web analytics

IMATE ZA NAS KAKO INFORMACIJO? PIŠITE NAM NA:

4 avgusta, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

MEDVODE: brezplačno svetovanje v obliki prvega pravnega nasveta

Delite:

V občini Medvode bodo v juliju 2020 ponovno uvedli možnost brezplačnega svetovanja v obliki prvega pravnega nasveta. Osnovni namen projekta, ki ga financira Občina Medvode, je nudenje pravne pomoči občanom v občini Medvode s ciljem odprave socialnih stisk, urejanja najpomembnejših življenjskih situacij in preprečevanja poglabljanja težav s pravočasnim zavarovanjem pravic.

Svetovanje bo potekalo na sedežu občine enkrat mesečno po predhodnem naročanju in bo brezplačno za vse občane Medvod. Svetovanje glede določenega pravnega problema načeloma traja do pol ure in obsega svetovalni razgovor in podajanje osnovnih informacij o pravnem položaju (kakšna pravna sredstva ima občan na voljo, kako potekajo določeni postopki, možnosti izvensodnega reševanja sporov in pridobivanja brezplačne pravne pomoči itn). Projekt je zastavljen kot prvi pravni nasvet občanom s področij pravdnih in nepravdnih postopkov, družinskega prava, dedovanja, upravnih zadev, stvarnega prava, stanovanjske problematike, delovnega prava, pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja, socialnih pravic, obligacijskega prava.

Pravno svetovanje bo izvajal Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja, ki je nevladna, neprofitna organizacija, ki pomaga posameznikom in ranljivim skupinam (invalidi, žrtve družinskega nasilja, žrtve trgovine z ljudmi, starejši…) pri varstvu in uresničevanju temeljnih pravic skozi pravno svetovanje, informiranje, zagovorništvo, izobraževanje, sestavo pravnih mnenj in analiz ter skozi javno participacijo vpliva na procese odločanja v državi. PIC pogodbeno sodeluje z različnimi društvi, ki delujejo v javnem interesu in združujejo marginalizirane skupine in prav tako v nekaterih občinah nudi brezplačno pravno svetovanje občanom v obliki prvega pravnega nasveta. S svojo dolgoletno prakso in prepoznavnostjo se PIC zavzema za varovanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin ter za pravno in socialno državo v demokratični ureditvi. Pri vsakodnevnem delu se pravniki srečujejo z najrazličnejšimi kršitvami pravic, pri čemer se ugotavlja, da je dostop do brezplačne pravne pomoči v državi neustrezno urejen. Postopek odločanja traja predolgo, pri učinkovitem varstvu pravic pa sta ravno ažurnost in pravočasnost temeljna predpostavka uspeha, zato si PIC prizadeva razširiti dostop do brezplačnega prvega pravnega nasveta.

Svetovanje bo potekalo v drugi polovici leta vsak zadnji petek v mesecu, in sicer osebno, na sedežu Občine Medvode od 8-13 h. Na svetovanje se je treba predhodno naročiti. Naročanje je možno vsak delovnik od 9-14 na telefonski številki 01/521-18-88 ali po elektronskem naslovu pic@pic.si.

Letošnji datumi svetovanja: 31. 7., 28. 8., 25. 9., 30. 10., 27. 11. in 18. 12. 

Vir naslovne fotografije: KLIK
Vir informacij: KLIK

 

Delite:
Advertisements
x