KRANJ: po dobrem letu izvajanja del so izvajalci v zaključni fazi projekta PŠ Center - Gorenjska-online.com
28 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

KRANJ: po dobrem letu izvajanja del so izvajalci v zaključni fazi projekta PŠ Center

dav

Odgovorni na Mestni občini Kranj so z izvajalcem gradbenih del podjetjem VG5, d. o. o. v okviru projekta Dozidava in rekonstrukcija objekta »Vrtec in OŠ Simon Jenko – PŠ Center« v juniju 2020 zaradi oteženega izvajanja del v času razglašene pandemije COVID-19 podpisala podaljšanje pogodbe, s čimer se je spremenil zadnji rok za dokončanje izvedbe dogovorjenih del (prvotno načrtovan v juniju 2020).

dav

Kot zatrjujejo v mestni upravi, podaljšanje nikakor ne bo vplivalo na pričetek izvajanja pouka in pričetek novega šolskega leta tudi za vrtčevske otroke. Ta se bo enako kot za vse ostale tudi v tem vrtcu in osnovni šoli pričel 1. septembra.

Objekt je sestavljen iz dveh kril, vzhodnega in zahodnega. V objektu Komenskega 2 je tudi med adaptacijo pouk osnovne šole potekal nemoteno, objekt Komenskega 4 pa je bil med gradnjo prazen. Srednjo ekonomsko šolo (Komenskega 4) so namreč zadnji srednješolci obiskovali leta 2007. S pridobitvijo novih prostorov na Komenskega 4 bo Mestna občina Kranj pridobila tudi prostore za 4 oddelke vrtca in 8 oddelkov šole, vsekakor pa bo s septembrom 2020 objekt omogočal vpis skupno 526 osnovnošolcev in 96 vrtčevskih otrok.

dav

Vrednost celotnega projekta je nekaj manj kot 6 milijonov evrov, pri čemer bo Mestna občina Kranj iz proračuna prispevala 1,7 milijona evrov, ostalo pa so sredstva EU in Republike Slovenije.

Večji gradbeni posegi v objektu in na njem so zaključeni. Izvajajo se finalizacije del v učilnicah, montaže zaključnih letev in podobno, prav tako so v zaključni fazi slikopleskarska dela. Pripravlja se prostor za montažo razdelilne kuhinje. Večina del trenutno poteka na zunanjem delu, kjer se izvaja zunanja ureditev, površine za igrala, tlakovanje in podobno, prav tako se pripravljajo površine za izvedbo asfaltiranja.

dav

Zunanje površine, okolica šole in vrtca, bodo bogatejše za tri kanadske jadikovce, rumenolistno bukev, tri okrasne češnje, sedem javorjev, en gorski javor, kar devet rdečelistnih javorjev in en lipovec. Otroci bodo zagotovo veseli tudi plodov jablane in kar 36 sadik malin. Poleg grmovnic bodo zasajene tudi plezalke in trajnice, med njimi ameriški slamnik, pa šentjanževka, melise, origano, rdeča dobra misel, perjanke, rabarbara, kislice, velikolistni žajbelj, timijan in baldrijani.

dav

Operacija obsega celovito prenovo zapuščenega degradiranega objekta nekdanje srednje ekonomske šole za namene štirih enot vrtca, osmih enot osnovne šole in prostore uprave osnovne šole. Prav tako vključuje opremo (t. i. vzhodno krilo, Komenskega ulica 4), prenovo fasade (energetska sanacija) in skupne jedilnice obstoječega aktivnega dela objekta Osnovne šole Simona Jenka – Podružnične šole Center (t. i. zahodno krilo, Komenskega ulica 2) ter prenovo in ureditev zunanjih funkcionalnih in zelenih površin s šolskim igriščem.

dav

Operacijo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj delno financira Evropska unija, delno pa tudi Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti, in sicer v okviru prednostnih naložb »Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka preobrazba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa« s ciljem »Učinkovita raba prostora v urbanih območjih«.

dav

Fotografije so nastale ob ogledu gradbišča 15. 7. 2020.

Vir: Mendi KOKOT, MO Kranj

Advertisements