web analytics
21 oktobra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Javni razpis na področju kmetijstva v letu 2020

Mestna občina Kranj je 24. januarja 2020 v Uradnem listu Republike Slovenije št. 4/20 objavila Javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Mestni občini Kranj v letu 2020 v skupni višini 153.400 evrov.

Javni razpis obsega:

  • ukrepe na področju pridelave kmetijskih proizvodov (pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, pomoč za zaokrožitev kmetijskih in gozdnih zemljišč, pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne dediščine na kmetijskih gospodarstvih),

  • ukrepa na področju predelave kmetijskih proizvodov, dopolnilnih dejavnosti in gozdarstva (pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, podpora investicijam za varno delo v gozdu) ter

  • ostala ukrepa (podpora šolanju na poklicnih in srednješolskih kmetijskih in gozdarskih programih, podpora delovanju društev s področja kmetijstva, gozdarstva in razvoja podeželja).

Razpisna dokumentacija, ki obsega besedilo javnega razpisa, obrazce za posamezne namene javnega razpisa, vzorce pogodb in zahtevke, je vlagateljem na voljo od dneva objave javnega razpisa v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, v ponedeljek, torek in četrtek od 8. ure do 14.30, v sredo od 8. ure do 16.30, v petek od 8. ure do 12.30 ter na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/ (rubrika Javni razpisi, naročila).

Informacije v zvezi z javnim razpisom lahko dobite na Mestni občini Kranj, Uradu za gospodarstvo in gospodarske javne službe, soba št. 195, Slovenski trg 1, Kranj, ali na tel. št. 04/2373 130, kontaktna oseba je Barbara Čirič, e – pošta barbara.ciric@kranj.si .

Vloge s predpisano dokumentacijo morajo biti oddane:

  • za ukrepe pod točkami II, IV, V, VI (naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo, ohranjanje kulturne dediščine, naložbe v dopolnilne dejavnosti, investicije za varno delo v gozdu) najkasneje do 10. 4. 2020,

  • za vse preostale ukrepe pa najkasneje do 11. 9. 2020.

Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Similar Posts:

Advertisements

Morda ste zgrešili

3 min read
5 min read