web analytics
27. februarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije objavlja aktualne informacije

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije objavlja aktualne informacije in navodila za delodajalce za omilitev posledic koronavirusa. Objavlja tudi pogosta vprašanja in odgovore v povezavi s koronavirusom. 

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije je včeraj (4.november) Vladi RS poslala dodaten nabor ukrepov za pomoč gospodarstvu in jo pozvala, da jih vključi v šesti protikoronski paket. Upravni odbor OZS je sicer vladi ukrepe za PKP6 predlagal že oktobra, glede na nove okoliščine zaradi drugega vala epidemije, pa je OZS predlagala še dodatne ukrepe.

Vlada je s prvimi petimi interventnimi zakoni že priskočila na pomoč obrtnikom in podjetnikom, ki jih je prizadela epidemija. Ker pa so bili številni obrtniki in podjetniki ponovno primorani zapreti svoja podjetja oziroma omejiti svoje poslovanje zaradi drugega vala epidemije, jim moramo pomagati s PKP6. Narediti moramo vse, da  podjetja in delovna mesta ne ugasnejo. Od kondicije gospodarstva je namreč odvisno, kakšna bo naša prihodnost. In verjamem, da si vsi želimo svetle prihodnosti, da bomo imeli delovna mesta in normalno življenje,

ob tem poudarja predsednik OZS Branko Meh.

Predloge OZS za vključitev v PKP6 predstavljamo v nadaljevanju:

1. Čakanje na delo. Država naj delodajalcem povrne celoten strošek, ki ga imajo z nadomestilom plače delavcem za čakanje na delo, torej celotnih 80 % nadomestila (bruto II). Za obrtnike in podjetnike, ki so morali svoje dejavnosti zapreti ali omejiti zaradi odloka države ali občine, pa naj se ne upošteva kriterij upada prometa -20%.

2. Skrajšan delovni čas. Država naj delodajalcem povrne celoten strošek nadomestila plače delavcem, ki delajo s skrajšanim delovnim časom.

3. Vračilo državne pomoči. Prejem vseh državnih pomoči je vezan na pogoj glede minimalnega upada prihodkov (vsaj 10 %, po PKP5 vsaj 20 %). V kolikor obrtnik ali podjetnik tega pogoja ne bo dosegel, bo moral državno pomoč vrniti. Predlagamo, da se v PKP6 uvede varovalko, in sicer da vračilo ne velja za podjetja, ki jim je bilo z odlokom prepovedano ali omejeno opravljanje dejavnosti. Podjetjem pa naj bo pri koriščenju ukrepa čakanja na delo doma omogočeno, da dokažejo, da kriterija upada prihodka niso dosegli zaradi neprimerljivega obsega poslovanja v primerjavi s preteklim letom (denimo širitev dejavnosti, nove zaposlitve itd.). Ker je treba spodbujati uspešnost podjetij, naj podjetja sredstva iz naslova državne pomoči namenijo raje za raziskave in razvoj ali za nagrajevanje zaposlenih.

4. Kritje fiksnih stroškov in izpada prihodkov. Država naj tistim podjetjem, ki so morala na podlagi odloka svoje obrate zapreti ali obseg poslovanja zmanjšati, povrne izpad dohodka ali vse fiksne stroške.

5. Povrnitev najemnin za poslovne prostore. Predlagamo subvencijo s strani države za plačilo poslovnih najemnin. Predlagamo uvedbo rešitve, ki je že bila nakazana v enem od preteklih PKP.

6. Ureditev poroštvene sheme. Podobno kot v sosednjih državah predlagamo dvig zneska posojila, ki je predmet državnega poroštva z 10 % na 25 % prodaje in 2-kratnik stroškov dela ter poenostavitve, ki bodo bankam in prosilcem omogočale, da bo shema v praksi zaživela.

7. Zamrznitev minimalne plače. S 1. 1. 2021 je na podlagi formule iz Zakona o minimalni plači predviden dvig minimalne plače. Predlagamo zamrznitev oz. preložitev dviga minimalne plače vsaj še za eno leto.

