web analytics
28. februarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

TRANSNACIONALNI POZIV ZA KREATIVNE IDEJE

Text sign showing Call To Action. Conceptual photo Encourage Decision Move to advance Successful strategy Man holding megaphone loudspeaker speech bubble message speaking loud.

V okviru mednarodnega projekta CCI4TOURISM, ki se ukvarja s povezovanjem sektorjev kulturnih in kreativnih industrij (KKI) in turizma, je Razvojna agencija Sora odprla poziv za kreativne ideje za trajnostni turizem.

V okviru tega poziva Razvojna agencija Sora d.o.o. vabi posameznike, zagonska, start-up in že uveljavljena podjetja ter organizacije, ki delujejo v sektorju KKI, da se na poziv odzovejo s svojimi poslovnimi idejami, ki sledijo poudarkom projekta CCI4TOUTISM in odgovarjajo na vprašanje: »Kako lahko kulturna in kreativna podjetja prispevajo k razvoju inovativnih turističnih produktov ali storitev in k oblikovanju novih strategij trajnostnega turizma«.

OZADJE PROJEKTA

Poziv za kreativne ideje za trajnostni turizem se izvaja v okviru projekta Kulturne in kreativne industrije (KKI) za trajnostni kulturni turizem (akronim: CCI4TOURISM), ki ga delno financira EU iz programa INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program) 2014-2020.

Spletna stran projekta: KLIK

Cilj projekta CCI4TOURISM je izkoristiti potencial sektorja KKI kot osrednjega akterja pri krepitvi trajnostnega kulturnega turizma ter oblikovanja z njim povezanih politik za izboljšanje turistične ponudbe v sodelujočih regijah, predvsem v luči sprememb in posledic, ki jih je prinesla epidemija Covid 19. S projektom želimo aktivirati in okrepiti sektor KKI na lokalni in transnacionalni ravni ter ga predvsem podjetniško opolnomočiti.

Projekt deluje na več nivojih: na podjetniškem odkrivanju in mobilizaciji talentov; krepitvi podjetniških veščin KKI in na pospeševanju povezovanja med podjetji sektorja KKI in turizma, tako za ustanavljanje novih podjetij kot za razvoj novih izdelkov in storitev. V okviru tega poziva Razvojna agencija Sora d.o.o. vabi posameznike, zagonska, start-up in že uveljavljena podjetja, ki delujejo v sektorju KKI, da se na poziv odzovejo s svojimi poslovnimi idejami, ki sledijo poudarkom projekta CCI4TOUTISM in odgovarjajo na vprašanje: »Kako lahko kulturna in kreativna podjetja prispevajo k razvoju inovativnih turističnih produktov ali storitev in k oblikovanju novih strategij trajnostnega turizma«.

Razvojna agencija Sora d.o.o. bo na pozivu izbrala do 10 inovativnih poslovnih idej na lokalni / regionalni ravni in jim namenila podporo pri razvoju in promociji.

Podprte kreativne ideje s potencialom za razvoj trajnostnega turizma morajo imeti potencial implementacije in izvedbe na Škofjeloškem območju ali v širši Gorenjski regiji.

KAKŠNE IDEJE & PROJEKTE IŠČEJO IN KDO JIH LAHKO PRIJAVI?

Poziv je namenjen vsem, ki načrtujejo razvoj idej, ki jih sektor kulturnih in kreativnih industrij lahko prispeva k razvoju trajnostnega turizma in hkrati upoštevajo digitalne tehnologije, trajnost turistične ponudbe, vključevanje (ne)snovne kulturne dediščine in družbeni učinek ideje.

Pri oddaji svojih idej lahko sodelujejo predstavniki sektorja KKI, ki jih zanima razvoj novih pristopov in poslovnih modelov v turizmu. K pozivu vabijo ekipe, samozaposlene, samostojne podjetnike, študente, navdušence in strokovnjake s področja kulturnih in kreativnih industrij, digitalizacije, ustvarjalnosti, umetnosti in rokodelstva, turizma in kulturne dediščine.

