Categories
Policija (s)poroča

En’mu se je odpelal’ – policija in ameriški varnostni organi preprečili izvedbo načrtovanih umorov

Slovenska policija in ameriški varnostni organi so preprečili izvedbo načrtovanih umorov z orožjem. Osumljenca je Policija prijela, po privedbi k preiskovalnem sodniku Okrožnega sodišča v Kranju, pa je bil zanj odrejen pripor. Osumljenec je orožje in strelivo v vrednosti 5.000 evrov naročil prek t.i. temnega spleta (darknet, tudi darkweb), njegov motiv pa je bilo maščevanje.

Kriminalisti so k preiskovalnemu sodniku pristojnega okrožnega sodišča s kazensko ovadbo privedli odraslo osebo, ki je utemeljeno osumljena poskusa storitve kaznivega dejanja nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva. Orožje in strelivo je bilo zaseženo, s tem pa preprečena uporaba le-tega. Za osumljenca je preiskovalni sodnik odredil pripor. Preiskavo, v kateri so bili poleg klasičnega zbiranja obvestil uporabljeni tudi prikriti preiskovalni ukrepi, je usmerjalo pristojno okrožno državno tožilstvo.

Podan je bil utemeljen sum, da je osumljenec s slovenskim državljanstvom iz Združenih držav Amerike z uporabo poštne storitve skušal vnesti dva kosa orožja in strelivo. Gre za polavtomatsko pištolo znamke Glock, avtomatsko strelno orožje znamke Remington Arms in 240 kosov streliva za to orožje. Oboje je bilo skrito in zapakirano v mikrovalovni pečici. Osumljenec je za orožje plačal okoli 5.000 evrov.

Pištola, ki so jo zasegli policisti

Pošiljko je v Združenih državah Amerike pri pregledu prestregel njihov policijski varnostni organ. O najdbi sumljive pošiljke so ameriški varnostni organi preko ustaljenih mednarodnih kanalov obvestili slovensko policijo, orožje pa so zasegli.

Slovenska policija je nemudoma začela z intenzivno kriminalistično preiskavo in z zbiranjem obvestil o naročniku ter namenu in okoliščinah nakupa tega orožja. V preiskavi so kriminalisti izsledili naročnika – fizično osebo – in ugotovili, da je bilo orožje kupljeno za izvršitev kaznivih dejanj zoper življenje in telo.

V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je bil namen nakupa orožja njegova uporaba za množičen poboj oseb v javni ustanovi. Obstajajo tudi indici, da so bile možne še druge (tudi naključne) žrtve in še dve javni ustanovi. Motiv za načrtovanje napada je bilo maščevanje osumljenca njemu poznanim osebam. V medsebojnem odnosu osumljenca z njemu poznanimi in ciljnimi žrtvami, do sedaj niso bile ugotovljene kakšne posebne okoliščine, vendar pa ta del preiskave še ni končan. V kolikor bodo v tem delu ugotovljeni sumi, da je s strani drugih oseb v odnosu do osumljenca prišlo do kaznivih ravnanj, bo Policija ustrezno ukrepala.

Gorenjska Online lahko podprete z gesto dobre volje – 1 EUR. Vzelo vam bo le trenutek. Hvala.Vsa zbrana obvestila kažejo na to, da je osumljenec pripravljalna dejanja izvajal sam.

Osumljenec je bil na svojem domu prijet v zaključni akciji slovenske policije, pri čemer so prijetje zaradi visoke stopnje tveganja izvedli policisti Specialne enote. Osumljenec se ob prijetju ni upiral.

Kriminalisti so v preiskavi zasegli dokaze, ki potrjujejo obstoj utemeljenega suma kaznivih dejanj poskusa nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva ter poskusov umorov. Za kaznivo dejanje nedovoljene proizvodnje in prometa orožja ali eksploziva je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do petih let. Za kaznivo dejanje umora pa se storilec kaznuje z zaporom najmanj petnajstih let, pri čemer se zaradi dveh ali več tovrstnih kaznivih dejanj sme izreči kazen dosmrtnega zapora.

Osumljenca policija do sedaj še ni obravnavala, v postopku pa je sodeloval. Zanj je bil odrejen pripor.