8. Plačilo davkov. Zaradi kriznih razmer je med obrtniki in podjetniki vedno več takšnih, ki niso upravičeni do ukrepov pomoči zaradi pogoja, po katerem morajo biti na dan vloge poravnani vsi davki in prispevki. Dejstvo je, da si mnogi še niso opomogli od krize spomladi in vseh davkov ne morejo pravočasno poravnavati. Predlagamo, da se pogoj datumsko omeji na način, da so do ukrepov upravičeni vsi, razen davčnih dolžnikov pred 13. 3. 2020. Predlagamo tudi, da se vse davčne dajatve in prispevki brezpogojno in brezobrestno odložijo in da se s tem ne omeji upravičenosti do ukrepov pomoči.

9. Javni pozivi. Glede na to, da je najavljeno, da Javni poziv za pomoč podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 ne bo zajel samozaposlenih in podjetij z do 4 zaposlenimi, predlagamo, da se pomoč zanje vključi v PKP6.

10. Plačilni roki. Predlagamo, da je plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna za plačila zasebnim subjektom osem dni, kot je to določal ZIUZEOP.

 

Kombinacija subvencije za skrajšani polni delovni čas in povračila nadomestila plače – karantena, višja sila

Ali vam je bila odobrena subvencija za skrajšani polni delovni čas? In vam je bila nato v tem obdobju odobrena tudi pravica do povračila nadomestila plače zaradi odrejene karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otrok za posamezne zaposlene?

Če je tako, potem za čas prejemanja povračila nadomestila plače za navedene zaposlene ne morete uveljavljati subvencije za skrajšani polni delovni čas. 

Ko boste na Portalu za delodajalce oddajali zahtevek za subvencijo za skrajšani polni delovni čas za posamezen mesec, to obdobje, ko ste prejemali povračilo nadomestila plače, sodi pod Druge odsotnosti.

Če se bo obdobje, za katero vam je bila dodeljena subvencija za skrajšani polni delovni čas po pogodbi, že izteklo, oddate novo vlogo za novo obdobje in izdate tudi novo odredbo. Slednjo nam posredujete na Portalu za delodajalce v 8 dneh od odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom (kot določa 37. člen ZIUPDV – Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19).

Frizerji in kozmetiki pri OZS pozivajo k odprtju dejavnosti

Sekcija frizerjev in sekcija kozmetikov pri OZS sta danes  ponovno opozorili na razmah dela na črno zaradi zaprtja kozmetičnih in frizerskih salonov ter vlado pozvali k čimprejšnjemu odprtju obeh dejavnosti. Sekciji kot zgled navajata sosednje države, kjer kljub slabi epidemiološki sliki frizerskih in kozmetičnih salonov niso zaprli.

Frizerji in kozmetiki opozarjajo, da se kozmetične in frizerske storitve sedaj odvijajo v zasebnih prostorih, kjer ni nikakršnega nadzora nad izvajanjem zaščitnih ukrepov, zato je verjetnost okužbe s koronavirusom še toliko večja. ”Menimo, da bi lahko frizerske in kozmetične storitve opravljali v naših salonih legalno, skladno s priporočili NIJZ, pri čemer bi zagotovili popolno zaščito tako za naše stranke kot zaposlene,” menita sekciji.

Predsednik OZS Branko Meh pa ob tem dodaja: ”Vlada je prisluhnila našim pobudam in v petek določila nekatere nove izjeme od prepovedi. To so gradbena, vzdrževalna in montažna dela ter nekatere druge storitve. Verjamemo, da bo vlada prisluhnila tudi našim frizerjem in kozmetikom ter jim omogočila opravljanje dejavnosti, seveda ob upoštevanju navodil NIJZ.”

