web analytics
27. januarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Hitro s kolesom

Pred prihodnjo sezono (2021) izposoje koles v mreži “Gorenjska.bike” je bil izdelan niz promocijsko izobraževalnih filmov. Spomladi prihodnje leto, ko bodo navadna in električna kolesa – na voljo so na 43 postajah v petih gorenjskih občinah – spet na voljo, bodo omenjeni filmi občanom in obiskovalcem lahko v pomoč pri odločanju za uporabo sistema in tudi pri izposoji. Sistem je v prvi vrsti namenjen prebivalcem sodelujočih občin, po zagonu sistema pa se je pokazalo, da postopek prijave in izposoje za nekaterim udeležencem predstavlja večji izziv.

Prvi predstavitveno promocijski film je namenjen spodbujanju uporabe sistema izposoje koles pri lokalnem prebivalstvu, pri dnevnih delovnih migrantih, posredno pa tudi turistih. Poudarja pestrost urbanih naselij, ki so povezana z mrežo postaj in manj prometnimi prometnicami in površinami za kolesarje na privlačnem podeželju.

Druga dva filmčka prikazujeta preprost način uporabe sistema ter izposoje navadnega in električnega kolesa. Namen je izposojo približati tistim, ki so manj vešči rokovanja z avtomati, pa vendar dovolj povezani s spletom.

Vir: KLIK

Advertisements