web analytics
24. januarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

NEIZPROSEN V BOJU PROTI KORUPCIJI – kazensko ovadil pet gorenjskih županov

Enkrat pač mora biti dovolj! Ljudje na teh prostorih smo ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja, ko je Slovenija še imela dokajšen ugled na prostoru nekdanje države, s pomočjo pridnih gospodarstvenikov pa v precejšnji meri tudi zunaj svojih meja, vse prelahko nasedli nekaj četicam (strateško razporejenih po strankah) pretkanih politikov, ki so nas – kakor bi moralo biti dandanes jasno vsakomur: vsak z nekimi računicami – odvlekli iz tedanje skupne države. Vrstile so se floskule, ki gredo rade v ušesa (visoke plače, demokracija, druga Švica), dandanes pa je jasno, da po tridesetih letih ni ostalo od vseh visokoletečih obljub – prav nič. Dobesedno nič.

Ni namen tega članka polemizirati o tem, ali je bil odhod iz Jugoslavije za ta narod pravilna poteza, ali bi se morda bolj splačalo več energije vložiti v demokratizacijo tedanje družbe. Ostaja dejstvo, da je t.i. samostojna Slovenija, ki pa to že dolgo ni več, postala mačeha lastnim državljanom. Jasno, nekaterim je všeč ena politična smer, drugim vneto druga, večina pa je takih, ki se s politiko nič kaj dosti rada ne ukvarja. Ampak v tem je catch 22 – lahko se nekdo ne briga za politiko, a politika se hudičevo vtika v življenje slehernika. Kakor je videti v zadnjem času, ko je na oblasti še posebej brezsramna kamarila, pa tovrstno vtikanje nikakor ni v korist malemu človeku.

In prav na tej točki bomo prekršili naše lastno načelo, da o politiki na teh straneh ne bomo pisali prav dosti …

Državljansko gibanje Resni.ca. 

Eden od tistih, ki mu je v zadnjih nekaj letih očitno najbolj jasno, da se je strankokracija s korupcijo zajedla prav v vse pore naše družbe, je prodorni kranjski lokalni politik Zoran Stevanović. Osemintridesetletnik je od leta 2014, odkar je politično aktiven, stopil že na marsikateri žulj. Na zadnjih županskih volitvah v Kranju, največjem gorenjskem mestu, se je prebil v drugi krog in resno izzval kasnejšega zmagovalca, ki je imel močno podporo ene izmed vzorčnih strank, ki v tej državi predstavljajo pojem – strankokracija. Z imenovanjem jim ne bomo po nepotrebnem delali reklame.

Zoran Stevanović je vodja gibanja, ki ga imenuje Državljansko gibanje Resni.ca. Da bi tudi bralci, ki možaka še ne poznajo, dobili nekaj osnovnih informacij, jih bomo tule nanizali. Stevanović pravi, da je v državi, pa tudi na lokalnih ravneh, možna drugačna politika, kot je bila v veljavi v zadnjih 30 letih. Pri tem omenja politiko, ki bi delovala v korist ljudi (in ne le elit). Pravi, da za politiko v korist malih ljudi ne bi smela biti pogoj – iz vseh mogočih virov financirana – podpora medijev, lobijev in sivih eminenc iz ozadij … sam jim reče politični zombiji. Za svojo politično grupacijo trdi, da je s pomočjo poštenih državljanov postala najpopularnejša politična opcija na spletnih socialnih omrežjih. Samozavestno tudi trdi, da je najpopularnejši politik med mladimi. Svoje politično udejstvovanje bazira na boju proti korupciji, v kateri smo Slovenci tudi po mednarodnih ugotovitvah povsem v svetovnem vrhu. Stevanović tudi pravi, da lažna delitev Slovencev na “leve” in “desne”  to državo sistematsko uničuje že vse od njenega nastanka. Zavzema se za znižanje davkov, kar bi po njegovem prineslo povišanje plač (zaradi znižanih davkov in prispevkov), pa za zmanjšanje zunanjega dolga in posledično povečevanje suverenosti države ter za močno gospodarstvo. Pravi tudi, da bi zdravstvo moralo biti javno namesto državnega, ki ga poznamo sedaj.