Frizerski, kozmetični in pedikerski saloni ter podobne dejavnosti nege imajo že sedaj veliko strožje ukrepe NIJZ, kot jih imajo v sosednjih državah in državah EU. Obenem pa lahko v teh državah, kljub slabi oz. podobni epidemiološki sliki, frizerski, kozmetični, pedikerski in podobni saloni za nego še naprej obratujejo. Zato sekciji pozivata pristojne, da med izjeme v Odlok dodajo frizerske storitve, kozmetične in pedikerske storitve ter druge dejavnosti za nego telesa v salonih, ki se prepletajo s kozmetičnimi storitvami.

Pedikura nujna za starejše in sladkorne bolnike

Poleg kozmetičnih storitev in drugih dejavnosti za nego telesa naj se dovoli tudi opravljanje dejavnosti pedikure – nega stopal in nohtov. V času prvega zaprtja so imele kozmetičarke -pedikerke največ telefonskih klicev starejših ljudi, ki imajo težave z nohti (vraščeni nohti, otiščanci, kurja očesa, razpoke, zadebeljeni nohti, glivični nohti). Starejši ljudje si težko ali si celo ne morejo sami urejati nohtov in stopal, prav tako strokovno nego potrebujejo sladkorni bolniki, ki imajo specifične težave prav na nogah. S tem, ko bi dovolili izvajanje preventivnih in negovalnih storitev v kozmetičnih, pedikerskih salonih ter drugih salonih za nego telesa, bi posledično razbremenili tudi zdravstveni sitem. Neustrezna nega vraščenih nohtov in otiščancev namreč lahko privede do resnih zapletov, ko ljudje potrebujejo zdravniško oskrbo.  

Neenaka obravnava

Člani ugotavljajo, da estetski centri nemoteno opravljajo svoje storitve (botoks tretmaji itd.), ob tem pa tudi povsem identične storitve, ki se izvajajo v kozmetičnih salonih. Zato sekcija kozmetikov pri OZS meni, da bi tudi kozmetiki lahko nadaljevali z opravljanjem storitev v kozmetičnih salonih. 

 

Nove izjeme – Kaj je dovoljeno delati?

Z namenom zajezitve in obvladovanja širjenja novega korona virusa je vlada ob drugem jesenskem valu epidemije 24. oktobra 2020 izdala odlok, s katerim je podobno kot spomladi prepovedala izvajanje številnih dejavnosti, ki jih naši obrtniki in podjetnik izvajajo v odnosu do končnih potrošnikov. Vlada je že v temeljnem odloku predvidela določene izjeme, te pa na priporočila tudi naše stanovske organizacije razširila še s spremembami in dopolnitvami odloka, ki so v veljavo stopile 31. oktobra 2020.

Obrtniki in podjetniki iz OZS so zadovoljni, da je vlada s tem vsaj delo prisluhnila njihovim predlogom. V sodelovanju s strokovnimi sekcijami, vodstvom zbornice in ob priporočilih NIJZ bodo obrtniki in podjetniki možne izjeme iskali in predlagali še naprej, saj verjamejo v to, da je vsem skupni cilj predvsem preprečevanje širjenja okužb ob varnem izvajanju dejavnosti, ki bi v čim manjši meri povzročalo zaustavitev gospodarstva.

Vladni ukrep in njegove spremembe

Trenutno sta podlaga za zapiranje dejavnosti in prepoved njihovega izvajanja v odnosu do končnih potrošnikov v veljavi dva odloka vlade:

Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 24. 10. 2020 in

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki velja od 31. 10. 2020.

Predlagamo vam, da oba odloka preberete, saj boste njuno vsebino tako najlažje spoznali in jo povezali s tolmačenji strokovnih sekcij v nadaljevanju.

Izjeme

Naša stanovska organizacija je takoj pristopila k oblikovanju pobud za smiselno odpiranje dejavnosti, vlada pa je tudi na priporočila naše zbornice že s temeljnim odlokom kot tudi z naknadno odločitvijo o spremembah določila vrsto izjem.

