web analytics
28. novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

PARKIRANJE NA PRTOVČU – Občina Železniki sporoča …

PARKIRIŠČA IN OBMOČNA KODA

Na območju Prtovča so urejena naslednja parkirišča:

Prtovč 1 (pod cerkvijo)          OBMOČNA KODA:  461

Prtovč 2 (nad cerkvijo)          OBMOČNA KODA:  461

Prtovč 3 (ob koči Na Toli)     OBMOČNA KODA:  462

Območna koda parkirišča je zapisana na dopolnilni tabli na vsakem parkirišču. Pri plačilu mesečne ali letne parkirnine ni pomembno, ali uporabnik vtipka kodo 461 ali 462, pri plačilu dnevne parkirnine mora uporabnik obvezno vtipkati kodo parkirišča, na katerem parkira.

Parkirna območja so umeščena na mednarodni zemljevid https://easypark.si/parking/sl/

PARKIRNINA

Parkirnina na javnih parkiriščih na območju Prtovča se plačuje vsak dan v letu od 00:00 do 24:00 (razen v času svetih maš na Prtovču). Plačilo parkirnine je mogoče samo brezgotovinsko, to je s kratkim sporočilom SMS ali s pomočjo mobilne aplikacije EasyPark. Navodila za plačilo parkirnine z navedeno območno kodo parkirišča so na voljo na obvestilnih tablah na vseh parkiriščih in na tej spletni strani. Mogoče je plačati parkirnino za en dan (24ur), en mesec (30 dni) ali za eno leto (365 dni).

CENIK

24 ur……….2 EUR

30 dni……..8 EUR

365 dni……48 EUR

Parkirnino je mogoče plačati za en dan (24ur), en mesec (30 dni) ali za eno leto (365 dni). Cena parkiranja je enaka za vsa parkirišča na Prtovču.

Pri plačilu mesečne ali letne parkirnine ni pomembno, ali uporabnik vtipka območno kodo 461 ali 462, pri plačilu dnevne parkirnine mora uporabnik obvezno vtipkati kodo parkirišča, na katerem parkira.

OPOZORILO: Plačilo mesečne ali letne parkirnine ne pomeni najema parkirnega mesta, ampak le ugodnost za pogostejše uporabnike pri plačilu parkiranja na parkiriščih na Prtovču, dokler ta niso zasedena. Občina Železniki ne jamči, da bo tudi v najhujših turističnih konicah na voljo dovolj prostih mest za parkiranje.

PLAČILO PARKIRNINE

Plačilo parkirnine je mogoče samo brezgotovinsko, to je s kratkim sporočilom SMS ali s pomočjo mobilne aplikacije EasyPark.

Za plačilo parkirnine s sporočilom SMS je potrebno v telefon vnesti registrsko oznako vozila in območno kodo parkirišča, na katerem parkirate, pri plačilu z mobilno aplikacijo uporabnik enkrat vnese v aplikacijo svojo telefonsko številko, registrsko oznako vozila in podatke o svoji kreditni kartici (Mastercard, Visa, Diners, Amex) ali PayPal.

Plačilo s kratkim sporočilom SMS

Parkirnino za 24-urno parkiranje lahko plačate z SMS-om in sicer tako, da na telefonsko številko 031 20 90 20 pošljete SMS sporočilo z naslednjo vsebino: OBMOČNA KODA [presledek] REGISTRSKA OZNAKA VOZILA. Parkirnina je plačana, ko prejmete povratni SMS s potrdilom.

Uporabniki storitve SMS plačila parkirnine lahko v primeru težav pokličejo na dežurno telefonsko številko:05 88 88 023

Plačilo z mobilno aplikacijo

S pomočjo mobilne aplikacije EasyPark lahko plačate parkirnino za 24 ur, 30 dni ali 365 dni. Mobilna aplikacija je na voljo za prenos: AppStore in GooglePlay. Sledite navodilom in imejte pripravljeno številko vašega mobilnega telefona (+386……..), območno kodo parkirišča (461 ali 462), registrsko številko osebnega avtomobila, številko kreditne kartice, datum veljavnosti kreditne kartice in CVC/CVV kodo (Card Verification Code oziroma Card Verification Value), torej trimestno številko, ki je namenjena zmanjševanju možnosti zlorab pri poslovanju prek interneta. Natisnjena je v polju za podpis na zadnji strani kartice.