Prednost pri izboru imajo inovativne ideje, ki imajo potencial realizacije in posamezniki ali ekipe, ki imajo znanja in izkušnje z zgoraj definiranih področij.

KAJ PONUJAJO ZA IZBRANE IDEJE, PROJEKTE?

Deset izbranih idej oz. podjetij bo lahko izkoristilo shemo podpore, ki jo ponuja projektno partnerstvo in aktivnosti projekta CCI4TOURISM:

 • dostop do storitev v procesu inkubacije in razvoja poslovnih idej (spletne delavnice in srečanja v živo, če bo to omogočala splošna situacija):
 • dvodnevni seminar / usposabljanje s specializiranimi mentorji področja inovativnosti v turizmu, e-turizma, podjetništva in marketinga,
 • vključitev v individualna mentorstva za razvoj poslovnih idej z mentorji.
 • dostop do tematskih delavnic za nadgrajevanje digitalnih veščin.
 • dostop do delavnic uporabe »design thinking« metode.
 • promocija ideje v mednarodni publikaciji najboljših poslovnih idej.

Program podpore bo predvidoma potekal od marca do junija 2021. V nadaljevanju projekta CCI4TOURISM bodo izbrana podjetja na tem pozivu povabljena k vključitvi v pilotno akcijo, ki bo preko javnega poziva omogočala neposredno povezavo (“hibridizacijo”) med podjetji KKI sektorja in turističnimi podjetji z namenom skupnega razvoja novih inovativnih proizvodov in/ali storitev in vstopa na trg. V okviru pilotne akcije bo izbranih 5 idej prejelo tudi delno finančno vzpodbudo za implementacijo.

POSTOPEK PRIJAVE IN KDO SO UPRAVIČENI KANDIDATI

Rok za oddajo izpolnjenih prijavnic je 19. 02. 2021. Izpolnjeno prijavnico pošljite Prijavo svojih kreativnih poslovnih idej oddajte v predvideni prijavnici, ki je objavljena na koncu tega poziva na e-naslov rokodelskicenter@visitskofjaloka.si.

Za dodatne informacije in pojasnila lahko kontaktirate Kati Sekirnik (RA Sora, RC DUO Škofja Loka), T: 04 51 12 460, E: rokodelskicenter@visitskofjaloka.si ali Darjo Barič (RA Sora), T: 04 50 60 224, E: darja.baric@ra-sora.si.

Po prejetih idejah in ocenjevanju bo izbranih do 10 poslovnih idej. Kriterije in merila za ocenjevanje najdete v spodnjem delu poziva. Med postopkom ocenjevanja Razvojna agencija Sora lahko nosilce idej kontaktira za dodatne informacije ali pojasnitve v zvezi s prijavljeno idejo.

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE

Pri ocenjevanju bodo upoštevali:

 • Sledenje namenu poziva.
 • Inovativnost idej: Ali ideja ponuja nove priložnosti in drugačne pristope? Ali uporabnikom lajša dostop do ponujenih vsebin, storitev, izdelkov ali ponudbe? Ali ponuja boljšo učinkovitost? Je bila izvedena že kje?
 • Projektna ekipa: razpoložljivost in združljivost članov.
 • Povezava z drugimi partnerji, ki idejo podpirajo in bi sodelovali pri njeni implementaciji.
 • Trajnost ideje v smislu izvedljivosti, doseganja ciljev in finančne vzdržnosti.
 • Potencial ideje za razvoj.
 • Stopnja razvitosti ideje: ideja / koncept (izdelek / storitev še nista razvita); stopnja prototipa; stopnja testiranja; končna različica (izdelek / storitev je že razvit, a še ni na trgu); stopnja trženja ( izdelek / storitev je že na voljo kupcem / uporabnikom).

Po oceni vseh poslovnih idej bo izbranih največ 10 predlogov, ki bodo prejeli najvišje število točk (po vrstnem redu prejetih točk).

Prijavnica

S KLIK – om na spodnjo fotografijo: Vir: jernej Tavčar, Občina Škofja Loka
Vir naslovne fotografije: KLIK

(Visited 24 times, 1 visits today)