web analytics
25 novembra, 2020

Gorenjska-online.com

Prelepa Gorenjska, ponos si mi ti, kdorkoli te vidi – te znova želi …

Epidemija COVID-19 – pregled situacije

Do 9. 4. 2020 do 24. ure je bilo skupaj opravljenih 33.047 testiranj za Koronavirus SARS-CoV-2, samo v tem dnevu 1234. Dnevni prirast obolelih je 36, dan prej jih je bilo 33. Okuženih je 1160 oseb. Po podatkih s portala gov.si je hospitaliziranih 106 oseb, od tega 36 na intenzivni negi, 9 jih je bilo odpuščenih. Dve osebi sta umrli, od začetka epidemije skupaj 45. Med obolelimi je 638 žensk in 522 moških, 234 oskrbovancev v DSO, 79 tam zaposlenih in 218 zdravstvenih delavcev.

Prijavljeni primeri COVID-19 po starosti in spolu do 9. 4. 2020 do 24. ure:

Po epidemioloških podatkih, zajetih do 9. 4. 2020 do 24. ure, obolele osebe prihajajo iz naslednjih statističnih regij:

 • 365 iz osrednjeslovenske,
 • 250 iz savinjske,
 • 117 iz jugovzhodne Slovenije,
 • 102 iz pomurske,
 • 95 iz podravske,
 • 73 iz gorenjske,
 • 45 iz koroške,
 • 29 iz primorskonotranjske,
 • 25 iz zasavske,
 • 20 iz goriške,
 • 19 iz obalno-kraške ter
 • 11 iz posavske statistične regije.

Devet obolelih je tujih državljanov.

Ključne zadeve

9. 4. 2020 sta zaradi bolezni COVID-19 umrli dve osebi, dnevni porast okuženih se je glede na prejšnji dan ponovno nekoliko dvignil (iz 33 na 36).

Dr. Bojana Beović v zvezi s poročilom EPI CNB predlaga, da bi bilo dobro dodatno analizirati naraščanje okužb izven znanih žarišč in jih zamejiti z izolacijami.

Dobili smo vprašanje glede obveznosti dekontaminacije prostorov, v katerih se je okuženaoseba zadrževala pred tremi tedni oziroma ali take prostore lahko očistijo snažilke z običajno opremo za dnevno čiščenje (OPOMBA Gorenjska Online – ni zapisano kdo je vprašanje prejel. Ni naveden odgovor.)

Dobili smo zahtevo za dobavo nesorazmerne količine termometrov. Poveljnik CZ RS predlaga pripravo protokolov merjenja, ki bi ga izvajale določene osebe in o tem vodile evidenco. (OPOMBA Gorenjska Online – ni navedeno kdo je zahtevo prejel.)

Ministrstvo za zunanje zadeve je na URSZR podalo pobudo za preusmeritev še neizvedenih aktivnosti iz programov mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči za leto 2020 v aktivnosti za boj proti COVID-19. Zagovarjajo stališče, da je treba zagotoviti solidarnost v partnerskih državah, vključno z Zahodnim Balkanom. Odgovor pričakujejo do 17. 4. 2020.

Transport humanitarne pomoči, ki jo je Slovenija namenila Srbiji je bil danes odpremljen, predaja je predvidena 13. 4. 2020 v Obrenovcu.

Občina Trzin je posredovala vprašanje, če lahko za obveščanje občanov uporabijo ukrep obveznega SMS-obvestila naročnikom vseh operaterjev mobilne telefonije. Vprašanje je bilo posredovano vsem operaterjem, MJU, Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS in Informacijski pooblaščenki.

Občinski štabi CZ so prejeli napotke za ohranjanje dobrega psihičnega počutja v času epidemije in možnost razbremenilnih pogovorov s člani Enote CZ za psihološko pomoč.

MZ je izdalo stališče o doma narejenih zaščitnih maskah, ki smo ga posredovali regijskim Štabom CZ. Svetujejo izdelavo priporočila za izdelavo domačih mask, ki bo v pomoč proizvajalcem.

Po navedbi Zvoneta Čadeža naj bi do torka, 14. 4. v DLC Roje prispelo 5 zamegljevalnikov (fumigatorjev), ki bodo razdeljeni Poklicnim gasilskim enotam, ki so že določene za izvajanje množične dekontaminacije.

POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH / KLJUČNI POUDARKI

10. 4. 2020 je bilo na državni, regijski in občinski ravni angažiranih 5315 pripadnikov sil za zaščito, reševanje in pomoč, predstavnikov javnih služb in drugih.

URSZR, poveljnik CZ RS

URSZR preko Državnega logističnega centra Civilne zaščite v Rojah izvaja redno delitev osebne varovalne opreme in drugih materialno tehničnih sredstev po prioriteti. Poteka stalna komunikacija z MZ ter obveščanje prejemnikov o prevzemu.

Sodelovanje pri zbiranju in obdelavi ponudb za dobavo in nakup zaščitne opreme v koordinaciji z Medresorsko delovno skupino, MZ in Zavodom za državne blagovne rezerve ter zbiranje podatkov o finančnih in materialnih donacijah.

URSZR zbira podatke o nastanitvenih kapacitetah za morebitno nastanitev bolnikov, zdravnikov, policistov, vojakov in drugih oseb, ki bodo sprejeti v karanteno skladno z novim protokolom, in oseb, ki bodo po končanem zdravljenju odpuščeni iz bolnišnic.

Spremljanje mednarodnih aktivnosti prek mehanizma Unije na področju civilne zaščite in bilateralno v sodelovanju z MZZ in drugimi pristojnimi organi (pomoč v zaščitnih sredstvih, repatriacija, drugo).

Pregledovanje pobud prostovoljcev za vključitev v aktivnosti CZ in njihovo posredovanje, praviloma na lokalno raven.

URSZR in poveljnik CZ RS sta v stalni zvezi z Združenjem invalidov – forum Slovenije glede njihove pomoči pri obvladovanju omejitve širjenja bolezni COVID-19 in z Zvezo prijateljev mladine glede zagotavljanje morebitnih prevozov opreme s pomočjo delavcev FURS-a.

Vir informacij: 

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
URAD ZA OPERATIVO
Center za obveščanje Republike Slovenije
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Advertisements

Morda ste zgrešili

3 min read
2 min read
5 min read