Pri plačilu mesečne ali letne parkirnine ni pomembno, ali uporabnik vtipka območno kodo 461 ali 462, pri plačilu dnevne parkirnine mora uporabnik obvezno vtipkati kodo parkirišča, na katerem parkira.

OPOZORILO: Plačilo mesečne ali letne parkirnine ne pomeni najema parkirnega mesta, ampak le ugodnost za pogostejše uporabnike pri plačilu parkiranja na parkiriščih na Prtovču, dokler ta niso zasedena. Občina Železniki ne jamči, da bo tudi v najhujših turističnih konicah na voljo dovolj prostih mest za parkiranje.

Uporabniki storitve lahko v primeru težav pokličejo na dežurno telefonsko številko: 05 88 88 023.

PREDPISI IN NADZOR

Na območju Občine Železniki velja Odlok o ureditvi mirujočega prometa v Občini Železniki (https://www.zelezniki.si/act/32648). Nadzor nad pravilnostjo uporabe parkirišč izvaja Medobčinski inšpektorat občin Bled, Bohinj in Železniki. Občinski redarji Medobčinskega redarstva v skladu s predpisi skrbijo za varen in neoviran cestni promet, javno varnost in javni red.

Splošni pogoji in podatki glede politike zasebnosti za uporabnika se nahajajo na dnu spletne strani https://easypark.si/sl 

 POMOČ IN PODPORA

Če ne najdete odgovora na svoje vprašanje, prosimo, obiščite temu namenjeno spletno stran https://easypark.si/help/sl, pokličite na +38658888023 ali pišite na pomoc@easypark.net.

Za hitrejši odgovor pripravite svojo telefonsko številko, številko registrske tablice in kreditno kartico.

 

DODATNA POJASNILA

Na podlagi Odloka o ureditvi mirujočega prometa v Občini Železniki (Uradni list RS, št. 38/2019) sprejetega v letu 2019, je občina Železniki na parkiriščih na območju Prtovča začela zaračunavati parkirnino. Gre za parkirišči pri cerkvi in parkirišče ob Lovski koči Na Toli, ki ga je občini dala v najem Lovska družina Železniki. Cilj plačljivega parkiranja je boljša ureditev parkiranja vozil, brez oviranja prometa in zmanjšati obremenjevanje okolja. V prvi vrsti pa želi občina prebivalcem Prtovča, kamor zaradi nevestno parkiranih avtomobilov pogosto ne bi mogla dospeti niti intervencijska vozila, zagotoviti varnost in nemoteno obdelovanje zemljišč. Sredstva od pobrane parkirnine bodo v celoti namenjena Vaškemu odboru Podlonk-Prtovč in bodo pravzaprav nekakšen prispevek obiskovalcev Prtovča in Ratitovca ožji lokalni skupnosti za urejanje prometne in turistične infrastrukture. V času svetih maš na Prtovču lahko na parkiriščih pri cerkvi (Prtovč 1 in Prtovč 2) brezplačno parkirajo vsi obiskovalci Prtovča, torej ne samo udeleženci svete maše.

Za tiste, ki pri hoji v hribe s seboj ne nosijo mobilnih telefonom ali pa jih sploh ne uporabljajo, je koristen podatek, da je parkirnino mogoče plačati tudi od doma ali s katerekoli druge lokacije in je ni potrebno plačati na samem mestu parkiranja, treba je le poznati območno kodo parkirišča. Pozor: Plačilo parkirnine ne pomeni najema parkirnega mesta. Parkirišče je kljub plačilu parkirnine »na daljavo« ali kljub plačilu mesečne oz. letne parkirnine lahko zasedeno.

Vir: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

3 min read
3 min read
3 min read