web analytics
29. novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

RACA – bolnica mora ostati!

Vedno glasnejše govorice so, da se bo centralna gorenjska bolnišnica z Jesenic preselila nekam bližje centru pokrajine. Tako stališče je v predvolilnem boju na svojem Facebook profilu zapisal tudi sedanji jeseniški župan Blaž Račič, a je po burnem odzivu jeseniške javnosti takrat zapis kaj hitro izginil. Danes se politik brez podpore kake liste ali članstva v kaki politični stranki na enega večjih problemov v mestu odziva obratno od pred dvema letoma zapisanega. Lahko rečemo tudi: bolj pragmatično. 

Tako je danes dopoldne v sejni sobi občine Jesenice potekala novinarska konferenca na temo ohranitve dejavnosti splošne bolnišnice v občini Jesenice. Župan Račič – tudi sam sicer novinar – je na konferenci zbranim novinarjem predstavil elaborat, v katerem so predstavljeni argumenti in poudarki lokalne skupnosti, s katerimi le-ta vztraja pri zahtevi, naj regijska bolnišnica ostane na območju občine Jesenice.

Nekateri od teh argumentov so:

  • že obstoječa splošna bolnišnica na Jesenicah (ni potrebe po zagotavljanju bistveno višjih finančnih sredstev za novogradnjo)
  • nedavna večmilijonska vlaganja države v bolnišnico (izgradnja urgentnega centra v vrednosti več kot 8 milijonov evrov, trenutno potekajoča požarna sanacija, energetska sanacija in prenova bolnišnične lekarne v skupni vrednosti več kot 10 milijonov evrov …)
  • možnost širitve oziroma dograditve obstoječe bolnišnice na sedanji lokaciji (površine vzhodno od obstoječega kompleksa so v prostorskih aktih že opredeljene za namene širitve bolnišničnih dejavnosti)
  • več kot stoletna tradicija zdravstvene dejavnosti na Jesenicah
  • podpora Splošni bolnišnici Jesenice v smislu izobraževanja (zdravstveni program na Srednji šoli Jesenice, pet študijskih programov na vseh treh bolonjskih smereh na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin)
  • podpora Splošni bolnišnici Jesenice v smislu dejavnosti (Zdravstveni dom Jesenice, Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice)

Elaborat je župan Blaž Račič pretekli teden osebno predstavil tudi državni sekretarki na Ministrstvu za zdravje dr. Tini Bregant, hkrati pa bo na svojo pobudo v prihodnjih dneh (tednih) na Jesenicah gostil tudi predstavnike političnih strank v Državnem zboru.

Namen delovnih sestankov je seznanitev odločevalcev z organiziranostjo, delovnimi pogoji in hkrati odličnim delom zdravstvenih ustanov v občini (Fakulteta za zdravje Angele Boškin, Zdravstveni dom Jesenice ter Splošna bolnišnica Jesenice), hkrati pa bi župan rad predstavil argumente, s katerimi bi podkrepil zahteve po nujni ohranitvi dejavnosti splošne bolnišnice na območju občine Jesenice.

OPOMBA: Naziv “Raca” iz naslova si lahko bralec tolmači na (vsaj) dva načina:

  • Raca kot vzdevek jeseniškega župana
  • novinarska raca (vest, v kateri je bore malo resnice) …

Za katero glasujete vi?

Vir: Ines DVORŠAK, Občina Jesenice

Advertisements

Morda ste zgrešili

3 min read
2 min read
3 min read