Do sem je načeloma vse lepo in prav. Marsikdo pa bo ob tem pripomnil, da politiki pač radi servirajo všečne floskule in Stevanović pri tem ni nobena izjema. Da pa ga niso samo prazne besede, je dokazal, ko se je spustil tudi v sodni boj z lokalno strankokracijo, saj je …

Potem, ko se je Višje sodišče postavilo na njegovo stran, “najpopularnejši politik med mladimi” kazensko ovadil pet gorenjskih županov

Zadeva pa je naslednja: Višje sodišče v Ljubljani je v zadevi »Komunala Kranj – razrešitev direktorja« ugodilo Stevanovićevim pritožbam. Razveljavilo je prejšnje odločitve Okrožnega sodišča (OS) v Kranju in Stevanoviću dopustilo stransko intervencijo pri zastopanju Komunale Kranj v imenovani zadevi.

Stevanović je prav danes v zvezi s tem na Okrožno državno tožilstvo v Kranju podal kazensko ovadbo zoper Matjaža Berčona, izvajalca pooblastil direktorja Komunale Kranj. Očita mu, da je storil kaznivo dejanje Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257/I in 257/III členu KZ-1, s tem, da je kot javni uslužbenec od 24.2.2020 dalje zlorabljal pooblastila in funkcijo direktorja javnega podjetja, s čimer je pridobil protipravno premoženjsko in nepremoženjsko korist.

Enako kaznivo dejanje Stevanović Berčonu očita za dan 5.5.2020, ko je kot nosilec pooblastil direktorja Komunale Kranj, javno podjetje, d.o.o., zavedel OS v Kranju in naklepno podal tak odgovor na tožbo zoper sklep, ki se nanaša na njegovo razrešitev, da je sodišče izdalo nepravnomočno zamudno sodbo na škodo javnega podjetja Komunala Kranj d.o.o., ki naj bi ga Matjaž Berčon zastopal.

Z vsemi utemeljenimi dokazi je bila podana kazenska ovadba tudi zoper kranjskega župana Matjaža Rakovca, ker je v steku storil kaznivo dejanje Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257/I in 257/III členu KZ-1, ker je izrabil svoj položaj in ni opravil uradne dolžnosti, ker je od dne 24.2.2020 dalje, omogočal in pomagal Matjažu Berčonu, da je nezakonito zlorabljal funkcijo direktorja podjetja Komunala Kranj, javno podjetje. d.o.o.

Nadalje Stevanović Rakovcu očita sklic nezakonite seje skupščine družbe v popolnoma novi sestavi na dan 16.3.2020. Na seji so ugotovili »ničnost« sklepov o razrešitvi direktorja in imenovanju nove vršilke dolžnosti direktorice. Stevanović v tožbi trdi, da je bila skupščina nezakonita, saj aktualna družbena pogodba v tistem času ni poznala tovrstne skupščine. Nova družbena pogodba je bila sprejeta šele 15.6.2020 in v Ajpes vpisana 26.6.2020. Skupščina je tudi sprejela »ničnost« sklepov in ne »izpodbojnosti« (kar bi pomenilo, da so sklepi veljali do tega dne). »Ničnost« pa lahko ugotavlja samo sodišče. Stevanović pravi tudi, da bo na Okrožno sodišče v Kranju podana tožba za ugotavljanje ničnosti sklepa, ki ga je sprejela skupščina pod vodstvom Matjaža Rakovca. To pa bi v resnici pomenilo, da je Matjaž Berčon še vedno nezakoniti nosilec pooblastil direktorja Komunale Kranj.

Zapis Z.S. od 6. decembra 2019

Poleg Berčona in Rakovca kazensko ovadil še pet drugih oseb

Ob tem, da je Zoran Stevanović kazensko ovadil – po njegovem nezakonitega – šefa kranjskega komunalnega podjetja ter šefa Mestne občine Kranj, so si ovadbe prislužili tudi Franc Čebulj (župan občine Cerklje na Gorenjskem), Ivan Meglič (župan občine Naklo), Andrej Karničar (župan občine Jezersko), Ciril Kozjek (župan občine Šenčur) in Jože Cuderman (občinski svetnik in pooblaščenec občine Preddvor). Stevanović jim očita kaznivo dejanje Zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po 257/I in členu KZ-1 in sicer na način, da so izrabili svoj položaj in niso opravili uradne dolžnosti, saj so kot člani skupščine podjetja Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., dne 15.6.2020 glasovali za sklep, da se zoper tožnika (torej Zorana Stevanovića), poda kriva kazenska ovadba za kaznivo dejanje Nevestno delo v službi po 258. členu KZ-1.

