web analytics
15. maja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

JESENICE – končno aktivnosti v sklopu participativnega proračuna

Občani in občanke občine Jesenice bodo lahko odločali o tem, za katere projekte bo v naslednjih dveh letih namenjenih 280.000 € iz občinskega proračuna. Projektne predloge bo možno oddati od 3. maja do 11. junija 2021, v pomoč pri pripravi pa bodo v prvi polovici maja organizirane informativne delavnice. Projektne predloge lahko vloži in o njih glasuje vsak občan oziroma občanka (fizična oseba) s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, star/-a 16 let ali več.

V občini Jesenice so se začeli postopki izvedbe participativnega proračuna, ki omogoča, da se v letih 2022 in 2023 del proračunskih sredstev, natančneje 280.000 €, nameni projektom, ki jih bodo predlagali in izglasovali občanke in občani. Projektne predloge bo možno oddati od 3. maja do 11. junija 2021, v pomoč pa bodo v prvi polovici maja organizirane informativne delavnice. Te bodo zaradi trenutnih epidemioloških razmer potekale preko spleta, in sicer za območje vsake krajevne skupnosti posebej, ena delavnica bo organizirana posebej za področje mladih. Povezava do posamezne delavnice je objavljena na spletni strani jesenice.si/jesodlocam.

Občani najbolje poznajo okolje, v katerem živijo, s tem pa tudi potrebe posameznega naselja. S participativnim proračunom želimo še bolje spoznati potrebe naših  ljudi, ki živijo v posameznih lokalnih okoljih, in jih, v okviru vnaprej določenih finančnih okvirov, tudi zadovoljiti. Pomembne so vse faze postopka, od zbiranja predlogov občanov do glasovanja za posamezne projekte, pri tem pa je sodelovanje občanov v projektu ključno. Občanke in občane zato vabim, da se vključijo v aktivnosti za izvedbo participativnega proračuna, da se udeležijo predstavitvenih delavnic, da predlagajo projekte in da ne nazadnje sodelujejo pri odločanju oziroma izbiri tistih projektov, ki jih bomo v prihodnih dveh letih financirali in izvedli s sredstvi občinskega proračuna,

je povedal župan Blaž Račič.

Vakuumska igračka za moške užitke po promocijski ceni
€15,18

Občani bodo na delavnicah, – prva bo izvedena 3., zadnja pa 13. maja –, lahko izvedeli več o postopku participativnega proračuna, hkrati pa bo na njih možno oblikovati osnutke predlogov projektov, ki bodo ustrezali vnaprej določenim merilom in bodo tako tudi izvedljivi. Projektne predloge bodo lahko občani oddali preko spletne aplikacije Consul ali pa na posebnem obrazcu, ki ga najdejo na spletni strani projekta oziroma na sedežih krajevnih skupnosti. Del obrazca so tudi merila, ki jih mora projektni predlog izpolnjevati, da se uvrsti na glasovanje, zato na Občini Jesenice občane že vnaprej vljudno vabijo, da si že pred delavnicami obrazec in merila ogledajo ter razmislijo, kakšne projekte bi si želeli, da se v njihovem lokalnem okolju izvedejo. Kot orientir za pripravo projektnih predlogov je na spletni strani jesenice.si/jesodlocam objavljen tudi informativni cenik s primeri višin stroškov nekaterih posameznih najpogostejših del oziroma projektov.

Projektne predloge lahko vloži in o njih glasuje vsak občan oziroma občanka (fizična oseba) s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, star/-a 16 let ali več. Udeležba na delavnici ni pogoj za oddajo projektnega predloga.

Gorenjska Online lahko podprete z gesto dobre volje – 1 EUR. Vzelo vam bo le trenutek. Hvala.Vir: Ines DVORŠAK, Občina Jesenice
Vir naslovne fotografije: KLIK

(Visited 11 times, 1 visits today)

Morda ste zgrešili

2 min read
2 min read
4 min read