web analytics

IMATE ZA NAS KAKO INFORMACIJO? PIŠITE NAM NA:

4 avgusta, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

MO Kranj podelili certifikat “Voda iz pipe”

Delite:

Pred dnevi je na slavnostnem dogodku na Gospodarski zbornici Slovenije župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec prejel certifikat Voda iz pipe in se s podpisom zavezal, da bo občina v poslovnih prostorih in na dogodkih, ki jih organizira, ponujala pitno vodo iz pipe. Prav tako bo k pitju vode iz pipe spodbujala svoje zaposlene, partnerje, podizvajalce in ostale deležnike in tako ozaveščala, da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo ter da je pitje vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi. Mestna občina bo pitno vodo iz pipe stregla v steklenih vrčih in kozarcih ter se bo, kadar bo le mogoče, izogibala ponujanju predpakirane vode.

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je ob prejemu certifikata povedal: 

Takšni projekti, ki spodbujajo zdrav odnos in skrb za okolje, so zelo dobrodošli in nujni. V Kranju pijemo kakovostno vodo in res ne vidim razloga, da bi posegali po ustekleničenih vodah, po možnosti celo v plastenkah. K pridobitvi certifikata bom pritegnil tudi kranjske javne zavode, vse z namenom, da ohranjamo vrednoto, ki nam jo podarja narava.

V Kranju sta certifikat sicer že pridobili Komunala Kranj in OŠ Simona Jenka.

Iniciativa je nastala na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje.

V pravkar iztekajočem se tednu, se je sicer kar 11 organizacij pridružilo skupini okoljsko odgovornih podjetij in inštitucij, ki so se odzvale na družbene potrebe in pereče okoljske problematike ter uvedle ukrepe za zmanjšanje odpadkov in spodbujanja pitja vode iz pipe. Prakso uživanja predpakirane vode so nadomestile z bolj trajnostnim ravnanjem ter se na ravni celotne organizacije zavezale k uživanju pitne vode iz pipe, ki je v Sloveniji ena najdragocenejših naravnih dobrin in je zapisana v ustavo kot temeljna človekova pravica. Organizacije so svoja prizadevanja potrdile s prejemom certifikata Voda iz pipe, ki ga podeljuje Zbornica komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Hierarhija učinkovitega ravnanja z odpadki veleva, da je najboljši odpadek tisti, ki ga ni. Zlasti je pomembno, da se nepotrebnemu ustvarjanju odpadkov izognemo tam, kjer teh odpadkov nastaja največ, obenem pa lahko njihov nastanek tudi najlažje preprečimo – to je pri plastičnih izdelkih za enkratno uporabo. Med te izdelke spadajo nakupovalne vrečke, slamice, plastični kozarčki, palčke za ušesa in drugi izdelki, za katere je značilno kratko obdobje uporabe, preden jih zavžemo. Velik del teh odpadkov predstavljajo tudi plastenke. Na letni ravni v Evopi nastane 26 milijonov ton plastičnih odpadkov, zato je Evropska unija začrtala jasno smer ravnanja s plastičnimi izdelki in zapovedala ukinitev prodaje določenih plastičnih izdelkov za enkratno uporabo do leta 2021, določila pa je tudi dolgoročne cilje glede zbiranja plastenk.

 

V Sloveniji so se v luči čedalje bolj zaostrenih razmer na področju ravnanja z odpadki številne organizacije odzvale na potrebo po skupnem ukrepanju in preventivnem delovanju za zajezitev nastajanja odpadkov ter prepoznale svojo vlogo v družbi kot nosilci sprememb in promotorji dobrih praks. V svojih prostorih so ukinile prakso uživanja predpakirane vode, s čimer širijo zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi, doprinašajo k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa ter prispevajo k zdravju in dobrobiti zaposlenih.

