Delite:

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v občini Radovljica v času epidemije koronavirusa priporoča, da udeleženci v prometu ravnajo posebno razumno, bodisi kot pešci, kolesarji ali vozniki motornih vozil.

Za sprehode naj ljudje skušajo uporabljati manj obljudene poti, hkrati pa paziti tudi na ustrezno varnostno razdaljo (po priporočilih 2 m) do ostalih pešcev in kolesarjev. Umike je potrebno načrtovati pravočasno in smiselno, da ne bi nepremišljeno stopali po vozišču ali po neugodnem terenu izven njega (luknje, jaški…). Na vse opisano ne bi smeli pozabiti niti med tekom.

Kolesarji naj prav tako vzdržujejo ustrezno razdaljo do drugih udeležencev, da se v športnem zanosu zaradi bližine ne bi okužili ali morda okužili ostalih. Prav tako je potrebno paziti na ustrezno hitrost, ustrezno zaščitno opremo (čelada, ščitniki…) in površino pod kolesi, da bi bile možnosti za prometno nesrečo kar najmanjše.

Vozniki motornih vozil naj skušajo skrbno načrtovati poti in obiske bencinskih servisov in s tem zmanjšati izpostavljenost koronavirusu na teh točkah. Voziti je potrebno umirjeno in se tako v največji možni meri izogniti nevarnim situacijam in potencialnim prometnim nesrečam. Z ekonomično vožnjo bo zmanjšana tudi poraba goriva ter posledično zmanjšan obisk bencinskih črpalk ter tveganj za okužbe.

Posebej pozorni morajo biti udeleženci v prometu v primeru, če nosijo zaščitna sredstva (maske, rokavice, zaščitne obleke); potrebno je poskrbeti, da med vožnjo ne motijo ter ne zmanjšujejo vidnega ali slušnega polja.

V tem težkem obdobju nas obhajajo različne misli in čustva, v prometu pa moramo biti zbrani. Zato bodimo strpni, da bomo vsaj s tem kar najbolj zmanjšali možnosti za razne nesreče in razbremenili urgentne službe.

Srečno!

Vir: KLIK

Delite:
Advertisements