Policija ves čas zelo intenzivno izvaja tudi aktivnosti za zaščito potencialnih žrtev in ciljnih ustanov, za morebitno pomoč ali svetovanje pa so na razpolago tudi drugim osebam, ki so povezane z življenjskim okoljem storilca, pa niso bile predmet omenjenega napada.

Dejstvo je, da vse okoliščine kažejo na to, da je obstajala realna možnost in glede na dokaze tudi velika verjetnost, da bi v kratkem prišlo do množičnega poboja več oseb. Slovenska policija je tako v sodelovanju z varnostnimi organi Združenih držav Amerike preprečila tragedijo.

Ciljne ustanove in potencialne žrtve, v zvezi s katerimi policija izvaja intenzivne aktivnosti, prosijo, da informacije iz postopka policije zaradi zmanjšanja morebitnih tveganj v prihodnosti, ohranijo kot zaupne in jih ne delijo z javnostjo. Policija zagotavlja, da bo ves čas na voljo ustrezen kontakt, kamor se lahko obrnejo po pomoč in informacije.

Prav tako pri policiji prosijo medije, da zaradi občutljivosti primera v maksimalni meri spoštujej(m)o zasebnost vpletenih oseb in tudi sami po svojih kanalih zaščitij(m)o vpletene osebe kot tudi ciljne ustanove.

V akciji zaseženi naboji

Slovenska policija ima izkušnje s preiskovanjem večkratnih umorov oz. poskusov izvršitve tovrstnih kaznivih dejanj, vendar gre v predstavljenem primeru za drugačno situacijo, s kakršno se do sedaj še niso srečali. Osumljenec je naročil in plačal strelno orožje s pripadajočimi naboji, da bi ga uporabil zoper poznane osebe iz svojega širšega življenjskega okolja.

Dosedanja kriminalistična preiskava je pokazala, da je osumljenec načrtoval strelski pohod z izvršitvijo več umorov. Njegova namera je bila pravočasno preprečena z učinkovitim ukrepanjem, v enem delu pristojnih organov ZDA, v drugem delu pa s kriminalistično preiskavo slovenske policije, v kateri je bil osumljenec prijet.

Primarna naloga policije je varovanje življenja in zagotavljanje varnosti v najširšem pomenu, kamor sodi tudi preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj.

Policija namenja posebno pozornost žrtvam kaznivih dejanj. Z vsako žrtvijo kaznivega dejanja opravijo temeljit razgovor in zanjo izdelajo individualno oceno ogroženosti, ki se nenehno posodablja. S podajo kazenske ovadbe odgovornost posodabljanja individualne ocene ogroženosti preide na državno tožilstvo, ki mu policija še naprej nudi vso potrebno pomoč.

Ukrepi, ki jih policija izvaja za zaščito žrtve, so različni, pri čemer gre lahko za preventivne nasvete (svetovanje za samozaščitno obnašanje), za poostreno nadziranje lokacije bivanja in/ali zadrževanja žrtve, lahko pa tudi za varovanje s pomočjo tehničnih sredstev ali neposredno fizično varovanje.

V primeru, ko je storilec kaznivega dejanja na prestajanju zaporne kazni ali v priporu, morajo biti žrtve obveščene o izpustitvi storilca. Pristojni pravosodni organ o izpustitvi obvesti policijo, le-ta pa oškodovanca. V takem primeru policija tudi izvaja ustrezne ukrepe za zagotavljanje varnosti oškodovanca.

S tiskovne konference

Obravnavni primer vsebuje elemente izvedbe aktivnega, življenju nevarnega dogodka, ki ga pri nas in v tujini imenujejo amok dogodek. Gre za izjemen varnostni dogodek, ko eden ali več storilcev z orožjem ali drugim nevarnim predmetom (najpogosteje je to strelno orožje, lahko pa tudi eksplozivna sredstva, nevarni predmeti z ostrim rezilom ipd.) brezciljno ali sistematično ubijejo ali poškodujejo eno ali več oseb.

Dejavniki, ki vplivajo na odločitev storilcev za izvedbo takšnih napadov, so različni; najpogosteje gre za različna psihopatološka stanja ali za maščevanje posameznikom oz. skupnosti.

V Sloveniji policija do sedaj ni obravnavala tipičnega amok dogodka, ki bi se zgodil na javnem kraju. Tudi danes predstavljena zadeva to ni. Če pa bi osumljenec izvedel načrtovani strelski pohod, bi imeli amok situacijo.