Vsi ovadeni naj bi dobro vedeli, da Stevanović očitanega kaznivega dejanja ni storil, saj nikoli ni bil zaposlen v podjetju Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. Kakor pravi tožnik, naj bi ovadeni z medijsko odmevnostjo celotne zadeve tožniku naklepno želeli prizadejati škodo. V svojem naklepu so deloma tudi uspeli. S tem so po mnenju Stevanovića navedeni storili težjo obliko kaznivega dejanja Krive ovadba po 285/V členu KZ-1saj naj bi ga z zlorabo uradnega položaja naznanili za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, pri čemer so vedeli, da ga ni storil.

Zanimivo je, da jih je na to dejstvo še pred samim glasovanjem opozoril tudi župan občine Medvode, Nejc Smole, ki se je glasovanja vzdržal.

Še nekaj zanimivih dejstev o “hobotnici”

Da so nekatere zadeve v zvezi s kranjsko komunalo čudne, opiše tudi dejstvo, da je pooblaščenka občine Cerklje na Gorenjskem v zgoraj opisani zadevi Odvetniška družba Jereb d.o.o iz Kranja, ki jo vodi Petra Jereb. Gre za bivšo soprogo direktorja občinske uprave MO Kranj Bora Rozmana, kar seveda samo po sebi ni nič spornega. Bolj je “zanimivo” dejstvo, da imenovana odvetniška pisarna v imenu občine Cerklje na Gorenjskem v zvezi z zgoraj opisanimi dejanji tudi toži Komunalo Kranj, hkrati pa jo v vrsti postopkov tudi zastopa.

Iz aplikacije Erar izhaja, da je odvetniška družba Jereb d.o.o. v letu 2020 Komunali Kranj zaračunala za 37.894,37 EUR storitev, medtem pa občini Cerklje na Gorenjskem ni izdala nobenega računa, kljub temu, da je v njenem imenu tožila Komunalo Kranj. Zaradi hude kolizije interesov je bila podana pritožba zaradi kršitev pri opravljanju odvetniškega poklica, zaradi kršitev določil 47. člena Kodeksa odvetniške poklicne etike in tudi 5/2 člena Zakona o odvetništvu, s predlogom za uvedbo pritožbenega postopka pred Komisijo za etiko pred disciplinsko komisijo odvetniške zbornice.

Zahteva po takojšnjem odstopu

V zvezi z vsem dogajanjem, ki smo ga opisali v članku, Zoran Stevanović zatrjuje, da gre v zadevi za hujšo korupcijo, za katero verjame, da ima utemeljene dokaze. Pravi, da kot svetnik mestnega sveta MO Kranj, zato poziva kranjskega župana Matjaža Rakovca k takojšnjemu odstopu. 

Ker pa je nam še naprej zoprno početje ukvarjanje s politiko – takoj si namreč obtožen “navijanja” bodisi za eno, bodisi za drugo stran – bralcem ob tem v presojo prepuščamo, ali gre v primeru Stevanovića res za neizprosnega borca zoper korupcijo, kakor smo zapisali v naslovu. Ob tem želimo eksplicitno zapisati, da ne glede na to, kako je morda komu videti tale zapis, v članku ne gre za propagando za omenjenega politika. Mu pa s čiste radovednosti že dlje časa sledimo in zdi se, da ima možak v marsičem preprosto – prav. Prav tako bralcem v presojo prepuščamo tudi, ali držijo njegove trditve, da je najpopularnejši lokalni politik na spletnih socialnih omrežjih ter med mladimi.

Če pa se ob tem nekoliko ozremo še širše po Gorenjski in se spomnimo na zagrizen boj jeseniške občinske svetnice Alme Rekić s tamkajšnjimi mlini na veter … pardon, komunalo in oblastno-politično-gospodarsko hobotnico, bomo pa menda že ponudili povsem novo snov za razmišljanje.

Ostane pa dejstvo, da bo Avgijev hlev slovenske politike potrebno očistit temeljito, če si ljudje na teh prostorih še kdaj želimo prebivalstvu in njegovim potrebam – in ne le elitam in njihovim potrebam – prijazne oblasti in načina vladanja. Zakaj pa ne bi simbolično začeli prav pri – komunalah?

OPOMBA: vse fotografije v članku so z dovoljenjem Z.S. snete z njegovega Facebook profila

Advertisements