Izvajanje izjem v praksi

Ker so definicije izjem večinoma formalne, se pri njihovem izvajanju v praksi kaj hitro pokaže vrsta nedorečenosti o tem, kaj se res sme in kaj ne. Strokovne sekcije naše stanovske organizacije so zato takoj pristopile  k reševanju številnih vprašanj svojih članov ter v sodelovanju s pristojnimi organi svojim članom sproti pošiljale odgovore, pojasnila in tolmačenja tako odloka kot izjem, hkrati pa raziskovala tudi zelo podrobne dileme delovanja posameznih dejavnosti, ki jih zakonodaja seveda ne more predvideti, v praksi na terenu pa kaj hitro pridejo v ospredje.

Tolmačenja strokovnih sekcij za posamezne dejavnosti

V nadaljevanju vam zato predstavljamo tolmačenja, ki so za posamezne dejavnosti nastala po uveljavitvi izvornega odloka in naknadnih dodatnih sprememb, torej do sedaj, skozi čas in glede na izzive s terena. Tolmačenja se bodo seveda še dopolnjevala, zato vas prosimo, da ste pozorni na spremembe in obvestila, ki jih prejemate od svojih strokovnih sekcij.

Izjeme – splošno

Na tem mestu uvodoma izpostavljamo, da prepoved dejavnosti velja samo v odnosu do končnih potrošnikov, torej do neposrednih kupcev, fizičnih oseb, poslovanje med podjetji na t.i. B2B nivoju pa ni omejeno z ničemer.

Za določene projekte, predvsem v gradbeništvu, velja, da se lahko zaključijo, če so bili začeti pred datumom uveljavitve novega odloka, torej 24. oktobrom 2020.

Za vse dejavnosti tudi velja, da lahko izjemoma opravijo storitev, če gre za nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja.

Možen pa je  tudi osebni prevzem blaga in hrane na prevzemnih mestih ter seveda vsa spletna prodaja!

Izjeme po dejavnostih

Izjeme v nadaljevanju so tolmačenja, ki so nastala od uveljavitve odloka, izjeme so živ organizem, zato jih spremljajte tudi v prihodnje, predvsem pa bodite pozorni na vsa obvestila, ki jih prejemate od svojih strokovnih sekcij.

GRADBINCI in sorodne ter povezane dejavnosti

Izjema so vsa gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer ogrevanje, vodovod, odtoki, električne inštalacije, keramične in druge obloge, prezračevanje, krovska, fasaderska dela, montaža kuhinj…),

V zvezi s prenovami stanovanjskih hiš in stanovanj fizičnih oseb (nujna vzdrževalna dela) se lahko dokončajo vsa dela začeta pred 24. oktobrom. V ta segment spada predvsem: zaščita objektov pred neugodnimi vremenskimi razmerami (strehe in podobno), vodovod, ogrevanje, odtoki, električne inštalacije. Začetek del mora biti razviden iz pogodbenega razmerja med naročnikom in izvajalcem oziroma iz stanja na terenu.

Pozor, jesenski odlok drugačen od spomladanskega! Precej izvajalcev gradbenih in z njimi povezanih del zmotno misli, da še velja določba iz spomladanskega odloka, po kateri se lahko opravljajo gradbena dela na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Ta določba ne velja več.

ŽIVILCI:

Pekarne in mesnice (prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila) so v celoti izjema, obratujejo po svojem urniku, seveda smiselno v okvirih 6. do 21. ure, tudi ob nedeljah, če so izjema v skladu z novelo Zakona o trgovini.

SLAŠČIČARJI:

Možna je le dostava in osebni prevzem, lokali morajo biti zaprti. Osebni prevzem blaga ali hrane mora potekati na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00, medtem, ko dostava jedi ni časovno omejena (tudi med 21. in 6. uro), če imajo za to registrirano dejavnost.

OPTIKI:

Optiki so delna izjema kot prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki, na primer korekcijska očala in leče se lahko prodajajo, sončna očala kot redna prodaja v trgovini pa ne. Možna je seveda spletna prodaja.

