web analytics
23. julija, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Pohlep velikih igralcev ekonomije po zlatu 21. stoletja – virih pitne vode

O REFERENDUMU “ZA VODO” 11. JULIJA

Marsikomu ni povsem jasno, kaj je v noveli Zakona o vodah pravzaprav spornega, zato je pomembno, da vemo o čem govorimo oziroma glasujemo. Glasujemo v zvezi s spremembo 37. člena Zakona o vodah, ki govori o tem, v katerih izjemnih primerih je dovoljeno na vodnem in priobalnem zemljišču ter na območju presihajočih jezer posegati v prostor. Ta člen želi oblast spremeniti tako, da bi bili dodani dve novi izjemi, ki jih v obstoječem Zakonu ni, in sicer – pod točko:

  • 4. gradnja objektov, ki se skladno s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, razvrščajo med enostavne objekte
  • 5. gradnja objektov v javni rabi v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.

Poglejmo najprej, kaj so ENOSTAVNI OBJEKTI po Uredbi o razvrščaju objektov; to so med drugim stavbe, ki imajo:

  • samo eno etažo,
  • njena višina ne presega 4 m,
  • njena globina ne presega 1 m in
  • njen nosilni razpon ne presega 4 m.

Kaj pa so OBJEKTI V JAVNI RABI, ki jih določa Gradbeni zakon v 26. členu?

Objekt v javni rabi je objekt ali DEL OBJEKTA, katerega raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem: nestanovanjska stavba kot je GOSTINSKA STAVBA, POSLOVNA IN UPRAVNA STAVBA, TRGOVSKA STAVBA in STAVBA ZA STORITVENE DEJAVNOSTI, stavba za promet in stavba za izvajanje komunikacij, stavba splošnega družbenega pomena, OBREDNA STAVBA in druga nestanovanjska stavba, če je namenjena javni rabi, in javna površina kot je javna cesta, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, rekreacijska površina.
 
V novelo je sicer postavljena varovalka, po kateri se “izjeme” ne smejo graditi, če poslabšujejo stanje voda. Že pogled na dogajanja v Anhovem, ali pa konec koncev dogajanja v Ljubljani, kjer izgradnja kanalizacijskih vodov poteka skozi območje zajetja pitne vode, pa daje vedeti, da tovrstnim varovalkam seveda ne gre verjeti.
 
Vir fotografije: KLIK
Ko bodo objekti enkrat zgrajeni, bo že prepozno. Stanje voda se namreč monitorira izključno v nadzemnih virih, ne pa tudi v podzemnih tokovih in akumulacijah vode. Le-ti pa so vir pitne vode … oziroma, bodo vir pitne vode do trenutka, ko bi se z monitoriranjem ugotovilo onesnaženje. Takrat bo že prepozno, saj bi to pomenilo onesnaženje podzemnih virov še vrsto let, četudi bi bil sporni objekt nemudoma odstranjen.
 
Za vsem skupaj se skriva POHLEP velikih igralcev domače in svetovne ekonomije po virih sveže vode, zlata 21. stoletja!
 
To je le pogled na problematiko morebitnega onesnaženja pitne vode, ki pa še ne zajema ostalih vplivov, ki bi jih takšni objekti imeli neposredno na vodne in obvodne ekosisteme.
 
 
Če želimo ohraniti čisto naravo in glasovati ZA pitno vodo, moramo glasovati PROTI noveli Zakona o vodah!!! Zato ne nasedajte vladni propagandi, ki govori, da z glasovanjem za zakon glasujete za pitno vodo. Je preveč enostavno, da bi bilo res.
 
Na Gorenjskem je za zdaj še vedno obilje sveže pitne vode, čeprav se v posameznih okoljih že pogosto pojavljajo težave zaradi nesposobnosti oblasti, da bi se učinkovito postavila po robu zahtevam in interesom kapitala. Nenavsezadnje pa bi se lahko pojavili tudi sumi o spregi obojih …
 
 
Pa še to: naj ne bo glasovanje na referendumu spet enkrat več po liniji levi/desni, podporniki/nasprotniki vlade. Če prevlada POHLEP, bomo žejni vsi, dostop do voda pa bo okrnjen vsem … razen super bogatim, kakor je primer že marsikje po svetu. Poglejmo si za primer samo sosednjo Avstrijo! Si tega res želimo? Oni brez dvoma si … 
 
Prosimo, da ta kratek zapis delite, saj je moč opaziti, da veliko ljudi res ne ve točno, za kaj gre. Hvala.
 
Vir fotografije: KLIK
 
POMEMBNO!!!
 
Za tiste Gorenjce, ki v nedeljo ne boste mogli na volišče – danes, jutri in v četrtek lahko predčasno oddate svoj glas.
Predčasno lahko glasujete samo na volišču, ki je na sedežu tiste volilne komisije, na območju katere ste vpisani v volilni imenik. Predhodna najava ni potrebna.
 
Za predčasno glasovanje ne bodo odprta vsa volišča, ampak praviloma zgolj eno volišče na volilni okraj, v večjih mestih pa so vsa volišča na enem mestu, tako da mogoče ne boste glasovali na vašem običajnem volišču. Seznam vseh volišč za predčasno glasovanje navajamo spodaj.
 
OVK Sedež volišča za predčasno glasovanje:
 
1 – UE Jesenice, Cesta železarjev 6 A, Jesenice (pisarna št. 118)
2 – Občina Bled, Cesta svobode 13, Bled (poročna dvorana)
3 – Dom Joža Ažmana, Triglavska 16, Bohinjska Bistrica
4 – Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica
5 – Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
6 – Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
7 – Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
8 – Društvo upokojencev Tržič, Trg svobode 18, Tržič
9 – Sokolski dom Škofja Loka, Mestni trg 17, Škofja Loka
10 – Sokolski dom, Mestni trg 17, Škofja Loka
11 – Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik
45 – Društvo Lipa Domžale, Ljubljanska 58, Domžale
46 – Društvo Lipa Domžale, Ljubljanska 58, Domžale
 
Gorenjska Online lahko podprete z gesto dobre volje. Vzelo vam bo le trenutek. Hvala.
 

 

OPOMBA: Po zapisu na FB priredil M.L.
Naslovna fotografija: KLIK

Advertisements