web analytics
28. februarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

O gradnji predora, smetišču, gospodarstvu in demografski sliki Jesenic

Pišem: Marko LUKAN

Vnovič pozdravljeni, dragi bralci. Ker se dan lokalnih volitev bliža z neznansko hitrostjo, kandidati za župana Občine Jesenice pa so z moje strani prejeli kar lepo število vprašanj, sem se odločil, da tokrat objavim članek s kar štirimi sklopi vprašanj ter seveda odgovorov nanje.
Ob tem naj pojasnim, da kandidat LMŠ, gospod Janko Pirc, odgovorov na zadnjih šest zastavljenih vprašanj, ki so (bila) objavljena v prejšnjem ter pričujočem članku, ni podal. Če bo v prihodnjih dneh odgovore na zadnja – torej tista, ki še pridejo na vrsto – zastavljena vprašanja prispeval, bodo seveda objavljeni. Ob tem dodajam še, da so z izjemo omenjenega in deloma kandidatke DESUS-a, gospe Višnar Župančič, vsi ostali poslali vse odgovore že pred samim začetkom objavljanja serije člankov. Ker je branja tokrat kar veliko, se kaj dosti več pri uvodniku ne bi zadržal …

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Prihajajoča gradnja Karavanškega predora že povzroča polemike, pričakujemo jih lahko še več.
Samo mesto Jesenice in občina nikakor niso ustrezno pripravljene na bodoče dogodke.
Kot vemo, obvoznice NI.
Izbira izvajalca je zaenkrat prestavljena, vendar to nikakor ne postavlja problem izven dnevnega reda.
Spomnimo se, da pri gradnji prve cevi je za gradnjo ostala Jesenicam uničena infrastruktura, ki je že tedaj zagrenila življenje občanov.
Ob tem vašem zastavljenem vprašanju odgovarjam, da bi povabila strokovnjake, ki bi ocenili možnost »obvoza« skozi Haldo , torej vzporedno z glavno cesto skozi Jesenice.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni ponudil odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Jesenice bi morale nuditi logistično podporo. Vse pa je odvisno od tega, kdo bo gradil drugo cev predora, saj vemo, da če ga bodo gradili Turki, bodo imeli vse v svojem taboru, in Jesenice od tega ne bodo imele nič.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Odvisno od izvajalca. Če bo gradilo turško podjetje, ki je oddalo najugodnejšo ponudbo, je mogoče pričakovati, da bodo s seboj pripeljali vse od strojev in opreme do delavcev, kuharjev tako, da ni mogoče izključiti možnosti, da bodo delavci spali kar v bivalnih kontejnerjih na gradbišču. Od tako organizirane gradnje občina ne bo imela veliko.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Vsekakor potrebujemo drugo cev in jo bomo tudi dobili. Prometne konice v poletju so katastrofa. V času gradnje bo šlo ogromno ljudi skozi Jesenice. Vprašanje je, ali smo infrastrukturno na te ljudi pripravljeni, ali smo pripravljeni da bodo trpele naše ceste, kar me najbolj skrbi. Jesenice bi lahko izpogajale več in bodo to morale tudi storiti v razmerju do države. Država je lastnica platoja Karavanke in z gradnjo druge cevi se bo prenos lastništva lahko zavlekel za več let. Spet pridemo do lastništva. Lahko bi na tem pretočnem mestu zgradili motel oz. drugo turistično infrastrukturo, ki bi obenem prispevala v občinski proračun.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Pomembna naloga v prihajajočem mandatu bo aktivno spremljanje gradnje druge predorske cevi! Spremljati bo potrebno v Državnem prostorskem načrtu opredeljeni gradbiščni promet (tehtanje tovornih vozil in spremljanje njihovih poti) ter izvajanje okoljskega monitoringa. Predvsem pa bomo morali vzpostaviti uspešno komunikacijo z investitorjem, nadzorniki in izvajalcem del. Naslednjih šest do sedem let bomo z omenjenimi deležniki skupaj sobivali, zato si moramo prizadevati za obojestransko korektno in uspešno sodelovanje po načelu win-win. Nihče od nas si ne želi ponovitve zgodbe izpred dobrih 30 let, ko je po gradnji prve predorske cevi na Jesenicah ostala uničena cestna infrastruktura.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Predvsem s stalnim spremljanjem del, v delovni skupini, ki jo bom imenoval in bodo v njej predstavniki krajevnih skupnosti, na katere bo gradnja najbolj vplivala ter v stalni komunikaciji z investitorjem in rednim poročanjem občinskemu svetu.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Smetišče Mala Mežaklja je v bistvu samo deponija, saj kakor drugače poleg sortiranja odpadkov k problematiki smeti do danes nismo pristopili .Kar odlagamo in odlagamo problem.
Sočustvujem z krajani Spodnjega Plavža, ker kljub poizkusu zaščite deponije z folijami in slično, so emisije močne, skratka smrdi.

