web analytics
28. novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Sprejeli uredbo za zaščito vodnih virov

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas ‑ Poljane. Ta določa vodovarstvena območja za varstvo podzemnih voda, ki se uporablja za javno oskrbo s pitno vodo v občinah Škofja Loka in Gorenja vas ‑ Poljane. Eno od vodovarstvenih območij je tudi Sorško polje, katerega 80 odstotkov površja sega na območje Mestne občine Kranj.

 

Eno od vodovarstvenih območij v Uredbi o vodovarstvenih območjih za občini Škofja Loka in Gorenja vas ‑ Poljane je tudi Sorško polje, pri katerem je pri gradnji in ravnanju z zemljišči skladno z uredbo potrebno upoštevati nekatere ukrepe za zaščito podzemnih voda. V postopku obravnave uredbe je Mestna občina Kranj (MOK) podala pripombe glede možnosti širitve stavbnih zemljišč in kmetijstva. Po usklajevanjih so njene pripombe upoštevali pri širitvah stavbnih zemljišč, in tudi na področju kmetijstva, saj uredba, denimo, na novo dovoljuje namakalni sistem. Ker MOK ni bila seznanjena s sprejemom uredbe, dodatnih usklajevanj ni bilo.

 

Sprejeta uredba bo hkrati imela večje posledice za industrijsko cono Laze, saj postavlja strožja okoljevarstvena pravila in določa, da je do izgradnje javne kanalizacije, ki mora biti zgrajena v skladu z veljavnimi predpisi, prepovedana novogradnja ali rekonstrukcija nestanovanjskih stavb.

Vir: MO Kranj
Vir naslovne fotografije: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

3 min read
3 min read
3 min read