web analytics
28. februarja, 2021

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Gorenjska beseda dneva – gvant

Verjetno ga ni Gorenjca, ki ne pozna pomena današnje gorenjske besede dneva. Saj veste – ko se gre človek žen’t, pa k maši, na popoldanski špancir, ali pa se preprosto usede k nedeljskemu kosilu … se je treba ugvantat. No … vsaj po starih navadah, ki pa resda počasi izginjajo, nadomeščajo pa jih nove, je bilo tako. V novejših časih,  v posameznih gorenjskih okoljih, recimo ugvantanje izpade tako, da nase navlečeš ultra-pičkohvatno odijelo …  😉 

Okej, tole zgoraj je bilo malce za šalo, pa seveda deloma tudi zares. Mi pa se posvetimo besedi dneva:

1. Pri gvantu gre za preprosto skupno poimenovanje za oblačila. Z besedo gvant lahko poimenujemo izdelek ali skupek izdelkov iz blaga, usnja, ki pokrivajo telo.

Oblike: sešiti gvantsleči gvant; nedeljski, za ta k mašni, gosposki, baročni gvantsvileni, volneni gvant / delovni, kopalni, športni gvantdvodelni gvantpoletni, zimski gvantpotapljaški, vesoljski gvant; gvant za doma; gvant po meri narejen za določeno osebo

2. gvant, ki pokriva zgornji in spodnji del telesa

  • a) moškega: pomeril je več gvantov, preden je enega kupil / moški gvant
    b) ženske: šivilja ji dela, šiva nov gvantobleka in kostim / dolg večerni gvant ki sega (skoraj) do talplesni gvant; ženski gvant

3. ed. oblačila, ki se nosijo navadno nad spodnjim perilom: tu prodajajo gvante, tam pa spodnje perilo / omara za gvante
4. ekspr., s prilastkom zunanja podoba, videz: časopis je dobil nov gvantodeti etiko v religiozni gvant
● 
ekspr. gvant kar visi na njem; je zelo suhekspr. kos ima lep črn gvantekspr. po dveh letih je spet oblekel civilni gvant, postal civilistekspr. metati gvant nase, s sebe; hitro se oblačiti, slačitiekspr. skočiti v gvant; hitro se oblečišalj. bila je v Evinem gvantu naga, golaknjiž. slovenski duh v latinskem gvantu; izraženo v latinskem jeziku; gvant naredi človeka kdor se lepo, izbrano ugvanta, dobi večji ugled, naredi boljši vtis

Za Gorenjce velja en predsodek, da smo neznansko skopi (škrti; evo, pa imamo novo gorenjsko besedo …). Menda smo celo tako zelo škrti, da v besedah požremo polovico črk, da jih prihranimo za kdaj drugič. Tako je tudi z gvantom, kjer odvisno od kraja in govorca prevladuje tudi izgovorjava s požrtim a-jem; torej gvənt, gv’nt … Smo res tako skopi, kaj mislite, dragi bralci?

**********

 

The following part of the article might be of some benefit for English speaking visitors of the Upper Carniola Region of Slovenia. Upper Carniola (Slovene: Gorenjska) is a traditional region of Slovenia, the northern mountainous part of the larger Carniola region. The center of the region is Kranj, while other urban centers include Jesenice, Tržič, Škofja Loka, Kamnik, and Domžale. It has around 300,000 inhabitants or 14% of the population of Slovenia. The region is also known for its dialect which in many cases significantly differs from official Slovene language.

Today’s Upper Carniolan dialect word of the day is:

1. Gvant is a simple common name for clothing. The word gvant can be used to describe a product or set of products made of fabric, leather, that covers the body.

Shapes: sew gvant; take off the gvant; Sunday gvant, mass gvant, posh gvant, baroque gvant; silk, woolen gvant / working, bathing, sports gvant; two-part gvant; summer, winter gvant; diving, space gvant; home gvant; a custom tailored gvant made for a specific person

2. a gvant covering the upper and lower body

  • a) male: he tried on several gvants before buying one / male gvant
  • b) women; dress: a seamstress works for her, she sews a new gvant; dress and costume / long evening gvant that reaches (almost) to the floor; dance gvant; female gvant

3. ed. clothing usually worn over underwear: they sell gvants here, and underwear / gvant wardrobe 
4. expr., With the adjective appearance, appearance: the newspaper got a new gvant; to clothe ethics in religious gvant
● expr. a gvant hanging on him/her; is very skinny; expr. he has a beautiful black gvant; expr. after two years of military he put on the civilian gvant again, become a civilian; expr. throw a gvant at yourself; to dress quickly; expr. jump into the gvant; get dressed quickly; shawl. she was naked, wore Eve’s gvant only; book. to express Slovenian spirit in Latin gvant; expressed in Latin; gvant makes a man; he who wears nice suits is a real man; a man who carefully choses his gvant, gets a better reputation, makes a better impression

Pronunciation:

Vi simbolične naslovne fotografije: KLIK

(Visited 4 times, 1 visits today)