Veliko je govora v zadnjem času,da se Slovenija duši v odpadkih. Prelog sežigalnice pred leti ni bil sprejet s strani občanov. Izgleda, da se mora pojaviti potreba v taki meri, da se kaj v mišljenju ljudi premakne.
In ta čas je prišel sedaj. Lahko smo ena redkih občin, ki bi znala ravnati z odpadki odgovorno. Pripominjam, da sežigalnica v skladu z EU normami ne povzroča smradu in je ob stalno napredujoči tehnologiji sežiga strah povsem odveč.
Kot občina, ki se zaveda ekološkosti okolja, lahko pokažemo drugim, celo večjim in bogatejšim občinam, da je to moč izvesti.
Tudi tu bi občane pozvala k javni razpravi in jim predstavila prednosti .
Zavedati se je potrebno, da so končni produkti v sežigalnici (za nas dovolj mala sežigalnica) ali električna energija , ali pa da toploto usmerimo v daljinsko ogrevanje mesta Jesenic in tako občutno doprinesemo k znižanju cen električne energije.
Tudi za take projekte obstajajo EU sredstva(primer Celjska sećigalnica odpadkov).
Naj občina Jesenice postane zgled dobre prakse.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni podal odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Smetišče Mala Mežakla je zlata jama za Jesenice. Nerodno je samo smrad, ki se širi. To bi lahko rešili z rešitvijo odtekajočih vod, z zgraditvijo hale nad snovmi, ki se razkrajajo.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Odpeljati je treba odpadke, ki jih podjetje Ekogor že več mesecev brezplačno skladišči na občinski parceli tik ob odlagališču Mala Mežakla. Bojim se, da so prav ti odpadki vir smradu, ki (pre)dolgo v obup spravlja domačine, ki živijo tik pod odlagališčem.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Zagotovo gre za eno večjih težav na Jesenicah. Ko je koncesionar pred leti predstavil svoj program, smo ga občinski svetniki zasuli z vprašanji. Sedanjemu županu smo očitno šli v nos. (Občinske seje so snemane in javno dostopne, zato lahko preverite). Takratna izjava župana je bila: ‘Dobro vidim, kdo bo glasoval proti.’ Občinski svetniki in občani s(m)o opozarjali, da z Male Mežakle smrdi, a si je občina zatiskala oči. Do zadnjega. Čudim se, od kod sedanji preskok, a županu je nedavno nazaj deponija začela smrdeti. Ni ok. Recimu bobu bob.
Gospod Hrženjak iz Ekogorja je dejal, da je bil požar (v sredini maja 2017 op.p.) na Mali Mežakli podtaknjen. Sama temu ne verjamem. Stvari le niso utrezno urejene.