web analytics
3. decembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

RADOVLJICA – mladim prijazna občina tudi v obdobju 2020-2024

Inštitut za mladinsko politiko je Občini Radovljica podaljšal certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2020-2024.

Naziv Mladim prijazna občina prejmejo tiste lokalne skupnosti v Sloveniji, ki z izvajanjem ukrepov za reševanje problematike mladih na lokalni ravni na področjih izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja, participacije, mladinskega organiziranja in mobilnosti ustvarjajo mladim prijaznejše okolje za življenje in razvoj.

Certifikat pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije na podlagi razpisa podeljuje Inštitut za mladinsko politiko v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. Občina Radovljica ga je prvič prejela za obdobje 2016−2020.

Gre za edinstveno tovrstno certificiranje v Evropi. Le-to predstavlja priznanje lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe na identificiranih prednostnih področjih lokalnih mladinskih politik, to pa predstavlja tudi usmeritev, kako se na lokalni ravni spopadati s težavami, s katerimi se srečujejo mladi v posameznih občinah ter spodbudo občinam za uspešno delo na tem področju.

Strategija za mlade občine Radovljica 2016-2021

Namen strategije je izboljšati stanje na področju mladinskega sektorja, vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinskega sektorja v občini ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi njihovo čim hitrejše osamosvajanje in aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. Strategija določa ukrepe občine na prednostnih področjih, ki vplivajo na življenje in razvoj mladih v občini: mladinska politika, mladinsko delo, participacija in informiranje mladih, izobraževanje mladih, zaposlovanje mladih, razvoj podjetništva in spodbude gospodarstvu, stanovanjska politika za mlade, prosti čas, šport in zdravje mladih, mobilnost mladih. Podrobneje se ukrepe finančno opredeli v vsakoletnem programu mladinskih dejavnosti, ki je priloga občinskega proračuna.

Najpomembnejši korak je delovanje in razvoj mladinskega centra KamRa, ki pod okriljem Ljudske univerze Radovljica zagotavlja mladim različne načine druženja, spodbuja participacijo, prostovoljne aktivnosti in neformalno izobraževanje mladih ter tako prispeva k njihovi socialni povezanosti in družbeni integraciji, uveljavlja mobilnost in mednarodno povezovanje mladih, zagotavlja njihovo informiranost in ustvarja avtonomni mladinski prostor.

Vir: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

2 min read
5 min read
1 min read