Prejemniki certifikata Voda iz pipe, ki jih je doslej že preko 65, segajo od zasebnih in javnih podjetij do občin, vrtcev, osnovnih šol, trgovin, gostinskih in turističnih obratov, bank in državnih inštitucij. 23. junija 2020 so certifikat Voda iz pipe pridobila podjetja A1 Slovenija, d.d., Petrol d.d., Knauf Insulation d.o.o. in NIL d.o.o., komunalni podjetji JKP Brezovica d.o.o. in Komunala Radgona d.o.o, občine Kranj, Rogaška Slatina in Velika Polana, vrtec Laško in Gospodarska zbornica Slovenije. Raznovrstnost organizacij kaže na to, da je v procesu doseganja trajnostno naravnane in okoljsko odgovorne družbe pomemben prav vsak deležnik, ki lahko pomembno prispeva k zmanjševanju odpadkov in varovanju vodnih virov.

Osnovno načelo vode je, da teče. Tista voda, ki jo zapremo, ustekleničimo, je neživa voda in v Sloveniji imamo srečo, da lahko na vsakem koraku uživamo tekočo, živo vodo. To, da lahko uživamo vodo iz pipe, ni samoumevno. Na nas vseh nas je, da živo vodo ohranimo za bodoče generacije skladno z zavedanjem, da se naša ravnanja na kopnem odražajo neposredno v kakovosti naših voda,

je na podelitvi certifikata Voda iz pipe poudaril biolog in ekolog prof. dr. Mihael J. Toman.

 

O certifikatu “Voda iz pipe”

Slovenija ima številne vodne vire ter se po količini in kakovosti vode uvršča v sam evropski vrh. Kljub temu da imamo v Sloveniji zdravo in kakovostno pitno vodo, se pogosto dogaja, da mnogi raje posegajo po predpakirani vodi, to je po vodi v plastenkah in drugi embalaži, ki okolje obremenjuje veliko bolj kot voda iz pipe.

V podjetjih in drugih organizacijah je pogosta praksa, da na sestankih, srečanjih in drugih dogodkih ponujajo predpakirano vodo ali imajo v svojih prostorih avtomate s predpakirano vodo.

S podeljevanjem certifikata Voda iz pipe želimo organizacije spodbuditi, da v svojih prostorih in na dogodkih, ki jih organizirajo, ponujajo pitno vodo iz pipe in k njenemu pitju spodbujajo tudi zaposlene, partnerje in ostale deležnike. Obenem želimo širiti zavedanje, da je pitje pitne vode iz pipe bolj zdravo in okolju prijaznejše kot poseganje po predpakirani vodi.

Naš cilj je, da pitje pitne vode iz pipe postane vsakodnevna praksa v organizacijah ter prva izbira zagotavljanja vode pri organizaciji dogodkov.

Iniciativa je nastala na pobudo Zbornice komunalnega gospodarstva in je del vseslovenske komunalne pobude Skupaj za boljšo družbo. Podpornika iniciative sta Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za zdravje.

Kakšne so prednosti pridobitve certifikata za podjetja in organizacije?

  • Pokazali boste, da vam skrb za okolje in ohranjanje naravnih virov ni samo vrednota, temveč način delovanja.
  • Prispevali boste k zmanjševanju količine odpadkov in ogljičnega odtisa tako znotraj vašega podjetja kot tudi na dogodkih, ki jih organizirate.
  • Prispevali boste k zdravju in dobrobiti vaših zaposlenih.
  • Izpostavljeni boste kot primer dobre prakse na spletni strani Zbornice komunalnega gospodarstva in na dogodku ob podelitvi certifikatov.
  • Pridobili boste paket materialov (plakati, nalepke, spletna gradiva), ki jih lahko uporabite v komunikaciji z deležniki in so vam v pomoč pri spreminjanju politike zagotavljanja pitne vode v vaših poslovnih prostorih.
  • Prejeli boste začetni paket v obliki vrča in paketa kozarcev Steklarne Hrastnik z logotipom pobude ter popust pri vseh nadaljnjih nakupih vrčev in kozarcev.

Zainteresirana, ki imajo morebitna dodatna vprašanja glede postopkov in pogojev za pridobitev certifikata Voda iz pipe ali bi želeli izvedeti več, nam pišite na e-naslov komunala@gzs.si ali nas pokličite na telefonsko številko 01 5898 484.

Vira informacij: Katja Štruc, MO Kranj ter GZS

Delite:
Advertisements
x