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Prepričan sem, da deponija Mala predstavlja za našo Občino velik potencial in stalen vir prihodkov za naš proračun. Odlagališče nam, občanom, hkrati zagotavlja tudi manjše zneske na mesečnih položnicah. Prihodke iz odlaganja odpadkov bomo namenili izgradnji omrežja javne infrastrukture (vodovodov, kanalizacije, ipd. ). Odlagano telo ima po opravljenih meritvah še približno 30% nezasedenih zmožnosti sprejemanja kosovnih in obdelanih odpadkov ter odpadkov iz industrije, za katere ima odlagališče dovoljenje za odlaganje. Potencial odlagališča nenevarnih odpadkov Mala še prav posebej vidim v zagotavljanju prostora, namenjenega urejenemu odlaganju gradbenih odpadkov ter posledičnemu dvigu lastnih finančnih virov. Tovrstne potrebe se nam ponujajo kot imenitna poslovna priložnost. V prihajajočem mandatu želim nadaljevati z dokončanjem asfaltiranja dovozne ceste na deponijo Mala. V času, ko na deponiji ni dejavnosti, se na omenjeni cesti ponujajo tudi možnosti uporabe športnega poligona za adrenalinske športe.
Zavedam se tudi nerešene težave z lahko frakcijo s katero se soočajo v vseh slovenskih centrih za obdelavo odpadkov, ki se kopiči na območju Male Mežakle in povzroča neprijetne vonjave. V zadnjih letih je bilo na samem odlagalnem polju narejeno res ogromno, da bi se smrad zmanjšal oz. odpravil. Odgovornost za reševanje nastale vseslovenske problematike lahke frakcije se mora prenesti na državno politiko, ki si mora zastaviti vprašanje kam jo odpeljati. Problem vidim v tem , da so bile lokalne skupnosti same odgovorne za ravnanje z odpadki, namesto da bi za to sistemsko poskrbela država z ukrepi in predvsem rešitvami. Nov minister za okolje in prostor, g.Leben, se je ob začetku njegovega mandata aktivno in resno lotil reševanja tega izziva. Ministra dobro poznam zato vem, da bo v najkrajšem času v dialogu z ostalimi deležniki našel ustrezne rešitve za to perečo težavo.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Država je obljubila, da bo do februarja 2019 odpravila težave. Vztrajali bomo, da ne bo več negativnih vplivov. Nadaljevati je potrebno projekte z vidika varovanja okolja (kot je projekt Zero waste (brez odpadkov) ter razmišljati o drugačni obdelavi odpadkov, ob najstrožjih okoljevarstvenih standardih.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Stanje gospodarstva v mestu mi poraja mešane občutke.
Vsekakor sem pristaš,da na svojem o svojem odločamo sami.
A kaj se nam dogaja?.
Acroni je v lasti ruskega lastnika, trgovine, da jih ne naštevam kot Lidl, Špar, Eurospin… so v tuji lasti.
Kaj imamo v naši lasti? Bore malo. Imamo toliko in toliko obrtnikov, ki so vezani na področje jeklarstva in to je to.
Ali kdo razmišlja, da preko sistema transfernih cen vseh teh podjetij, se dobiček odliva v matične lastnike v drugih državah. Izgleda, da pretok denarja res nima meja.
In kaj ostaja nam? Delovna mesta v jeklarstvu in trgovinah,kjer nam plače odrejajo tujci.
Nikoli do sedaj nisem dobila odgovora, jaz pa si ga že nekaj časa zastavljam :
kaj se lahko dogodi ob novi svetovni krizi, odhodu teh lastnikov iz Jesenic?
Dela v teh družbah ne bo.

