POZOR! Prihajajo inšpekcije! - Gorenjska-online.com
29 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

POZOR! Prihajajo inšpekcije!

auditor checking documentation

Inšpektorji Finančne uprave RS so intenzivirali svojo prisotnost na terenu. Posebno pozornost namenjajo preverjanju podlag za delo in izdajanja računov.

S FURS – a opozarjajo, da so zavezanci, ki opravljajo dejavnosti, v katerih je v zadnjih dneh prišlo do sproščanja ukrepov povezanih z razglašeno epidemijo, dolžni poslovati skladno z davčno zakonodajo. Inšpektorji Finančne uprave RS svoje nadzorne aktivnosti najprej usmerjajo v preventivno delovanje. S prisotnostjo na terenu želijo vplivati na davčno kulturo. Namen nadzora ni izrekanje glob, zato pozivajo zavezance, da pri svojem poslovanju uredijo podlage za delo z zaposlenimi ter izdajajo in potrjujejo račune.

Od 20. 4. 2020 naprej Vlada Republike Slovenije z dopolnitvami Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20) sprošča omejitve v vse večjem obsegu. Med drugim je bila sproščena tudi prodaja blaga v manjših prodajalnah, različne storitvene dejavnosti, kot so gostinstvo, raznovrstne servisne dejavnosti, storitve na področju dejavnosti higienske nege. Na navedenih področjih Finančna uprava RS prejema vse več prijav zaznanih kršitve, prav tako velja, da so to dejavnosti, kjer smo v preteklosti zaznavali največ kršitev na področju izdaje in davčnega potrjevanja računov.

 

Na FURS – u se zavedajo, da je izbruh epidemije COVID-19 v veliki meri negativno vplival na poslovanje davčnih zavezancev in da ti večinoma poslujejo v zmanjšanem obsegu, vendar pa je v primeru opravljanja dejavnosti potrebno upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz davčne zakonodaje. Praksa, po kateri zavezanci na izrecno zahtevo kupcev zavračajo izdajo računa, je nesprejemljiva. Prav tako je nesprejemljivo, da delo opravljajo delavci, ki niso ustrezno vključeni v zavarovanje, saj gre v takih primerih največkrat za zaposlovanje na črno.

Posledično Finančna uprava Republike Slovenije napoveduje prisotnost na terenu ter spremljanje pravilnosti izvajanja davčnega potrjevanja računov. Z navedenim obvestilom želijo zavezance preventivno opozoriti, da uredijo podlage za delo z zaposlenimi in uskladijo svoje poslovanje s predpisi, ki določajo izdajo in davčno potrjevanje računov.

Za konec pa še enkrat poudarjajo, da namen nadzora ni izrekanje glob. Zato pozivajo zavezance, da pri svojem poslovanju uredijo podlage za delo z zaposlenimi ter izdajajo in potrjujejo račune.

Vir: Odnosi z javnostmi, Finančna uprava RS
Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Advertisements