Delite:

Zaradi izrednih razmer ob razglašeni epidemiji in sprejetega Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS, ki velja od 16.3.2020, je nudenje nastanitev gostom prepovedano. Odgovore na morebitna vprašanja v zvezi s tem ponudniki nastanitvenih zmogljivosti v občini Radovljica lahko najdete na tej povezavi, kjer je med drugim tudi poglavje: za nastanitvene in gostinske obrate.

Izjemo predstavlja nastanitev zdravstvenih delavcev, ki glede na določbe 2. člena navedenega odloka spada med druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja. V zvezi s tem je Ajpes podal usmeritev, da se tovrstne osebe (zdravstveni delavci) evidentirajo s prijavo v sistem eTurizem, v okviru postavke »Razlog oprostitve ali delnega plačila turistične takse« pa izvajalci iz šifranta izberejo »Oprostitev – prostovoljci za odpravo elementarnih nesreč« (taksa se ne zaračuna).

Ajpes izvajalce nastanitvene dejavnosti tudi obvešča, da jim zaradi trenutnih okoliščin, v katerih gostov nimajo in imajo nastanitvene obrate zaprte skladno z zgoraj navedenim odlokom, v Registru nastanitvenih obratov ni treba spreminjati podatka o statusu objekta (sprememba iz »Aktiven« v »Neaktiven« ni potrebna). Če je izvajalec nastanitveni obrat zaprl zaradi drugih okoliščin, pa spremembo lahko uredi skladno z navodili Ajpes.

 

Vir: KLIK
Vir simbolične naslovne fotografije: KLIK

Delite:
Advertisements