web analytics
21 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

TRŽIČ – na štirih lokacijah omejitev gibanja z opozorilnimi tablami

Kljub vsakodnevnim opozorilom in vladnim ukrepom, v Tržiču ponekod še vedno beležijo kršitve omejitve gibanja in neuporabo zaščitnih sredstev v javnih prostorih. Obveščajo  tudi o novih izvedenih aktivnostih Občine Tržič in Štaba civilne zaščite Občine Tržič za zajezitev epidemije koronavirusa COVID-2019 do danes, srede, 1. aprila 2020, do 11. ure.

Kot eden od ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije novega koronavirusa je v nedeljo, 29. marca 2020, začel veljati Odlok o obveznem razkuževanju večstanovanjskih stavb. Odlok določa obvezno razkuževanje opreme v skupnih prostorih v ali ob večstanovanjski stavbi najmanj dvakrat dnevno. Pogostost razkuževanja je odvisna od števila posameznikov, ki živijo v večstanovanjski stavbi. Razkuževanje še zlasti velja za: kljuke na vhodu v večstanovanjsko stavbo, ograje v večstanovanjski stavbi, stikala za upravljanje in kabine dvigala, stikala v skupnih prostorih večstanovanjske stavbe, oprijemala in druga oprema, kjer je mogoče ob redni uporabi pričakovati več stikov rok s površinami. Civilna zaščita Občine Tržič v sodelovanju z Občino Tržič pripravlja navodila za razkuževanje večstanovanjskih enot v občini. Prihaja do veliko nejevolje med upravniki, predvsem zaradi nepravilnih informacij iz medijev. Zadeve skušajo omiliti s pogovori.

V sodelovanju s Policijsko postajo Tržič in Komunalo Tržič so pripravili opozorilne table v zvezi z omejitvami gibanja na podlagi vladnega odloka. Znaki bodo s strani komunalne službe postavljeni na štirih lokacijah, kjer je problematika gibanja ljudi največja.

Z bencinskega servisa Petrol v Bistrici pri Tržiču so dobili prijavo, da mladina ne upošteva pravil omejitve druženja in se zadržuje v okolici bencinskih servisov. Informacijo so posredovali redarski službi in Policijski postaji Tržič.

Ker se ob določenih urah v okolici trgovin ljudje gibljejo nezaščiteni, bo Štab Civilne zaščite Občine Tržič s pomočjo Rdečega križa Tržič skušal zagotoviti nekaj prostovoljcev, ki bodo fizično prisotni in opozarjali ljudi na nujnost uporabe zaščitne opreme.  

Redarska služba in komunalna pregledniška služba ne zaznavata posebnosti na terenu.

Mnogo ljudi se zaradi omejitve gibanja in ostalih ukrepov lahko počuti utesnjene. V Zdravstvenem domu Tržič nudijo psihološko podporo, namenjeno vsem občanom, ki je dosegljiva le po telefonu. Če ste v kakršni koli stiski in si želite pogovora s strokovnjakom, vam je vsak dan od ponedeljka do petka od 13. do 16. ure na telefonski številki  030/360-964 na voljo diplomirana psihologinja, zaposlena v Zdravstvenem domu Tržič.

Rdeči križ Tržič je sporočil, da so včeraj socialno ogroženim, ki so vpisani v register Rdečega križa Tržič  in so starejši nad 65 let ali bolni ter nimajo svojega prevoza, s prostovoljci razvozili prehranske izdelke na dom. Razdelili so 23 prehranskih izdelkov. Pakirnica sladkorja TIMS d.o.o. jim je donirala 100 kg sladkorja. Razdelili bodo 1 kg na družino.

Komunala Tržič v času epidemije koronavirusa ne bo izvajala brezplačnega kosovnega odvoza odpadkov in zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.

Spisek prostovoljcev za oskrbo na domu v občini Tržič:

Vir: Odnosi z javnostmi za Občino Tržič

Similar Posts:

Advertisements

Morda ste zgrešili

5 min read
5 min read