web analytics
22. aprila, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

JESENICE: začetek 3. faze obnove komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev

V prihajajočem tednu bodo na Jesenicah začeli s 3. fazo obnove komunalne infrastrukture na Cesti bratov Stražišarjev. Dela bodo potekala na odseku od podvoza pod železniško progo na zahodnem delu omenjene ceste do hišne številke 30a. V tomenjeni smeri, od zahoda proti vzhodu, bo potekala tudi gradnja, saj bo potrebna sprotna priključitev oziroma prevezava obstoječih priključkov fekalne kanalizacije iz starega na novi sistem.

Na obravnavanem območju trenutno poteka mešan kanalizacijski sistem. Z obnovo je predvidena izločitev meteornih vod iz kanalizacije, tako da bo novi sistem ločeno odvajal fekalno in meteorno vodo iz javnih površin (za meteorne vode iz streh in dvorišč mora lastnik objekta zagotoviti odvajanje v vodotok če je to mogoče oziroma v lastno ponikovalnico). Poleg obnove sistema odpadnih vod se bodo obnovili tudi vodovodna infrastruktura, plinovod, cestna razsvetljava in cestišče, podjetje Elektro Gorenjska d.d. pa bo investiralo v obnovo elektro kabelske kanalizacije, ki se iz zraka prestavlja v zemljo.

Dela se bodo izvajala predvidoma do konca meseca avgusta 2021, vrednost projekta pa znaša nekaj manj kot 460.000 €. Izvajalec gradbenih del je podjetje Gorenjska gradbena družba d.d.

Gradnja bo v celoti potekala po zemljiščih v lasti Občine Jesenice, razen izvedbe hišnih priključkov. V okviru gradbenih del Občina kot investitor zagotavlja priključitev oziroma prevezavo obstoječih hišnih priključkov (fekalna kanalizacija, vodovod, plin) iz starega na novi sistem preko obstoječih hišnih priključkov. Morebitne spremembe poteka hišnih priključkov so sicer možne in se bodo dogovorile tekom izvedbe del, vendar strošek izvedbe v tem primeru bremeni lastnika objekta. Glede načina izvedbe in poteka hišnih priključkov bodo lastniki objektov kontaktirani tudi s strani predstavnikov javnega komunalnega podjetja Jeko d.o.o.

Na omenjenem območju je predvidena popolna zapora ceste. Izvajalec gradbenih del bo zagotavljal peš dostop do stanovanjskih objektov, in v kolikor bo mogoče, tudi dostop z avtomobilom. V času gradnje bo moten promet tudi na širšem delu območja gradnje, predvsem zaradi premikov gradbene mehanizacije in transporta gradbenega materiala na in z gradbišča. Lokalna oblast opozarja, da bo tovorni promet za potrebe gradbišča potekal tako po zahodnem delu Ceste bratov Stražišarjev iz smeri železniškega podvoza, kot po vzhodnem delu z dostopom iz Ceste Toneta Tomšiča. Zato prosijo stanovalce, da poskrbijo za nemoten dostop in naj ne parkirajo svojih vozil na omenjenih odsekih tako, da bi s tem ovirali promet.Vir: Ines DVORŠAK, Občina Jesenice
Vir naslovne fotografije: KLIK

(Visited 149 times, 1 visits today)