Do danes nihče ni spregovoril, da če pomeni jeklarstvo plan A, je vzporedno potrebno graditi plan B, ki je oprt na lastne sposobnosti in lastne ljudi.
Vsekakor bi želela delati v svoji viziji vzpostavitvi plana B. To pa pomeni izobraževanje, izobraževanje in še enkrat izobraževanje.
Ali je res tako težko si zamisliti,da bi bila občina Jesenice tudi lahko sedež dobre medicinske oskrbe, dobre športne medicine, dobre postoperativne nege, dobre fizioterapije, domov za tretje življensko obdobje, dobrih arhitektov, ter kar je danes izredno važno dobrih obrtnikov.
Naloga občine v takem primeru je vzpostavitev pogojev za razmah drugih dejavnosti predvsem v komunalni opremi zemljišč v občinski lasti, kratkimi postopki in prijazno pomočjo občine .

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni ponudil odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Privabiti bi morala privatni sektor na območje Stare Save in področja bivše Železarne Jesenice, ki je neizkoriščeno.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

Sodeč po višini povprečne plače na Jesenicah aprila letos, ko je za nekaj evrov presegla slovensko povprečje, gospodarstvu ne gre slabo. Treba pa je zagotoviti nove poslovne površine za širitev dejavnosti, saj jih nekatera podjetja iščejo. Občina bo finančno podpirala dejavnosti, ki se bodo skladale z občinskimi razvojnimi prizadevanji.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

Občina Jesenice je gospodarsko še neizkoriščena in ima še veliko možnosti za razvoj gospodarstva. Sama vidim možnosti za razvoj na področju lesne industrije, razvoju poslovno-obrtnih cona na Blejski Dobravi in Spodnjem Plavžu, izkoriščanju vodnih virov in nadaljevanje širjenja optičnega omrežja

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Dejstvo je, da se je v času Vlade premiera Cerarja stopnja brezposelnosti na Jesenicah drastično zmanjšala. V Občini Jesenice je trenutno stopnja brezposelnosti 5,8 %. Konec leta 2014 je bila recimo zelo visoka, kar 12,6 %. Ker se je brezposelnost bistveno zmanjšala, je zagotovitev ustreznega kadra za naše uspešne gospodarstvenike eden izmed največjih izzivov s katerim se soočajo. Kot morebitni nov župan, bom, skupaj s prijazno, strokovno in hitro odzivno občinsko upravo, vsekakor izkazal mojo odprtost za sodelovanje, moje spoštovanje in seveda hvaležnost lokalnemu podjetništvu. Zakaj? Ker je vsako delovno mesto glavna os razvoja lokalne skupnosti. V mojem programu sem se osredotočil na pospeševanje malega gospodarstva in spodbujanju novih investicij, predvsem projektnih. S subvencijami bom preko razpisa podpiral podjetja, ki bodo odpirala nova delovna mesta za mlade. Kot posvetovalno telo županu bom ustanovil obrtno podjetniški strateški svet. Hvaležnost jeseniškim podjetnikom bom izkazal ob občinskem prazniku s svečano podelitvijo nagrad za posamezno podjetje in njihovo uspešno delo. Vzpostavil bom aktivnejše sodelovanje ter redno komunikacijo z lokalnimi podjetji, lastniki praznih poslovnih prostorov in degradiranih površin na Hrenovici in Pešngi.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Razgovori s podjetji kažejo, da imajo zadosti dela. Podjetje KOV( v katerem so obnovili Aljažev stolp), na primer izobražuje kader za družbo Acroni, podjetja zaposlujejo.
Občina lahko (in je tudi doslej) pomagala gospodarstvu z:
– dokumenti (Občinski prostorski načrt, ostala prostorska dokumentacija),
– izgradnjo komunalne infrastrukture (ceste, kanalizacija, vodovod, ogrevanje, razsvetljava),
– subvencijami za različne namene (zaposlovanje, manjše investicije,…).

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Gordana Ana
VIŠNAR ŽUPANČIČ
DESUS

Demografsko stanje na Jesenicah po statističnih podatkih iz leta 2010
Občina Jesenice je po št. prebivalcev t.j. 21.652 občanov ena izmed večjih občin v RS, samo mesto Jesenice šteje 13.429 prebivalcev.
Sicer pa ta podatki niso relevantni, saj jih dobimo n statističnem uradu. Je pa zaskrbljujoč podatek na temo gostota prebivalcev na m2. Na m2 živi 286 prebivalcev in tu je gosta večja kot v vsej državi (101 preb. na m2). To pripisujem ekspanzivni gradnji stanovanj, stolpnic tako v centru II kot na Plavžu. Gradnjo teh objektov pripisujem t. im. uvozu ekonomskih migrantov iz republik bivše Jugoslavije. Zanimivo pa se mi zdi to, da, da so načrtovalci take gradnje zase poskrbeli in si zgradili svoje hiše izven mesta in »pozabili« na someščane. Rekreacijskih površin ni in se sprašujem, kam tak meščan – občan lahko gre v mestu, gre lahko samo izven njega, da se izogne utesnjenih stanovanj. Potem pa se sprašujemo, zakaj so polni gostinski lokali, pa še kaj.
Je pa slika obrnjena v smislu poselitve, saj št. izseljenih iz občine presega število vseljenih.
Povprečna starost našega občana je znašala 41.8 let.
Vsi ti podatki nam povedo, da nam nikakor ne uspe ustvariti trenda, ki bi naše mlade zadržal doma, torej v domači občini, kajti trend je negativen.

