web analytics
26. februarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Oblast ignorira grupacijo SLOVENSKI ZDRAVNIKI

Ponovno se je oglasila skupina poimenovana Slovenski zdravniki. Že njihov prejšnji zapis (najdete ga TUKAJ) je dvignil ogromno prahu in pozornosti med ljudmi, žal pa ne tudi pri tistih, pri katerih bi ga moral. V tokratnem javnem zapisu, ki pa so ga naslovili na Vlado Republike Slovenije, na Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za izobraževanje in šport, pa na Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) ter Zdravniško zbornico Slovenije, so zapisali sledeče: 

❗Še vedno čakamo na odgovore pristojnih institucij❗
Poudarjamo, da smo pripravljeni na strokovno in znanstveno argumentiran, konstruktiven dialog »pro et contra«.
V strokovnem mnenju smo poleg svojega stališča, podprtega z znanstvenimi viri, zastavili tudi nekaj vprašanj: KLIK
Citiramo:
  • “- iz javnega medija je bilo možno razbrati, da bodo za testiranje učiteljev uporabljeni tudi nedavno uvoženi kitajski HAGT (11). Iz dokumentacije proizvajalca (12) izhaja, da test lahko zazna viabilne in ne-viabilne antigene novega koronavirusa. Iz protokola testiranja učiteljev (13) razberemo, da bo na testu pozitivna oseba obravnavana kot aktivno okužena. Na osnovi kakšne strokovne utemeljitve bo zdrava oseba ob navedbi proizvajalca, da test zaznava tako viabilne kot neviabilne antigene obravnavana kot aktivno okužena?
  • proizvajalec tudi navaja, da uspešnost testa morda ni v korelaciji s celično kulturo, opravljeno na istem vzorcu. Na osnovi česa se bo potem zaključevalo o uspešnosti testa? Ali se je v Sloveniji opravila validacija omenjenega testa na celični kulturi?
  • – iz javnega medija (14) tudi povzemamo, da bo učiteljem ponujeno dvojno testiranje, prvo s HAGT in drugo s PCR metodo. V prispevku piše ”na NLZOH so nam pojasnili, da z dvojnim testiranjem le nadaljujejo analizo oziroma vzorčenje hitrih testov, saj je bil dosedanji vzorec prenizek za pravo analizo, kako zanesljivi so hitri testi podjetja…. Za zdaj še ne morejo trditi, v kolikšni meri so ali niso zanesljivi”. Sprašujemo se, kako je možno zahtevati obvezen poseg v telo zdravega človeka in izvajati takšno masovno testiranje s testom, ki po navedbah proizvajalca ne loči med viabilnim in neviabilnim antigenom, niti še ni bila izvedena njegova validacija? Kakšne so strokovne utemeljitve?
  • – sprašujemo, če je odločevalcem in njihovim strokovnim sodelavcem poznana revizija PCR testov s strani 22 uglednih strokovnjakov (15) in priporočila SZO iz januarja 2021 (16,17) povezana z njimi? Ali in kdaj se bodo nova znanstvena spoznanja začela uporabljati v Sloveniji?
  • – sprašujemo, če je odločevalcem in njihovim strokovnim sodelavcem poznano priporočilo ECDC, da se kot možna sprejemljiva alternativa ob sumu na okužbo s SARS Cov 19 testira vzorec sline testirane osebe ob uporabi PCR testa (1)? Ali se temu priporočilu sledi tudi v Sloveniji?”
Obenem pozivamo vse kolegice in kolege, ki v okviru svojih strokovnih kompetenc in moralno-etičnih načel spremljajo ter raziskujejo tematiko, da se nam oglasijo na mail info@slovenskizdravniki.si
Sodelujočim zagotavljamo najvišji nivo spoštovanja zasebnosti, ker sta medsebojno zaupanje in spoštovanje integritete poleg strokovnosti in sledenja kodeksu zdravniške etike naši najvišji vodili.

Kaj mislite, dragi bralci Gorenjske Online – se bodo naslovljeni odzvali? Če že – v kakšnem tonu bo to? Zapišite v komentar …

(Visited 165 times, 1 visits today)