web analytics
16. januarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

TRŽIČ – Big Brother is watching you

V Občini Tržič so v zadnjih letih zgradili in obnovili veliko nove infrastrukture. Pravijo, da zaradi le-te Tržič z okolico postaja vedno bolj prijazna, prepoznavna in privlačna občina. Infrastruktura je bila delno financirana iz občinskega proračuna, delno pa iz različnih evropskih sredstev.

Občinska infrastruktura kot javno premoženje, objekti kulturne dediščine, najbolj pa postaje za izposojo koles, so žal pogosto lahka tarča vandalizma, kar potrjujejo poročila iz policijskih uprav iz drugih občin. V Tržiču ugotavljajo, da milejši ukrepi (obvestilne table, opozarjanje s strani pristojnih organov, ozaveščanje javnosti) proti vandalom, ki namerno periodično povzročajo škodo na točno določeni infrastrukturi, niso in verjetno nikoli ne bodo učinkoviti. Odgovorni v občini so zato na javnih površinah, kjer je potrebno zagotoviti varnost tako ljudi kot javnega premoženja, uvedli videonadzor.

 

Lokacije videonadzora so: postaje za izposojo koles in polnilnica za električna vozila na občinskem parkirišču. Občinski svet je na 15. redni seji sprejel Sklep o videonadzoru na javnih površinah, ki je stopil v veljavo 1. 11. 2020. Za uvedbo videonadzora na javnih površinah je bilo potrebno predhodno opraviti presojo učinkov na zasebnost posameznika (DPIA) in izvesti test javnega interesa, ki zelo podrobno opredeljujeta lokacije, specifikacije, namen, razloge, vpliv, načela ter ustrezne pravne podlage.

Hkrati z videonadzorom na javnih površinah je Občina Tržič razveljavila interni Pravilnik o izvajanju videonadzora v občinski stavbi in njeni neposredni okolici in sprejela nov Sklep o izvajanju videonadzora. S tem sklepom se videonadzor izvaja še naprej in sicer na vhodih v občinsko stavbo in v notranjosti stavbe na lokaciji Trg svobode 18. V skladu s priporočili pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov Občine Tržič (DPO) so v občinski stavbi nalepili nova obvestila za obiskovalce, ki so bolj informativna in skladna s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov.

Vir: Saša Pivk Avsec, Odnosi z javnostmi za Občino Tržič

Advertisements

Morda ste zgrešili

2 min read
2 min read
3 min read