Občina Tržič je ena izmed prvih slovenskih občin, ki ... - Gorenjska-online.com
29 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Občina Tržič je ena izmed prvih slovenskih občin, ki …

Občina Tržič je ena izmed prvih slovenskih občin, ki vključuje vloge na državni portal eUprava in portal SPOT.

S tem omogoča spletno ali mobilno plačilo upravne takse in s tem avtomatično oddajo preverjene in pravilno izpolnjene e-vloge v občinski zaledni dokumentacijski sistem.

Proces, ki se zdi občanu enostaven in v današnjih časih samoumeven je zaradi velikih vsebinskih in prioritetnih razlik med občinami, težavne implementacije neenotnih vlog na državna portala, zapletenemu sistemu prejemanja plačila taks preko spleta, različnih ponudnikov dokumentacijskih sistemov ter različnega nivoja digitalnih kompetenc, trajal precej časa in zahteval odločno sodelovanje testnih občin, Skupnosti občin Slovenije, ponudnikov programske opreme, UJP-a in Ministrstva za javno upravo kot koordinatorja projekta.

Poenotene elektronske vloge slovenskih občin občanu in pravni osebi omogočajo hitro, udobno, cenejšo in v času pandemije COVID-19 predvsem varno oddajanje vloge za urejanje upravnih zadev, ki so v pristojnosti lokalne skupnosti. Hkrati pa z uvajanjem pravih elektronskih vlog dvigujemo nivo digitalizacije in utiramo pot za dodajanje novih digitalnih storitev.

E-vloge so dostopne na tej povezavi: KLIK.

 Trenutne e-vloge Občine Tržič za občane (eUprava):

Novorojenci oz. pomoč občine ob rojstvu otroka: KLIK.

Potrdilo o predkupni pravici:   KLIK.

Vloge za komunalni prispevek, dovoljenje za zaporo cest, prijavo obratovalnega časa in dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pa dodamo takoj, ko se nadgradi državni sistem za spletno oz. mobilno plačilo takse na podračune Občine Tržič. Preostale vloge Občine Tržič se bodo na portala eUprava in SPOT vključevale postopoma, ko bodo poenotene še na državni ravni.  

Občan, ki želi oddati e-vlogo mora imeti veljavno kvalificirano digitalno potrdilo in delujoč elektronski naslov.

Pridobitev brezplačnega kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA za občane: KLIK.

Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA za pravne osebe: KLIK.

Registracija občana na SI-PASS, ki omogoča identifikacijo, oddajanje e-vlog, elektronsko podpisovanje dokumentov in druge storitve javne uprave: KLIK.

Vir: Odnosi z javnostmi, Občina Tržič

 

Advertisements

Morda ste zgrešili

1 min read
5 min read