Kaj storiti?
Zavzemala se bom za možnost raznolikega izobraževanja, kajti mladim je treba dopovedati, da je nujno ustvariti nova delovna mesta v različnih panogah in ne le v jeklarstvu. Treba se je usmerjati k novim znanjem, novim tehnologijam, novim idejam. Dandanes je v dobi moderni tehnologiji – računalnikov moč delati doma, biti povezan z video konferencami, svet je postal tako dinamičen, da naši mladi nikakor ne bodo delali do svoje upokojitve na način, kot so njihovi starši.
Le usmeriti jih je potrebno ter jim nuditi tudi možnost drugačnega, bolj današnjim potrebam ustreznega delovanja od start up podjetij, do pridobivanja financ preko konzorcijev, fondov.
Imam občutek, da mladi enostavno premalo vidijo in uporabljajo možnost povezav z Evropo.
Tu je važna izobrazba in še enkrat izobrazba, da si lahko krojijo kariero sami!!!
Kar pa smo po drugi strani dolžni zagotoviti, je ustvariti res občanom, posebej starejšim in starim dostojno življenje. Saj mi je jasno, da so v preteklosti zaradi neplačevanja davkov in prispevkov za različne dodatke v tedaj še Železarni Jesenice ljudje ostali na res nizkih in mizernih pokojninah. Vendar je bil družbeni standard tedaj visok in ljudje so si lahko privoščili kot letovanje kot zimsko smučanje in podobno, zaradi dobro organiziranega sindikata.
Danes je to za te ljudi samo lep spomin. Vrnimo jim možnost standarda preko občine v kulturi, športni aktivnosti, medgeneracijskem druženju, lahko se od njih mladi veliko nauče.

_____________________________________________________________

Janko PIRC, LMŠ

Kandidat ni podal odgovora.

_____________________________________________________________

Žarko ŠTRUMBL
SDS

Treba je s pametno politiko pritegniti privatni sektor, ki bo zaposloval mlade. Občina bi pa pri tem poskrbela za reševanje stanovanjske problematike.

_____________________________________________________________

Blaž RAČIČ
Zoran Račič in skupina volivcev

V zadnjih desetih letih so se Slovenci povprečno postarali za dve leti, Jeseničani za tri leta. To je jasen dokaz, da se mladi odseljujejo z Jesenic. Za mlade je treba zagotoviti delovna mesta in stanovanja, še pred tem pa je treba vzpostaviti sodoben mladinski center s prenočišči za mlade.
Treba je ekološko sanirati zemljišča na območju nekdanje martinarne (vzhodno od pošte in Lidla), ki so v lasti SIJ Acronija. Ob omejenih prostorskih možnostih drugih večjih prostih površin za gospodarsko dejavnost in ustvarjanje novih delovnih mest za mlade v občini ni. Treba je zagotoviti nova stanovanja za mlade (družine), denimo na Hrenovici.

_____________________________________________________________

Alma REKIĆ
Levica

To je problematika na katero smo v listi Jeseniška alternativa opozarjali že pred lokalnimi volitvami 2014 pa se žal tukaj ni kaj spremenilo. Razvoj Občine Jesenice mora temeljiti na trajnostnem razvoju – na vseh področjih in v vseh temeljnih pogledih. Trajnostni razvoj, ki je ključni del naše dolgoročne vizije, pomeni, da občina s svojim obstojem in z delovanjem spoštuje in zadovoljuje potrebe vseh današnjih ter prihajajočih generacij; kajti le spoštovanje do sočloveka, družbe, kulture in narave, pa tudi svoje lokalne skupnosti in njene zgodovine ter naravnih danosti pomeni, da ob lastnem razvoju omogočimo razvoj tudi vsakemu drugemu posamezniku in družbi kot celoti.

