web analytics
24. januarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

TRŽIČ: vse občinske stanovanjske enote so trenutno zasedene

Občina Tržič razpolaga z 213 stanovanjskimi enotami, ki vključujejo 10 bivalnih enot. Vse stanovanjske enote so trenutno zasedene, zato še vedno niso dodelili neprofitnih stanovanj po prednostni listi zadnjega javnega razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

V Občini Tržič vsako leto v občinskem proračunu zagotavljajo sredstva v višini 80.000 evrov za investicijsko vzdrževanje stanovanj in 110.000 evrov za njihovo redno vzdrževanje. V letošnjem letu so izvedli energetsko sanacijo fasade večstanovanjskega objekta na naslovu Spodnja Bistrica 8. Na podlagi upravičenih vlog najemnikov je bila v osmih stanovanjskih enotah opravljena zamenjava zunanjega stavbnega pohištva.

Prav tako iz občinskega proračuna, na podlagi izdanih Odločb CSD,  subvencionirajo najemnino neprofitnih in tržnih stanovanj. Do vključno meseca novembra letos so bile iz občinskega proračuna izplačane subvencije najemnine 64 prejemnikom v skupni  višini 54.927,53 evra. Najnižja izplačana mesečna subvencija najemnine je znašala 33,35 evrov, najvišja pa 235,40 evrov.

Vir: Saša Pivk Avsec, Odnosi z javnostmi za Občino Tržič
Vir naslovne fotografije: KLIK

 

Advertisements