web analytics
27. februarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Huje: sprememba parkirnega režima

Od ponedeljka, 22. februarja 2021, dalje bo na parkiriščih Huje zunanje in Huje za zapornico veljal nov režim parkiranja. Obe parkirišči bosta odslej združeni v enotno in odprto parkirišče, tako da zapornice ne bo več, ob parkiranju pa bo treba vozilo označiti s parkirnim listkom ali s parkirno dovolilnico. 

Od ponedeljka na doslej zaprtem parkirišču na Hujah ne bo več zapornice in bo s parkiriščem Huje zunanje združeno v enotno in odprto parkirišče. Prvi dve uri parkiranja s parkirnim listkom bosta brezplačni, za vsako nadaljnjo uro pa bo od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro treba plačati 0,60 evra.

Parkiranje je časovno neomejeno in brezplačno za stanovalce starega mestnega jedra z dovolilnico in imetnike abonmajev, vendar morajo svoja vozila ustrezno označiti oziroma mora biti dovolilnica dobro vidna.

Mestna občina Kranj je doslej upravičencem v območju za pešce starega mestnega jedra Kranja izdala skoraj petsto dovolilnic, vendar medobčinski redarji ugotavljajo, da še vedno prihaja do nepravilnega nameščanja dovolilnic. Če podatki na njih niso dobro vidni oziroma v celoti čitljivi, gre za prekršek.

Po evidenci mestne uprave ima skupno 366 občanov dovolilnico Mestne občine Kranj (MOK) za območje za pešce (stari Kranj – C1), 127 dovolilnic je tudi za parkiranje na parkiriščih ob starem mestnem jedru (parkirišča Čebelica, Huje – za zapornico, Sejmišče in Jelenov klanec – C12) in pet, ki so dodatne dovolilnice na stanovanjsko enoto.

Kljub podrobnim navodilom na hrbtni strani vsake dovolilnice pa medobčinski redarji ugotavljajo, da občasno še vedno prihaja do nepravilnega nameščanja dovolilnice. V preteklosti je bilo sicer tovrstnih  kršitev veliko več, zdaj pa večina upravičencev upošteva navodila in dovolilnico na armaturno ploščo namesti tako, da je v celoti vidna.

Še vedno pa redarji naletijo na primere, ko vseh bistvenih podatkov – registrske oznake vozila in območje parkiranja – iz različnih razlogov ni mogoče razbrati, pri tem pa ne morejo presoditi, ali je dovolilnica zdrsnila z armature po nesreči, ali pa je namenoma nameščena tako, da prekrije prej omenjene podatke.

Ob tem opozarjajo, da je dolžnost vsakega voznika, ki ustavi ali parkira vozilo na območju za pešce, namestiti dovolilnico ali dovoljenje na notranji strani vetrobranskega stekla tako, da je dobro vidno in v celoti čitljivo tudi gledano iz zunanjosti vozila. V nasprotnem je to prekršek, na katerega naknadna predložitev dovolilnice ali dovoljenja ne vpliva.

Na licu mesta težko do točnih podatkov

Medobčinski redarji na terenu nimajo elektronske povezave (aplikacije), ki bi med samim nadzorom omogočala vpogled v evidenco izdanih dovolilnic. Glede na potrebe imetnika – parkiranje v starem Kranju, možnost parkiranja na parkiriščih ob starem mestnem jedru (parkirišča Čebelica, Huje – za zapornico, Sejmišče in Jelenov klanec), samo dostava ‑ je za posamezno vozilo lahko izdanih več dovolilnic. Tudi z vpogledom prek aplikacije za posamezno parkirano vozilo ne bi mogli točno ugotoviti, s kakšnim razlogom in če je upravičeno parkirano. Zato je potreben vpogled na dovolilnico.

V izogib težavam oziroma nepotrebnim zapletom je zato res pomembno, da imajo medobčinski redarji možnost brez težav skozi vetrobransko steklo razbrati, ali je vozilo upravičeno parkirano na določenem območju. Ob tem se zahvaljujejo za razumevanje, še posebej pa imetnikom mestnih dovolilnic, ki pravila že upoštevajo.

Še naprej pa velja enak prometni režim: uvoz na parkirišče je s severne strani, izvoz na drugem koncu parkirišča, na parkirnih mestih na Župančičevi ulici pa lahko bočno parkirajo le vozila, ki se pripeljejo iz severne smeri (iz Primskovega oziroma Planine 2 in 3).

Uredila: Jana Zupančič GrašičVir: MO Kranj
Vir naslovne fotografije: KLIK

(Visited 34 times, 1 visits today)