web analytics
3. decembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Končano zbiranje starih hišnih imen

V občini Komenda so bila v letošnjem letu zbrana hišna imena v naseljih Breg, Gmajnica, Gora, Klanec, Komenda, Komendska Dobrava, Mlaka, Nasovče, Podboršt in Potok.

Najdenih je bilo 280 hišnih imen, ki odražajo veliko pestrost, saj se v nobenem naselju nobeno hišno ime ne ponovi. Ravno ta pestrost imen zagotavlja to, da se ljudje z njimi med seboj jasno prepoznavajo in ločijo lastnino posamezne domačije (npr. polja, živino). Ponekod hišna imena poznajo le še starejši domačini. Za njihovo ohranjanje je torej ključno da jih poznajo tudi mlajši, s čimer se bo ta dediščina ohranila.

 

Ljudje so na svoja hišna imena večinoma ponosni in opažamo, da jih vse pogosteje znova uporabljajo tudi v vsakdanjem življenju. Morda so nekoč hišna imena, s katerimi je povezan kmečki sloj, imela slabšalni prizvok, danes pa se v njihovi rabi čutita ponos na lastne korenine in pripadnost kraju.

Imena so del krajevne dediščine, kar dokazuje tudi nedavni vpis rabe hišnih imen v Register nesnovne kulturne dediščine, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo RS.

Zbrana hišna imena bodo v tokrat obravnavanih naseljih obeležena v knjižici, ki bo izdana do konca novembra in bo po izidu brezplačno na voljo na Občini Komenda. Poleg tega so zbrana hišna imena vključena v spletni leksikon hišnih imen www.hisnaimena.si.

Najbolj viden rezultat projekta pa so označitve hiš s hišnimi imeni na lončenih ploščah, ki jih je na podlagi oddanega soglasja lastnikov prejelo 98 hiš. Na tablah so imena izpisana v domači narečni obliki, kakršna je bila ugotovljena na srečanjih z domačini. Pri zapisu imen se uporablja tudi znak Ə, ki se prebere kot polglasnik.

Lastnikom domačij, ki se za označitev domačij niso odločili, Občina Komenda še vedno zagotavlja brezplačne table. Za pridobitev le-te se lastniki lahko obrnejo na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, telefon 04 581 34 16 ali preko e-pošte klemen.klinar@ragor.si.

Ob končanju raziskovanja se odgovorni zahvaljujejo vsem domačinom, ki so sodelovali pri zbiranju hišnih imen in s tem poskrbeli, da ta posebnost slovenskega podeželja ne bo pozabljena.

Projekt »Stara hišna imena II« poteka v okviru LAS Za mesto in vas in je financiran s strani Občine Komenda, ostalih sodelujočih občin in Evropske unije preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP: Evropa investira v podeželje).

Vir: KLIK
Povzeto po avtorju besedila: Klemen KLINAR

Advertisements

Morda ste zgrešili

2 min read
5 min read
1 min read