Delite:

Zainteresirano javnost iz Občine Šenčur obveščajo, da so objavili

Razpis za vpis v vrtec za šol. leto 2020/21

Razpis bo odprt od 3.2. do 17.2.2020.

Izpolnjeno vlogo lahko oddate osebno v tajništvu OŠ Šenčur vsak delavnik od 9. do 10. on od 12. do 14. ure ali priporočeno s povratnico po pošti na naslov šole.

Vir informacij: KLIK
Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Delite:
Advertisements