Delite:

Na Občini Žirovnica objavljajo

VABILO K SODELOVANJU

Z namenom javne objave ter posvetovanja z javnostjo občane vabijo k oddaji pripomb in predlogov na predlog »Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v Občini Žirovnica«.

Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do 12. marca 2020 na e-naslov: obcina@zirovnica.si ali po pošti na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.

Prijazno vabljeni!

———-

Razlogi za sprejem predpisa:

Občinski svet Občine Žirovnica je v letu 2011 z namenom določitve pravil na področju varovanja javnega reda in miru na javnih površinah in v zasebnih prostorih, varovanja premoženja, varovanja zdravja in čistoče ter varovanja okolja, obveznosti lastnikov in vodnikov domačih živali, sprejel odlok o javnem redu in miru v Občini Žirovnica (Uradni list RS, št. 90/11). V njem je določil tudi prekrške ter globe zanje. Odlok je bil spremenjen in dopolnjen v letu 2015 (Uradni list RS, št. 41/15).

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska gora in Žirovnica je zaradi povečanega obsega turistov ter pojava prenočevanja v vozilih na javnih površinah (parkiriščih) predlagal, da se v odlok vnese nova določba glede prepovedi prenočevanja na javnih prometnih površinah, javnih zelenih površinah in na drugih zemljiščih, ki niso za to določena. S tem bi bila dana možnost izdajati sankcije tudi za prenočevanje v nasprotju z določili odloka.

V skladu z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16) Občina Žirovnica opozarja, da gre za predlog, glede katerega ne jamči odškodninsko ali kako drugače.

Vir informacij: KLIK
Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Delite:
Advertisements