web analytics
30 septembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

TRŽIČ – prihaja do uničevanja obvestilnih tabel

Komunala Tržič v času epidemije koronavirusa ne bo izvajala brezplačnega kosovnega odvoza odpadkov in zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Obveščamo tudi o izvedenih aktivnostih Občine Tržič in Štaba civilne zaščite Občine Tržič za zajezitev epidemije koronavirusa COVID-2019 do danes, srede, 25. 3. 2020, do 11. ure.

Ob izbruhu epidemije koronavirusa so v Komunali Tržič s preventivnimi ukrepi najprej poskrbeli za zaščito zaposlenih. Pred dvema tednoma so zaprli blagajno podjetja ter ukinili vse osebne obiske v upravni stavbi. S prerazporeditvijo delovnega časa so poskusili preprečiti zbiranje zaposlenih na enem mestu. Vse zaposlene so in jih še vedno spodbujajo k upoštevanju strokovnih navodil, danih s strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V času epidemije so dodatno sprejeli posebne ukrepe, in sicer:

      – zaposleni obvezno uporabljajo osebno varovalno opremo (zaščitne maske in rokavice),

      – v službenih vozilih imajo zaposleni na voljo razkužila za roke in površine,

      – ekipe so razdeljene v manjše skupine po en ali dva zaposlena.

Kljub trenutnim izjemnim razmeram so komunalna podjetja dolžna zagotavljati izvajanje gospodarskih javnih služb. Komunala v Tržiču skrbi za oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode ter odvoz odpadkov, vzdržuje ceste in izvaja 24-urno dežurno pogrebno službo.

Začasno je zaprt zbirni center v Kovorju, kar so žal mnogi sprejeli z nerazumevanjem.

Namen zaprtja je bila zaščita tako naših zaposlenih kot obiskovalcev zbirnega centra. Občane vljudno prosimo, da odpadke začasno skladiščijo doma in jih ne odlagajo na ekološke otoke ali v naravo. Prejšnji teden je bil vremensko res primeren za čiščenje okolice hiš in blokov, vendar gre za izredne okoliščine in občane prosimo za razumevanje ob tej situaciji,

poudarja Primož Bajželj, direktor Komunale Tržič. Odvoz odpadkov sicer poteka po rednem razporedu.

S 1. aprilom začenjamo tudi s tedenskim  odvozom biološko razgradljivih odpadkov. Zaradi izrednih razmer pa bomo žal primorani prestaviti termin brezplačnega odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Le-ta bi se moral pričeti 6. aprila. O novem terminu odvoza kosovnih in nevarnih odpadkov bomo občane pravočasno obvestili. Prav tako še vedno izvajamo pogrebno dejavnost. Naročnikom pogrebov sicer svetujemo, da se pogrebi izvajajo v družinskem krogu in obiskovalci pogrebov se tega v največji možni meri držijo. Naročniki pogrebov se tudi izogibajo uporabi žalnih knjig. Cerkveni del pogreba se odvija pred poslovilnimi vežicami.

Tržnica v Tržiču zaenkrat obratuje kot običajno – ob sredah, petkih in sobotah dopoldan. Občane prijazno vabijo, da obiščejo tržnico in si tam izberejo doma pridelano zelenjavo ter tako podprejo lokalne pridelovalce.

Na področju cest v Komunali Tržič, po dogovoru z Občino Tržič, izvajajo le najnujnejša dela.

Mestne ulice so vsak dan bolj prazne, o čemer poročajo tudi naši zaposleni na terenu. Spodbuda pa velja vsem tistim, ki ukrepov ne spoštujejo – le s skupnim trudom bomo hitreje uspeli in zajezili širjenje koronavirusa. V podjetju smo ponosni na svoje zaposlene in njihovo prizadevno delo. Na tem mestu jim izrekam javno pohvalo in zahvalo za njihovo delo,

sklene Primož Bajželj, direktor Komunale Tržič.

– V Uradnem listu RS, št. 33/2020, ki je izšel 23. 3. 2020 je objavljena Odredba o začasnem delovnem času notarjev v času trajanja epidemije virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19), s katero se določijo naslednje ure notarskih pisarn:

  • ponedeljek, torek, četrtek in petek od 9. do 12. ure in
  • sreda od 13. do 17. ure.

– Služba za podporo CZ Tržič je po ponovni zahtevi Štaba CZRS obdelala nove podatke glede pridobitve zaščitnih sredstev skladno z novimi usmeritvami in navodili.

– Štab Civilne zaščite Občine Tržič je izdelal načrt izdaje osebne varovalne opreme (OVO)  nevladnim organizacijam ter uredil evidenco. Hkrati intenzivno išče rešitve za dobavo OVO za gospodarske družbe – zgolj pomoč pri pridobivanju ponudb, saj po novih usmeritvah le-ti zaenkrat niso upravičeni do zaščitnih sredstev, ki jih bo zagotovila država.

– Policijska postaja Tržič ne zaznava kršitev navodil o omejevanju gibanja.

– Upravljavec javnih površin BIOS nas je obvestil, da na že znanih lokacijah prihaja do uničevanja zaščitnih trakov in obvestilnih tabel.

– S strani občinskih služb bodo uredili evidenco vseh prostovoljcev ter jih še intenzivneje iskali. Na njihovo prošnjo so doslej trem prostovoljcem zagotovili  osebno zaščitno opremo.

– Za primer hujših ukrepov, ki bi onemogočili normalno oskrbo z nujnimi življenjskimi potrebščinami, so k sodelovanju pozvali podjetja v občini, ki dobavljajo in prevažajo živila, da pripravijo svoje ponudbe, cenike in načrte oskrbovanja občanov.

– Na Občini Tržič ponovno prosijo in pozivajo k izvajanju preventivnih ukrepov:

  • dotikanje oči, nosu in ust je potrebno omejiti;
  • redno si je potrebno umivati roke z milom in vodo ali razkužilom;
  • upoštevati je potrebno pravila higiene kašlja;
  • v primeru, da občan zboli, naj ostane doma;
  • izogibati se je potrebno se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake bolezni.

Štab civilne zaščite Občine Tržič je v nenehni pripravljenosti in sodeluje z vsemi institucijami v občini Tržič, ki skrbijo za varnost in javno zdravje.

Vir: Saša PIVK AVSEC, Odnosi z javnostmi za Občino Tržič

Similar Posts:

Advertisements

Morda ste zgrešili

5 min read
1 min read