_____________________________________________________________

Miha REBOLJ
SMC

Dejstvo je, da na ne moremo biti ponosni in je treba narediti vse, da se bo čim več mladih, bodočih soustvarjalcev mestnega življenja, odločilo, da se vrnejo nazaj, da bi pri nas dobili zaposlitev in tudi tukaj živeli. Mladi danes po zaključku šolanja odidejo v tujino, kjer si naberejo kompetenc, veščin in znanja potem pa jih mora lokalna skupnost z ustreznim podpornim okoljem prepričati v njihov vrnitev. Še naprej je potrebno krepiti sodelovanje med starejšimi, izkušenimi generacijami in zagnanimi mladimi na drugi strani. Občine Jesenice je nosilka naziva Mladim prijazna občina, kar dokazuje, da sodelovanje in delovanje z mladimi obrodi sadove. Kot sem že omenil v zgornjih odgovorih bom omogočal spodbudno okolje za zaposlovanje mladih ter mladim omogočal prijaznejše bivanje in preživljanje prostega časa v naši lokalni skupnosti. Tukaj predvsem ciljam na zagotovitev osrednjega mladinskega prostora. V kolikor bi želeli v relativno kratkem času pristopiti k reševanju tega izziva, je po mojem mnenju stavba Tržnice na Stari Savi v tem trenutku najboljša lokacija. Mladim bom v Kabinetu župana vsekakor ponudil možnost sedeti za isto mizo, da bi skupaj sooblikovali njihovo prihodnosti na Jesenicah.

_____________________________________________________________

Tomaž Tom MENCINGER
SD

Staranje prebivalstva je trend v razvitem svetu, v Sloveniji in občini Jesenice. Tu ima svojo vlogo tudi bližina meje.
Ukrepi, ki lahko prispevajo, da se mladi odločajo za bivanje tu:
izobraževanje (tudi dijaški dom), delovna mesta (zaposlitev) in stanovanje (fond neprofitnih stanovanj, mlade družine), urejeno okolje (otroška igrišča,…)
Občina je ustanoviteljica Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, prizadeva si za obnovo Srednje šole Jesenice (program, prostori) in bo spremljala te postopke.

_____________________________________________________________

Opomba: odgovori kandidatov so objavljeni v surovi obliki. Tokrat spričo obilice teksta manjkajo tudi povezave do prejšnjih vprašanj/odgovorov, ampak … saj si jih bralci znate poiskati tudi sami, mar ne?

Še po šest vprašanj/odgovorov čaka na objavo v zadnjem tednu pred volitvami. Potrudil se bom, da boste teh šest vprašanj in odgovorov prebrali v dveh člankih v prihodnjih dneh. Prav tako nameravam kandidate pozvati, da tik pred volilnim molkom še sami nagovorijo volivce s temo po svoji izbiri. Temu lahko rečemo tudi zaključni nagovor. 

Število oddanih glasov v anketi se bliža tisoč tristotim. Odstotkovno razmerje glasov je stabilno že kakih deset dni in če je anketa vsaj malce odraz dejanskega razpoloženja volivcev … no, ta stavek naj dokonča vsak bralec sam.

Vnovič pa spotoma tudi o zanimivi iniciativi, imenovani “Iniciativa Q”. Vse skupaj bi se dalo opisati s formulacijo: plačilni sistem prihodnosti. Za zdaj tiste, ki se odločijo za sodelovanje, sistem nagrajuje z ZASTONJ-skimi enotami, imenovanimi Q. Mojemu vabilu se je v zadnjih dneh odzvalo lepo število bralcev, zato povezavo znova objavljam tudi tule. Tekst je v angleškem jeziku, upam pa, da mi bo kaj kmalu uspelo skupaj spraviti tudi kaj slovenskega na to temo. Konec koncev pa – tudi, če ne razumete angleško, se še vedno lahko vpišete. Stane vas nič. Se spomnite tistih, ki so prvi začeli z bitcoini? Danes so milijonarji; seveda ne vsi, pač pa le tisti, ki so jih “narudarili” dovolj. Česa podobnega seveda ne morem obljubiti tistim, ki bi poskusili s Q-ji, saj tisti, ki so vse skupaj spravili v obtok, pravijo, da ne gre niti približno za podobno zadevo, kot je šlo pri kripto valutah.
Kliknite torej na povezavo, izvedite več in se vpišite:

https://initiativeq.com/invite/Smskq7i3Q

[socialpoll id=”2524137″]
(Visited 3 times, 1 visits today)