svetujemo, da uporabniki bloka/večstanovanjske hiše zapuščamo stanovanja le ob nujnih opravkih. Če je možno, namesto dvigala uporabljajmo stopnice. Na stopnišču se zadržujmo
čim manj časa. Upoštevajmo priporočila o preprečevanju tesnih stikov (vzdrževanje ustrezne razdalje med osebami, vsaj 1,5 metra), pravila higiene kašlja, umivanja rok in izogibanja dotikov obraza, oči, nosu in ust.

Kolikor se le da, odpirajmo vrata in pritiskajmo gumbe dvigala s komolci namesto s prsti. Kljuke, ročaji, držaji, stopniščne ograje so potencialno onesnaženi, zato se jih ne dotikajmo po nepotrebnem. Če nam držaji predstavljajo nujno pomoč pri hoji, si – preden se
napotimo na stopnice – roke razkužimo.

Po prihodu domov si moramo vedno temeljito umiti roke.

Predlagamo, da upravnik/skrbnik bloka oz. večstanovanjske stavbe stopnišče večkrat dnevno prezrači (odprta vhodna vrata in okna), v vsakem nadstropju naj bodo okna ves čas odprta. Kljuke, ograje stopnišča, pisemske nabiralnike,… naj se redno čisti z vodo in
čistilnimi sredstvi, ki se tudi sicer uporabljajo za čiščenje površin. Dvigalo naj uporabijo le osebe, ki težko hodijo po stopnicah (npr. invalidi, starejše osebe oz. kronični bolniki, matere z vozički). Predlagamo, da upravnik/skrbnik bloka oz. večstanovanjske stavbe poskrbi, da je v vsakem nadstropju v bližini vhoda v dvigalo nameščen podajalnik razkužila (alkoholno razkužilo za roke z vsebnostjo etanola najmanj 60%) oz. alkoholni robčki ali polivinilne rokavice za enkratno uporabo ter pisno OPOZORILO* za uporabnike dvigala za pravilno uporabo navedenih zaščitnih sredstev. V primeru uporabe rokavic za enkratno uporabo ali alkoholnih robčkov naj bo ob vhodu v dvigalo v vsakem nadstropju tudi koš za odpadke. Tako nastale odpadke (rokavice ali krpice prepojene z alkoholom) v tesno zavezanih dvojnih plastičnih vrečah odvržemo med mešane komunalne odpadke.

Priporočamo, da je oprema ob dvigalu stalno na voljo, da se redno odnaša odpadke in da se v času epidemije koronavirusa čim pogosteje zagotavlja zračenje ter čiščenje površin v dvigalu.

 

*OPOZORILO naj vključuje jasne napotke, kako naj se vedejo uporabniki dvigala in kako naj, glede na izbran način zaščite, postopajo:

1. Splošni napotki glede uporabe dvigal v času epidemije koronavirusa

  • V manjših dvigalih, kjer ni mogoče zagotoviti primerne varnostne razdalje 1,5 metra, naj bo naenkrat samo 1 oseba (večje število je možno izključno v primeru, da gre za člane istega gospodinjstva, ki tudi drugače bivajo skupaj).
  • Če je dvigalo večje, naj bo med uporabniki vsaj 1.5 m varnostne razdalje. Uporabniki naj upoštevajo higieno kašlja. V dvigalu naj se z rokami ne dotikajo obraza, oči, nosu, ust ali drugih površin in naj vrečk ali druge ročne prtljage ne odlagajo na tla.
  • Dosledno upoštevajmo pravila higiene kašlja, umivanja rok in se izogibajmo dotikov obraza, oči, nosu in ust!

2. Napotki za uporabnike glede na izbran način zaščite

  • Pred odpiranjem vrat dvigala in pred pritiskanjem gumbov RAZKUŽITE ROKE in sicer tako, da gumb za klic dvigala pritisneš s komolcem ali preden pritisneš gumb za klic dvigala razkužiš roke. Še z od razkužila mokro roko odpreš vrata dvigala in vstopiš ali z alkoholnim robčkom pritisneš gumb za klic dvigala in nato z alkoholnim robčkom odpreš vrata dvigala in vstopiš. Z rokami se ne dotikaš ničesar, še zlasti ne obraza, oči, ust ali nosu. V dvigalu pritisneš gumb za izbrano nadstropje ali s prstom zaščitenim z alkoholnim robčkom pritisneš na gumb za izbrano nadstropje. V izbranem nadstropju odpreš vrata dvigala in izstopiš ali z alkoholnim robčkom odpreš vrata dvigala v izbranem nadstropju in izstopiš. Razkužiš roke ali alkoholni robček odvržeš v koš za odpadke ob dvigalu.
  • Pred odpiranjem vrat dvigala in pred pritiskanjem gumbov SI NADENITE ROKAVICE in sicer tako, da vzameš in nadeneš rokavico; z rokami se ne dotikaš ničesar, še zlasti ne obraza, oči, ust ali nosu. Z orokavičeno roko/s komolcem pritisneš gumb za dvigalo. Z orokavičeno roko odpreš vrata dvigala in vstopiš. Z orokavičeno roko pritisneš gumb za izbrano nadstropje. V izbranem nadstropju z orokavičeno roko odpreš vrata dvigala in izstopiš. Rokavico odstraniš in vržeš v koš ob dvigalu.

Vir: KLIK
Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Delite:
Advertisements