web analytics
29. novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Tale naš portal Gorenjska Online večinoma vegetira na malo za šalo, malo zares novicah. Občasno pa ponudimo tudi kako resnejšo temo, intervju, kolumno, pa kako posebno interesantno pismo bralcev, ali pa bralcem koristno informacijo. Ena takih je pred dnevi našla pot do nas na – kar se same informacije tiče – nenavadnem prizorišču: v hokejski dvorani.Ocenjujemo, da gre za lepo in plemenito zadevo, pa smo se odločili, da tistim, ki na spodaj opisani način želijo orati ledino, po svojih močeh (z objavo) skušamo nuditi podporo.

 

KRATKA PREDSTAVITEV ZAVODA LEPA SI

Zavod Lepa si je bil kot izvajalec osebne asistence ustanovljen leta 2019 na Jesenicah. Namen osebne asistence je omogočiti polnoletnemu posamezniku z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami na vseh področjih življenja enake možnosti, večjo neodvisnost, aktivnost in enakopravno vključenost v družbo. Glavni cilj je torej čim večja samostojnost posameznika tako na področju skrbi zase, kakor tudi udejstvovanja v družbi, doživljanja in spoznavanja novih stvari, pridobivanja novih izkušenj in poznanstev. Ustvanovitelja zavoda Jerneja in Peter Oblak sta tudi sama starša mladostnika s posebnimi potrebami, od tu pa izhaja tudi ime, saj je ena glavnih fraz njunega mladostnika, ki jih nameni nežnejšemu spolu:

Lepa si.

Zavod je v avgustu letos razširil svojo dejavnost. Novost je, da sprejemajo nove uporabnike osebne asistence, posledično bodo lahko zaposlili nove osebne asistente, tako uporabnikom kot osebnim asistentom pa bodo nudili strokovno pomoč in podporo. Skrbeli bodo tudi za stalna izobraževanja, saj je temeljni cilj zagotavljati visoko kakovostne storitve. Strokovna vodja zavoda Veronika Šuštar ima dolgoletne izkušnje na področju dela z osebami s posebnimi potrebami in njihovim svojci.

Ustanovitelja zavoda Jerneja in Peter Oblak sta tudi sama starša mladostnika s posebnimi potrebami, od tu pa izhaja tudi ime, saj je ena glavnih njegovih fraz, ki jih nameni nežnejšemu spolu: LEPA SI.

Pravico do osebne asistence lahko uveljavlja invalidna oseba, ne glede na njegov dohodek ali vrsto premoženja, izpolnjevati pa mora naslednje pogoje:

  • Da potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev

  • Je državljan RS s stalnim prebivališčem v RS ali tujec s stalnim prebivališčem v RS

  • Je star 18 do 65 let

  • Bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe

  • In potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

O pravici do osebne asistence odloča center za socialno delo, kjer posameznik odda svojo vlogo. V kolikor je vloga popolna in ustreza kriterijem, posameznika obiščeta izvedenca komisije s katerim opravita razgovor in izdelata mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence. Odločbo o pravici do osebne asistence nato izda center za socialno delo. Po prejeti odločbi izbere posameznik izvajalca, med katerimi je zdaj torej tudi zavod Lepa si s sedežem na Jesenicah.

Prav tako v avgustu je kot druga aktivnost začela v zavodu Lepa si delovati skupina za osebe s posebnimi potrebami in različnimi oblikami invalidnosti; omogoča se jim kvalitetno preživljanje prostega časa z druženjem, glasbenimi aktivnostmi, ustvarjanjem, družabnimi igrami in vključevanjem v zunanje okolje. V skupino se lahko vključi vsak, ki ima željo po druženju in spoznavanju novih stvari ne glede na vrsto in stopnjo primanjkljajev oziroma invalidnosti. Skupina bo sprva delovala enkrat tedensko v dopoldanskem času, cilj pa je povečati obseg tovrstne storitve ter zagotoviti prostor in kraj, kamor se bodo ti posamezniki lahko vključevali tudi v primeru, ko za njih ne bo zagotovljena nobena druga oblika »varstva«. Na ta način se bodo lahko vključevali v zunanje okolje, dobili družbo, spoznali, se naučili novih stvari ter doživeli marsikaj prijetnega.

Za vse informacije v zvezi z osebno asistenco ali skupino za osebe s posebnimi potrebami so vam odgovorni na voljo na telefonski številki 041 603 305 ali na elektronski pošti: zavodlepasi@gmail.com

OPOMBA: informacije je pripravila Veronika Šuštar, strokovna vodja
OPOMBA 2: spletna stran je sicer še v fazi dokončne izdelave, nekaj informacij pa je vseeno že na voljo; nanjo boste pristopili s KLIK-om na spodnjo fotografijo:

Advertisements

Morda ste zgrešili

3 min read
2 min read
3 min read