LESARJI:

Od 31. 10. 2020 so za lesno branžo izpostavljeno dovoljena montažna dela neposredno potrošnikom, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki. Montaža kuhinj navedena kot primer, velja v lesni panogi za montažo pohištva, stavbnega pohištva, torej montažna dela, gradbena in vzdrževalna dela neposredno potrošnikom so izjema in tako dovoljena.

Od 31. 10. 2020 lahko torej opravljate vsa gradbena, vzdrževalna in montažna dela neposredno potrošnikom, tako kot pred uveljavitvijo ukrepov, pod pogojem, da je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki.

Omejitev ostaja za trgovine s pohištvom, ki ne smejo neposredno ponujati blaga in storitev potrošnikom. Dovoljena pa je spletna prodaja in naročilo preko telefona ter osebni prevzem preko prevzemnega mesta. Pri tem je plačilo potrebno izvesti pred osebnim prevzemom, na primer preko spletne banke.

PROMET:

Sprejeti Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list, številka 152) ne velja za ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom na področju prometa. Več v nadaljevanju >>>

ČEVLJARJI:

Čevljarji so delna izjema, lahko prodajajo medicinske in ortopedske pripomočke (npr. izdelava ortopedske obutve), navadni čevljev pa ne, ob tem je seveda možna spletna prodaja.

DIMNIKARJI:

Dimnikarske storitve se lahko opravljajo pod pogojem, da je v prostoru, kjer se izvajajo dimnikarske storitve prisoten samo en izvajalec, če pa to ni mogoče, je lahko v prostoru prisoten izvajalec storitve in ena oseba, ki je uporabnik male kurilne naprave; opravljanje dimnikarskih storitev ni dovoljeno v prostorih, v katerih je nameščena mala kurilna naprava, ki jih po opravljeni storitev ni mogoče prezračiti.

FOTOGRAFI:

Odlok fotografskih storitev ne določa kot izjeme od prepovedi, torej se fotografskih storitev ne sme ponujati in prodajati potrošnikom! Kljub temu pa je glede na problematiko izdelave osebnih dokumentov, mogoče razlagati, da je zaradi zagotavljanja javne varnosti možno opravljati fotografske storitve izključno za potrebe osebnih fotografij za osebne dokumente.

GOSTINSTVO IN NASTANITVE:

Dovoljen je osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki med 6.00 in 21.00 uro. Po pojasnilu MGRT je za gostince dovoljen osebni prevzem jedi in pijač.

Brez časovne omejitve je dovoljeno:

– opravljanje dejavnosti priprave jedi in pijač v primeru dostave!;

– opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Pomembno!!! Ponujanje in prodajanje blaga in storitev potrošnikom je dovoljeno le pod pogojem, da se zagotovi minimalni možni stik s potrošniki v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri nastanitvah je pomembno, da je ponujanje nastanitvenih storitev izjemoma dovoljeno v nastanitvenih obratih v primeru:

– potrebe po nastanitvi osebe, ki zaradi opravljanja  gospodarske dejavnosti potrebuje nastanitev,

– potrebe po nastanitvi osebe, ki opravlja dejavnost javne službe v Republiki Sloveniji;

– potrebe po nastanitvi tujih državljanov, ki v Republiko Slovenijo prihajajo s poslovnim razlogom, predstavnikov diplomatskih misij ter članov državniških delegacij;

– potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena na zdravljenje

– potrebe po nastanitvi osebe, ki je s strani izvajalcev zdravstvene dejavnosti napotena, da v nastanitvenem obratu opravlja zdravstveno dejavnost;

– potrebe po nastanitvi športnikov, strokovnih delavcev v športu in oseb, ki opravljajo dopolnilno strokovno delo v skladu z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20);

– prepustitve nastanitvenih objektov za namen izvajanja ukrepov zaradi zajezitve okužbe z virusom SARS-CoV-2, in sicer za potrebe zagotavljanja namestitve v primeru izvajanja ukrepa osamitve (izolacije) oziroma karantene v skladu z določbami, ki jih določa zakon, ki ureja nalezljive bolezni, kadar se navedena ukrepa iz utemeljenega razloga izvajata v posebej določenem prostoru.

