web analytics

IMATE ZA NAS KAKO INFORMACIJO? PIŠITE NAM NA:

5 julija, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Na Lipcah bodo začeli z deli

Delite:

Podjetje VGP d.d., ki bo izvajalec del komunalne infrastrukture v naselju Lipce, bo v prvi polovici meseca julija pričelo z deli. Izvajala se bodo predvidoma do konca decembra 2020. Poleg izgradnje kanalizacije za odpadno vodo, s katero bo omogočena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za objekte v naselju Lipce, bo zgrajen tudi povezovalni kanal z razbremenilnikom in cevnim zadrževalnim bazenom, preko katerega bodo na čistilno napravo Jesenice speljane odpadne vode z Blejske Dobrave.

Načrtovana je izgradnja kanalizacije s črpališčem, tlačnim vodom, NN elektro priključkom, razbremenilnikom in zadrževalnim bazenom, pa delna obnova vodovoda, obnova cestišča z izgradnjo dveh ponikovalnih vrtin za odvajanje meteornih vod, obnova cestne razsvetljave in rekonstrukcija križišča h kampu Perun. Le-ta se bo izvedla najprej.

Fabrka

Na omenjenem območju so v času trajanja del predvidene delne in popolne zapore cestišča. Izvajalec gradbenih del bo zagotavljal peš dostop do stanovanjskih objektov. V kolikor bo to mogoče, bo možen tudi dostop z avtomobilom. Za razumevanje in upoštevanje prometne ter ostale signalizacije na gradbišču se odgovorni vnaprej zahvaljujejo.

Vsa morebitna dodatna vprašanja lahko krajani naslovijo na Andreja Babiča (tel. št. 04 5869 222) ali pa na elektronski naslov obcina.jesenice@jesenice.si.

 

Delite:
Advertisements
x