web analytics
22 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

ODVAJANJE BLATA bo lažje …

Na delu območja naselja Sv. Duh so se začela gradbena dela s katerimi v občini Škofja Loka dopolnjujejo in posodabljajo javno komunalno infrastrukturo.

V delu naselja Sv. Duh nekateri objekti namreč še vedno niso priključeni na javno kanalizacijo. Zato se bo na obravnavanem območju izvedla nova javna kanalizacija z navezavo na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Sočasno z gradnjo javne kanalizacije bodo obnovili tudi obstoječe vodovodno omrežje. Predvidena je obnova vodovoda vzdolž poteka gradnje kanalizacije z navezavo na obstoječi primarni vodovod.

 

Izvedba nove fekalne kanalizacije bo v dimenzijah DN200 (premer cevi 200 mm) in DN400 (premer cevi 400 mm) v dolžini 790 m. Izvedba novega meteornega kanala pa bo v dimenziji DN400 (premer cevi 400 mm) v dolžini 118 m. Obnova vodovoda bo izvedena v skupni dolžini 301 m.

Investicijo v celoti investira Občina Škofja Loka, vrednost investicije skupaj z DDV znaša 313.415 €, izvajalec gradnje pa je družba  Euro Grad d.o.o..

Info ter fotografija: Jernej Tavčar, Občina Škofja Loka

 

Similar Posts:

Advertisements