AVTOSERVISERJI:

Za potrošnike lahko delujejo vse avtoservisne delavnice, tako avtomehanične, vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, tudi delavnice za popravilo koles.

Pomembno je, da je nakup zimski gum dovoljen/mogoč le pri avtoserviserju, ki opravi storitev montaže, saj so tehnične trgovine zaprte – izjema je trgovina na daljavo.

Avtopralnice in avtosaloni za potrošnike ne smejo delovati.

URARJI:

Odlok, ki je začel veljati 31. 10. 2020, dovoljuje opravljanje servisnim delavnicam, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, kamor sodi tudi servisiranje in popravilo ur. Trgovsko dejavnost pa lahko opravljate le na prevzemnih mestih ali na daljavo.

ELEKTRO DEJAVNOST:

Po sklepu Vlade z 31. 10. 2020 so kot izjeme dovoljena gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer električne inštalacije).

Ravno tako so dovoljene storitve, ki jih opravljate na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki.

Izpostavljamo pa tudi, da so lahko kot izjema tudi za potrošnike odprte servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga (pojasnilo o tem, kaj je tehnično blago, si glejte spodaj *).

Veljajo pa tudi že predhodno dovoljene izjeme iz odloka sprejetega 24.10.2020. Lahko so odprte prodajalne, kjer v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, izjema pa so tudi ”druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja”. Tu je potrebno poudariti, da gre za izvajanje le zares nujnih storitev, kjer bi  bila sicer ogrožena varnost, zdravje oz. življenje potrošnika oz. bi lahko nastopila velika materialna škoda,  po vsakokratni res temeljiti presoji vas, kot strokovnjaka (odgovorne osebe), ki bi v primeru inšpekcijskega nadzora to lahko tudi ustrezno utemeljila.

KOVINARJI:

Po sklepu vlade z 31. 10. 2020 so kot izjeme dovoljena gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (npr. postavljanje nadstreškov). Ravno tako so dovoljene storitve, ki jih opravljate na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (npr. montaža ograj).

Kot izjema so tudi za potrošnike lahko odprte servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga (pojasnilo o tem, kaj je tehnično blago, si glejte spodaj *).

Veljajo pa tudi že predhodno dovoljene izjeme iz odloka sprejetega 24. 10. 2020, torej so lahko za fizične osebe odprte tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja koles.

ELEKTRONIKI IN MEHATRONIKI:

Po sklepu vlade z 31. 10. 2020 so kot izjeme dovoljena gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki (na primer vzdrževalna dela na napeljavah za računalniška omrežja).

Ravno tako so dovoljene storitve, ki jih opravljate na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da prihaja do minimalnega možnega stika s potrošniki.

Za potrošnike so lahko odprte tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, sem spadajo tudi proizvodi za informacijske tehnologije, proizvodi s področja radio-komunikacij, avdio-video tehnike (pojasnilo o tem, kaj je tehnično blago, si glejte spodaj *).

*Pojasnilo, kaj je »tehnično blago«

V Sloveniji je poleg dvoletnega jamstva za skladnost, za določene vrste blaga predpisana tudi enoletna garancija za brezhibno delovanje, ki jo mora izdati proizvajalec za tako imenovano »tehnično blago«. Seznam blaga je določen s PRAVILNIKOM o blagu, za katero se izda garancija za brezhibno delovanje (2. člen).

Tehnično blago je seveda tudi vse ostalo tehnično blago, ki se uporablja kot nadomestni ali sestavni del, ki omogoča delovanje prej naštetih ali nasploh omogoča montažo, sestavljanje, delovanje in uporabo proizvoda, za katerega pa se garancija ne izdaja (drobni material in kar ni na električni pogon), mora pa biti v skladu s standardi in kakovostno.

Vir: KLIK

(Visited 5 times, 1 visits today)