web analytics
28 septembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Občina Jesenice oddaja Kurirčkov dom

Občina Jesenice je danes objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo Kurirčkovega doma na Pristavi kot gorskokolesarskega učnega centra (GKUC) in pripadajočega zemljišča v najem. Od najemnika se pričakuje, da bo v GKUC, ki obsega objekt z opremo, poligon in kolesarsko opremo, izvajal programe usposabljanja gorskega kolesarjenja.

Rok za predložitev ponudb je 8. 2. 2020. 

***

Ponudba mora vsebovati najmanj naslednje zahteve:

Od ponudnika se zahteva, da bo:

 • izvajal programe usposabljanja gorskega kolesarjenja,

 • vključil infrastrukturo, kolesa in ostalo opremo kolesarskega učnega centra v kolesarske turistične programe,

 • ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti turistične agencije,

 • ima sklenjeno zavarovanje za primer likvidnostnih težav organizatorjev in prodajalcev turističnih aranžmajev,

 • ima s strani Kolesarske zveze Slovenije licenciran kader za izvajanje učenja kolesarskih tehnik,

 • opravljal periodične (dnevne, tedenske, polletne) preglede kolesarskega poligona v skladu z navodili dobavitelja za vzdrževanje (november 2018, Gorsko kolesarski center Pristava, Lesen kolesarski poligon) in vodil evidenco pregledov,

 • v primeru zaznanih poškodb poskrbel za servisiranje kolesarskega poligona v skladu z navodili dobavitelja (november 2018, GKUC Pristava, Lesen kolesarski poligon) in garancijsko izjavo,

 • po končani letni sezoni razstavil kolesarski poligon in zagotovil transport le-tega od mesta postavitve do prostora za skladiščenje, ki mora biti zaprt, suh in pokrit in na voljo v obdobju, ko se poligon ne uporablja, za transport in prostor pa kril tudi stroške,

 • pred pričetkom sezone uredil prostor za postavitev kolesarskega poligona,

 • vodil evidenco koles in kolesarske opreme ter po zaključeni letni sezoni opravil inventuro in poročal najemodajalcu,

 • opravljal periodične mesečne preglede in preizkuse koles ter kolesarske opreme, vodil evidenco opravljenih periodičnih pregledov in preizkusov ter v primeru pomanjkljivosti le-te odpravil najkasneje do naslednjega periodičnega pregleda in preizkusa,

 • po zaključku letne sezone opravil generalni kolesarski servis pri pooblaščenem serviserju (prezračevanje zavor oz. menjava zavornih jeklenic, razstavljanje gibljivih delov in menjava masti, menjava prestavnih jeklenic, servis vzmetenja, menjava obrabljenih pogonskih delov ipd.),

 • zagotovil ukrepe za urejenost okolice objekta in kolesarskega poligona (košnja trave, odstranjevanje listja, obrezovanje grmovja, odstranjevanje snega ipd.),

 • kril stroške vzdrževanja in popravil, v povezavi s kolesarsko opremo, kolesarskim poligonom ter opremo GKUC in okolico GKUC, ki niso predmet garancije,

 • vzdrževal dostopno pot do objekta, da bo le-ta primerna za vožnjo z osebnimi avtomobili za potrebe transporta,

 • v času najema plačeval vse obratovalne stroške (elektrika, komunalne storitve, varovanje),

 • v času najema plačeval najemnino skladno z najemno pogodbo.

Objekt Kurirčkovega doma je namenjen:

 • udeležencem kolesarskih izobraževalnih in turističnih programov,

 • kolesarjem, ki kolesarijo po gorsko kolesarski poti Trans Karavanke.

Kolesa in kolesarska oprema so namenjeni:

 • udeležencem kolesarskih izobraževalnih in turističnih programov.

Ponudnik mora “Izjavi o interesu” priložiti kolesarske izobraževalne in turistične programe.

Vir informacij: Ines Dvoršak, Svetovalka za odnose z javnostmi in protokol, Kabinet župana, Občina Jesenice
Avtor naslovne fotografije: Andraž Sodja

Similar Posts:

Advertisements

Morda ste zgrešili

1 min read
4 min read