web analytics
22 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

JESENICE – aktualne informacije

Na Občini Jesenice redno spremljajo stanje v zvezi s koronavirusom, hkrati pa uvajajo in sprejemajo vse potrebne aktivnosti, ki sledijo ukrepom in navodilom pristojnih državnih organov, Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter Uprave za zaščito in reševanje Republike Slovenije. Vsi ukrepi so namenjeni preprečevanju koronavirusa, s tem pa zaščiti zdravja občanov.

V nadaljevanju navajamo trenutno veljavne in znane informacije:

  • Po županovem sklepu so do vključno petka, 27. marca 2020, ukinjene uradne ure in so zaprti prostori Občine Jesenice in posameznih krajevnih skupnosti, TIC Jesenice ter Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. Po potrebi bomo začasno ukinitev uradnih ur še podaljšali in o tem pravočasno obvestili javnost. Za nujni kontakt so zaposleni dosegljivi preko telefona, elektronske ali navadne pošte. VEČ.
  • Prav tako so zaprti prostori jeseniških javnih zavodov (Gledališče Toneta Čufarja Jesenice, Občinska knjižnica Jesenice, Gornjesavski muzej Jesenice, Glasbena šola Jesenice, Ljudska univerza Jesenice, Center za socialno delo Gorenjska – enota Jesenice, Zavod za šport Jesenice, skupaj s športnim parkom in dvorano Podmežakla, Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice idr.). Zaprta je tudi Tržnica Jesenice.
  • Od ponedeljka, 16. marca 2020, so po sklepu Vlade RS zaprte vse šole in vrtci. Za nujne primere je bilo predvideno organizirano varstvo otrok v vrtcu in v osnovnih šolah za otroke od 1. do 5. razreda, a je Vlada RS to možnost zaradi hitrega širjenja virusa danes preklicala. VEČ.
  • Od ponedeljka, 16. marca 2020, se po odloku Vlade RS ustavi ves javni potniški promet, torej tako avtobusni kot železniški.
  • Zdravstveni dom Jesenice je zaprt za vse obiskovalce. Na vhodu je medicinska sestra, ki izvaja triažo, vsi ostali vhodi so zaprti. Prekinjeno je tudi izvajanje preventivnih programov (referenčne ambulante, zdravstveno vzgojni center, šolski sistematski pregledi, preventivno zobozdravstvo …). Vsi z znaki okužbe s koronavirusom naj ne vstopajo v prostore zdravstvenega doma, temveč naj po telefonu pokličejo svojega izbranega osebnega zdravnika, v primeru njegove odsotnosti, pa dežurnega zdravnika. VEČ.
  • Splošna bolnišnica Jesenice je za obiskovalce popolnoma zaprta (izjema: bolnega ali poškodovanega otroka lahko spremlja zdrav starš ali skrbnik, dovoljena pa je tudi prisotnost zdrave osebe ob porodu). Vse obiskovalce prosijo, da upoštevajo obvestila o obveščanju ob prihodu v bolnišnico (pokličejo, pozvonijo) in navodila o dovoljenih poteh gibanja na območju bolnišnice. Vse, ki imajo povišano temperaturo, kašelj ali oteženo dihanje oz. znake prehladnega obolenja, prosijo, da ne hodijo na pregled, temveč pokličejo na telefonsko številko 031 614 068 (od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00) in prejeli bodo nov datum za pregled. VEČ.
  • Pred Urgentnim centrom Jesenice je postavljen zabojnik, namenjen pregledu pacientov, ki izkazujejo simptome možne okužbe s korona virusom (povišana temperatura, kašelj in oteženo dihanje). Tam bo paciente pregledal triažni zdravnik, pred vstopom pa je treba poklicati na številko 051 668 651 ali pozvoniti in počakati.
  • Aktiviral se je Občinski štab civilne zaščite občine Jesenice in bo tudi v prihodnjih dneh v stalni pripravljenosti. V sodelovanju s humanitarnimi društvi in drugimi organizacijami bo občanom, ki zaradi ogroženosti s koronavirusom SARS-CoV-2 (Covid-19) potrebujejo pomoč pri dobavi osnovnih življenjskih potrebščin, zagotavljal nujno oskrbo. VEČ.

Glede obratovanja gostinskih lokalov pričakujejo, da bo danes sprejeta državna odredba o zaprtju le-teh. Dokler pa ta uredba ne stopi v veljavo, skladno z državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije podajajo le priporočilo, naj lastniki gostinskih lokalov ne čakajo na odredbo in naj se čimprej odločijo za zaprtje ter s tem pomembno pripomorejo k upočasnitvi širjenja virusa. Enako velja za ponudnike storitvenih dejavnosti, kot so frizerji, kozmetični saloni, masažni saloni, cvetličarji itd.

Občane in občanke ponovno pozivajo, naj dosledno upoštevajo navodila Ministrstva za zdravje in Nacionalnega instituta za javno zdravje pri izvajanju samozaščitnih ukrepov, s čimer bodo na najboljši možni način prispevali k upočasnitvi širjenja virusa.

Posredovala: Ines DVORŠAK, Občina Jesenice

Similar Posts:

Advertisements