V slovenski policiji zatrjujejo, da se zadnje desetletje sistematično usposabljajo za interveniranje v primeru amok situacij in drugih podobnih dogodkov. Usposabljanja vključujejo ukrepe tako na preventivnem področju (preprečevanje), kot tudi na področju interveniranja.

Izkušnje policistov iz drugih evropskih držav, ki se v praksi pogosteje soočajo s tovrstnimi nevarnimi napadi, kažejo, da se mora policija za ukrepanje ob tovrstnih dogodkih usposabljati tudi skupaj z drugimi interventnimi službami. Zato sodeluje z ekipami nujne medicinske pomoči in gasilci, saj izkušnje kažejo, da skupno usposabljanje vseh deležnikov, ki se lahko soočijo s to problematiko, bistveno izboljša možnosti za uspešno interveniranje ob amok dogodku.

Avtomobilček – policija; 8 različnih opcij
€6,88 – 7,46 €15,64 – 16,95 (-56%)

S kriminalistično preiskavo je bilo potrjeno, da je osumljenec naročilo orožja izvedel na temnem spletu (darknetu). Gre za digitalno okolje, ki storilcem zagotavlja razmeroma visoko stopnjo diskretnosti oz. anonimnosti. Odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, povezanih s temnim spletom je zelo zahtevno. S tem izzivom se soočajo mnogi preiskovalni organi po svetu.

Slovenska policija sledi aktualnim trendom na področju kriminalističnega preiskovanja, saj so kazniva dejanja, povezana s temnim spletom, vse pogosteje predmet njenih preiskav. Napori EU gredo v smeri poenotenja praks, tako zakonodajnih kot tudi na področju operativnega dela (odkrivanje, preprečevanje, raziskovanje, zavarovanje dokazov, forenzika).

Kljub vsem izzivom in oviram je policija v sodelovanju s tujimi varnostnimi organi odkrila, preprečila oz. preiskala kar nekaj kaznivih dejanj, v zvezi s temnim spletom. Sredi aprila so tako recimo predstavili uspešno preiskavo trgovine s prepovedanimi drogami, ki so jo zaključili murskosoboški kriminalisti.

Vzorčni primer Remingtonove avtomatske puške

Za uspešno preiskovanje mednarodne organizirane kriminalitete na področju nedovoljenega trgovanja z orožjem in drugih oblik čezmejne kriminalitete je ključno mednarodno policijsko sodelovanje.

Slovenska policija je razvila in vzdržuje odlične profesionalne odnose s partnerskimi službami znotraj EU, kot tudi širše v mednarodnem okolju. Policisti so člani različnih mednarodnih združenj, kjer je eden izmed glavnih ciljev učinkovito sodelovanje pri odkrivanju čezmejne organizirane kriminalitete. Pomembno je tudi sodelovanje pod okriljem Europola in Interpola. S posameznimi državami imajo sklenjene tudi dvostranske dogovore o sodelovanju.

EU uvršča učinkovit boj zoper vse oblike čezmejne organizirane kriminalitete, kamor sodi tudi nedovoljena proizvodnja in promet z orožjem, med prednostne naloge. Tem prizadevanjem se pridružuje tudi Slovenija.

Iz izkušenj tujih policij izhaja, da se pred takim dejanjem lahko pokažejo določeni zunanji znaki – storilčevo obnašanje, njegovo komuniciranje ali druge okoliščine – ki nakazujejo, da se bo napad zgodil.

Za uspešno preprečevanje takih dejanj je ključnega pomena, da vsakdo, ki je na kakršenkoli način seznanjen z razmišljanjem posameznika ali z določenimi njegovimi aktivnostmi z namenom življenjskega ogrožanja drugih, to sporoči policistom, staršem ali komurkoli drugemu, ki mu zaupa.

Pomembno je, da taka informacija čimprej pride do policije, lahko tudi anonimno, saj ima policija vzpostavljenih več možnosti za posredovanje anonimnih e-prijav, na voljo pa je tudi anonimni telefon 080 12 00.

Vir: PU Kranj
Vir naslovne fotografije: KLIK

Advertisements

By Blackbeard

Blackbeard je avtor številnih intervjujev, tekstov in knjige.

View Archive