Delite:

Občina Medvode začenja z obnovo Hafnerjeve kapelice v Preski. Na Bonovcu smo v letošnjem letu zgradili Kolesarsko povezavo Bonovec, povezavo med Seničico in Presko. Uspeli smo doseči tudi dogovor o odkupu Hafnerjeve kapelice, katere lastnik je bila doslej Republika Slovenija, z zemljiščem pa je upravljal Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Z obnovo v vrednosti dobrih 30.000 EUR bomo obnovili spomenik kulturne dediščine z okolico in ga ohranili za naše zanamce. Celotno območje Bonovca bo prijetno urejeno in čez celo leto namenjeno sprostitvi in rekreaciji. Obnova bo zaključena do prihodnje pomladi.

Hafnerjevno kapelico v Preski je dal leta 1934, verjetno po smrti edinega sina, zgraditi domačin Lovro Hafner (1883–1963), trgovec, skladatelj in organist. Načrti zanjo so delo arhitekta Jožeta Plečnika (1872–1957) in njegovega asistenta, arhitekta Janeza Valentinčiča (1904–1994), ki je tudi vodil gradnjo. Kapelica je kulturni spomenik, ki ga je potrebno varovati in obnoviti v skladu s predpisanimi smernicami, zato je bil junija letos zanjo izdelan konservatorski načrt. Z njim je priporočeno ali določeno, kako naj se kapelico obnovi – od tega, na kakšen način naj se njene elemente očisti in z njimi rokuje, do tega, kakšne metode, materiale in barvo naj se pri njeni obnovi uporabi. Obnovitvena dela bo izvajalo Restavratorstvo Kavčič iz Šentjošta nad Horjulom, ki je ravno nedavno za svoje restavratorsko delo prejelo nagrado Mirka Šubica.

***

IMATE ZA NAS KAKO INFORMACIJO?
PIŠITE NAM NA:

Hafnerjeva kapelica je zgrajena kot kapelica zaprtega tipa, z rezljanim lesenim stebrom in umetelnimi kovinskimi vrati na vhodu ter oltarjem s kopijo slike Brezjanske Marije v notranjosti. Zelo opazno in lepo je tudi njeno originalno leseno ostrešje, okrašeno s svetlomodrimi progami in pozlačenimi diski, ter domiselna dekorativna poslikava notranjih sten, ki jo je napravil sam arhitekt Valentinčič. Kapelica je bila že takoj po izgraditvi s strani strokovnjakov ocenjena kot primer kvalitetne arhitekture; tako je o njej leta 1934 npr. dejal ključni slovenski umetnostni zgodovinar in konservator dr. France Stele: »[…] [O]menil [bi] še razveseljivo dejstvo, da nova trezna načela o lepoti in pomembnosti prodirajo že tudi v novem nabožnem stavbarstvu. Organist g. Lovro Hafner v Preski je namreč postavil po načrtih Plečnikovega učenca arh. Valentinčiča, v najtesnejšem sodelovanju z njim in njegovim učiteljem, pri Preski kapelico, ki ustreza vsem pričakovanjem nabožne domišljije, to pa druži s strogo stvarno obliko in mnogimi potezami, ki so vredne, da na nje opozorimo javnost. Predvsem je zunanjščina kapelice, ki je izvedena v betonu, podala zgled, kako se da tudi ta estetsko skrajno kočljivi in nevarni materijal z najpreprostejšimi sredstvi brezhibno obvladati. Glede notranjščine pa je trebil opozoriti zlasti na način, kako je arh. Valentinčič lastnoročno dekoriral stene. V vlažen omet je namreč z rezilom zarisal vence cvetlic, to risbo pa je rahlo barval in tako ustvaril zidu zares svojstveno, nevsiljivo in materijalno pristno dekoracijo. Ta kapela nam je kakor že marsikaj drugega, kar je ustvarila ljubljanska arhitekturna šola, dokaz, da postaja novi slovenski arhitekt polagoma ne več samo projektant, ampak zlasti tudi vodja in vzgojitelj okusa svojega naročnika.« (Silvester Škerl, »Pogovor s konservatorjem dr. Fr. Steletom. Pomembna umetnostno-zgodovinska odkritja v Sloveniji«, Slovenec, LXII/183, 14. avgust 1934, str. 3.)

Kapelica je v preteklosti doživela nekaj manjših sprememb in poškodb, od katerih je za opazovalca najbolj očitna odstranitev kipca križanega Kristusa z vhodnega lesenega stebra. Kip je bil namreč v preteklosti prestavljen v kapelo v Vičancih pri Veliki nedelji v Prekmurju, kjer pa ga ni več. O njem nam tako pričajo le stare fotografije. Ker je kip predstavljal bistven element Hafnerjeve kapelice, bo v sklopu njene obnove po arhivskih fotografijah zanj izdelana čim bolj natančna kopija. V mali odprti zvonik ob kapelici bo znova vgrajen tudi zvon, ki je do sedaj prav tako manjkal. Izvedenih bo tudi nekaj drugih popravkov, ki bodo poskrbeli, da bo kapelica za prihodnje čase ohranjena v svoji čim bolj pristni podobi.

Vir informacij in fotografij: Matej Osolnik, Urad župana, Občina Medvode

Video-serija: 5 korakov do prve kriptovalute

***
Delite: