web analytics
28 novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Najprej poskrbijo, da propadete. Potem vam ponudjo pa puf …

Slovenski podjetniški sklad je objavil razpis z namenom zagotovitve ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne in Zahodne Slovenije ter hitrega in ugodnega financiranja za omilitev posledic epidemije na gospodarstvo. S sredstvi v skupni višini 56,6 milijonov evrov, bi lahko v letih 2020 in 2021 skupno podprl okoli 2.200 projektov , od tega do konca leta 2020 kar 400 podjetij, ki so utrpela škodo zaradi vpliva izbruha COVID -19.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba ter zadruga, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni las ter so utrpela škodo zaradi vpliva COVID19.

Namen produkta P7- 2 2020 COVID Mikrokrediti – namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. Covid sklad skladov

  • Pridobitev P7-2 2020 COVID  Mikrokrediti
   1. korak:

   • Vloga za financiranje P7-2 2020 COVID Mikrokrediti – dostopna na ePortalu
    V kolikor se vlagatelj odloči za strokovno pomoč, lahko ob registraciji svojega podjetja ali kasneje, doda pooblaščenca za pripravo in oddajo vloge. Vlagatelj lahko določi pooblaščenca le, če je ta tudi registriran na ePortalu Sklada.
   • Vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe (sestavni del vloge za financiranje)
   • Vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo (sestavni del vloge za financiranje)

   2. korak: Ustrezne finančne priloge

   3. korak: Pošiljanje vloge

   Dokumentacijo ki sestavlja popolno vlogo v skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, se odda  na ePortal Sklada.
   Popolna dokumentacija oddana na ePortal obsega; 

     • vlogo za financiranje (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
     • vprašalnik za ugotavljanje politične izpostavljenosti osebe  (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),
     • vprašalnik za ugotavljanje povezanosti z visoko tvegano državo  (digitalni strežniški podpis pooblaščene osebe za zastopanje),  
     • potrdilo FURS o plačanih davkih in prispevkih,
     • obrazec 1: Pooblastilo za potrebe preverjanja podatkov pri FURS
     • bonitetno oceno s.BON-1 (ali eS.BON )
     • revidirano letno poročilo, v primeru, ko je kreditojemalec zakonsko zavezan k izdelavi konsolidiranega letnega poročila in še ni objavljeno na spletni strani AJPESA in
     • dokazila glede vpliva izbruha nalezljive bolezni COVID19 na poslovanje podjetja v obdobju od februarja 2020 do oddaje vloge na Sklad.

 • Več informacij o razpisu P7-2 2020 COVID Mikrokrediti vam je na voljo na telefonskih številkah:
  • Boris Ritlop (02) 234 12 88
  • Bojana Mikeln (02) 234 12 74
  • Jasna Kepnik (02) 234 12 42
  • mag. Boštjan Vidovič (02) 234 12 64 ali na e-pošti:bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si

SPS bo mikrokredite ponudil iz sredstev Sklada skladov v kombinaciji z drugimi viri.

covid logo

 

Naslovna slika: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

2 min read
5 min read
1 min read