web analytics
6. marca, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Gradnja kolesarske povezave med Radovljico in Lescami: zapore in razlastitev

V Občini Radovljica ne spijo. Če je za marsikatero okolje značilno, da oblast pred v zadnjih mesecih pred bližajočimi lokalnimi volitvami na hitro skup’ spacka nekaj infrastrukturnih projektov, to za radovljiško prav gotovo ne velja. Po razburjenju, ki so ga v sosednji občini (na Jesenicah) povzročili pred nekaj dnevi z dejavnostmi, s katerimi potencialnim odločevalcem in investitorjem skušajo pokazati Radovljico kot primerno za gradnjo nove regijske bolnišnice, nadaljujejo tudi z drugimi projekti.

Projekt kolesarske povezave med upravnim središčem Radovljice in železniško postajo v Lescah zajema ureditev manjkajočih odsekov, in sicer obojestranske ločene kolesarske steze in pločnika ob regionalni cesti med krožiščem z Gorenjsko cesto in krožiščem z Boštjanovo ulico ter ureditev obojestranskega pomožnega kolesarskega pasu in pločnika na Železniški ulici. Ocenjeni stroški izvedbe celotnega projekta znašajo 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,4 milijona evrov.

Izvedba del bo v letih 2021 in 2022 potekala v dveh sklopih. Dela za izvedbo prvega sklopa, ki zajema gradnjo kolesarske steze in hodnika za pešce ob regionalni cesti med krožiščema z Boštjanovo ulico in Gorenjsko cesto z delno rekonstrukcijo regionalne ceste, so se v januarju že začela. V tem okviru bosta izvedena dva preboja za ločeno vodenje pešcev in kolesarjev skozi železniški nadvoz, kar pomeni izvedbo dveh manjših predorov ob obstoječem podvozu pod železniško progo. Izvajalec del GP KRK d.d. iz Krka na Hrvaškem s partnerjem CBE d.o.o. iz Ljubljane je bil na javnem razpisu izbran konec oktobra, pogodba pa podpisana novembra lani. Pogodbena vrednost del znaša približno 832 tisoč evrov z vključenim DDV. Rok za izvedbo del je 31.10.2021.

Za prvi sklop so pridobljene tehnična dokumentacija, mnenja, soglasja, izdelani recenzija projekta s strani Direkcije RS za infrastrukturo in revizija projekta s strani upravljavca železniške infrastrukture, SŽ-Infrastrukture. Direkcija RS za infrastrukturo bo pri prvem sklopu sočasno izvajala rekonstrukcijo cestišča z delno zamenjavo spodnjega ustroja, višinsko korekcijo poteka, korekcijo prečnega profila ceste in ureditvijo cestnih priključkov, občina pa bo poleg površin za pešce in kolesarje na rekonstruiranem cestnem odseku na novo uredila tudi cestno razsvetljavo, prometno signalizacijo, vodovod ter meteorno in fekalno kanalizacijo.

Izgradnja prebojev skozi železniški nadvoz ter izvedba drugih del v sklopu izvedbe peš in kolesarske poti je možna samo ob popolni zapori regionalne ceste. Na odseku od križišča s cesto Rožna dolina do krožišča z Boštjanovo ulico bo cesta zaprta za promet od 25. januarja od 9. ure predvidoma do sredine marca letos, zatem pa je predvidena delna zapora. Obvoz za osebna vozila in avtobus poteka skozi Lesce, obvoz za tovorni promet pa čez Črnivec. Pešci in kolesarji do območja za zaporo lahko dostopajo preko vzporednih lokalnih cest in javnih poti.

V drugem sklopu gradnje kolesarske povezave, načrtovane v letu 2022, bo zajeta rekonstrukcija ceste v Rožni dolini in Železniški ulici, in sicer na odseku od trgovine Žita do železniške postaje v Lescah. Tudi za ta sklop je pridobljena tehnična dokumentacija, mnenja in soglasja. Za izvedbo so pridobljena zemljišča, razen manjšega deleža zasebnega zemljišča na območju Rožne doline, površine osem kvadratnih metrov. Ker solastnik tega deleža ne želi prodati, je občina začela postopek razlastitve. Izvajalec gradnje drugega sklopa bo na javnem razpisu predvidoma izbran še v tem mesecu.

—————————————————–

OMEGA 3 OLJE (več o samem izdelku si lahko preberete tule: KLIK) … tokrat kot darilo za zveste bralce Gorenjske Online podarja Katja Bizant Lutar s sodelavci iz podjetja LCHF Style. S KLIK-om na sličico spodaj boste preusmerjeni na stran, kjer boste lahko opcijsko darovali, da bo vaša in naša stran še naprej lahko delovala.

POZOR! Na voljo so TRI omenjena darila, vsako je vredno približno 21 EUR. V žrebanju lahko sodelujete tako, da spletni strani Gorenjska Online donirate NAJMANJ 10 EUR. Zadevo bomo objavljali v vseh naših člankih do vključno 25. januarja, nato pa izvedli žrebanje.


———————————————————

Vir: KLIK

(Visited 5 times, 1 visits today)